/

R407 trummel (mustvalgelt:
24 000 / värviliselt: 6000 lehekülge)

CLT-R407

R407 trummel (mustvalgelt: 24 000 / värviliselt: 6000 lehekülge)  

Akude vastutustundlik käitlemine

 • Patareisid ja akusid käsitleva Euroopa direktiivi eesmärk on minimeerida patareide ja akude mõju keskkonnale ning toetada nendes sisalduvate materjalide taaskasutusse võtmist. Ühendkuningriigis võeti patareide ja akude käitlemist käsitlevad määrused vastu 2009. aastal. Patarei- ja akujäätmete määruste eesmärk on märgatavalt suurendada kasutatud kantavate patareide ja akude kogumist ja käitlemist Ühendkuningriigis 3% pealt 2007. aastal 25% 2012. aastal ja vähemalt 45% peale 2016. aastal.

 • Patarei tähis tootel või tootepakendil näitab, et toodet ei tohi kõrvaldada koos muu olmeprügiga. Tarbija vastutab patarei- või akujäätmete toimetamise eest spetsiaalsesse kogumispunkti, et need saaks anda käitlusse. Patareide ja akude kogumine ja käitlemine nende kasutuselt kõrvaldamise käigus aitab säästa loodusvarasid ning tagada nende jäätmete käitlemise viisil, mis kaitseb nii inimeste tervist kui ka keskkonda. Patareide ja akude käitluskeskuste loendi Ühendkuningriigis leiate veebisaidilt: www.recycle-more.co.uk

 • Kõik Samsungi tooted, millele kehtib patareide ja akude direktiiv, on kooskõlas Ühendkuningriigi patareide ja akude nõuetega. Kooskõlas kohalike seadustega on SAMSUNG Electronics (UK) Ltd heakskiidetud akutootjate nõuetele vastavuse kava liige. Selle kava raames kogutakse, käideldakse ja kõrvaldatakse akusid Samsungi nimel.

Kihihüpiku sulgemine

R407 trummel (mustvalgelt:
24 000 / värviliselt: 6000 lehekülge)

TEHNILINE TEAVE

Üldfunktsioon

 • Ühilduvus

  Mudeliseeriad CLP-320 / 325, CLX-3185

 • Leheküljetootlus

  24000 / 6000

EAN/UPC

 • Toote EAN-kood

  8808993654888

 • Hulgipakendi EAN-kood

  48808993654886

 • Toote UPC-kood

  635753716009

 • Hulgipakendi UPC-kood

  04635753822225

KUVA ROHKEM SPETSIFIKATSIOONELaienda

Toote karp

 • Toote karbi mõõtmed (L x S x K)

  298 x 174 x 339 mm

 • Toote karbi mass (kassett, pehmendus, karp, muud pakendusmaterjalid (nt kilekott))

  1,46

 • Kasseti mass (ainult kassett)

  0,85

 • Toote karbi mass (ainult karp)

  254

 • Toote karbi pehmenduse mass

  110

 • Toote muude pakendusmaterjalide (nt kilekott) mass

  Ei

Hulgikarp

 • Hulgikarbi mõõtmed (L x S x K)

  390 x 362 x 624 mm

 • Toodete arv hulgikarbis

  4

 • Hulgikarbi mass (kassett, pehmendus, karp, muud pakendusmaterjalid (nt kilekott))

  5,84

 • Hulgikarbi mass (ainult karp)

  1075

 • Hulgikarbi pehmenduse mass

  Ei

 • Hulgikarbi muude pakendusmaterjalide (nt kilekott) mass

  Ei

Kaubaalus

 • Mõõtmed (L x S x K)
  Kaubaalus

  1260 x 1098 x 2075 mm

 • Kaubaaluste arv konteineris (20-jalane/40-jalane konteiner)

  8 / 18

 • Hulgikarpide arv kaubaalusel (20-jalane/40-jalane konteiner)

  30

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING