/

T508 ülekanderihm (50 000 lehekülge)

CLT-T508

T508 ülekanderihm (50 000 lehekülge)

Akude vastutustundlik käitlemine

 • Patareisid ja akusid käsitleva Euroopa direktiivi eesmärk on minimeerida patareide ja akude mõju keskkonnale ning toetada nendes sisalduvate materjalide taaskasutusse võtmist. Ühendkuningriigis võeti patareide ja akude käitlemist käsitlevad määrused vastu 2009. aastal. Patarei- ja akujäätmete määruste eesmärk on märgatavalt suurendada kasutatud kantavate patareide ja akude kogumist ja käitlemist Ühendkuningriigis 3% pealt 2007. aastal 25% 2012. aastal ja vähemalt 45% peale 2016. aastal.

 • Patarei tähis tootel või tootepakendil näitab, et toodet ei tohi kõrvaldada koos muu olmeprügiga. Tarbija vastutab patarei- või akujäätmete toimetamise eest spetsiaalsesse kogumispunkti, et need saaks anda käitlusse. Patareide ja akude kogumine ja käitlemine nende kasutuselt kõrvaldamise käigus aitab säästa loodusvarasid ning tagada nende jäätmete käitlemise viisil, mis kaitseb nii inimeste tervist kui ka keskkonda. Patareide ja akude käitluskeskuste loendi Ühendkuningriigis leiate veebisaidilt: www.recycle-more.co.uk

 • Kõik Samsungi tooted, millele kehtib patareide ja akude direktiiv, on kooskõlas Ühendkuningriigi patareide ja akude nõuetega. Kooskõlas kohalike seadustega on SAMSUNG Electronics (UK) Ltd heakskiidetud akutootjate nõuetele vastavuse kava liige. Selle kava raames kogutakse, käideldakse ja kõrvaldatakse akusid Samsungi nimel.

Kihihüpiku sulgemine

T508 ülekanderihm (50 000 lehekülge)

TEHNILINE TEAVE

Ülevaade

 • Lisaväärtusfunktsioon

  Samsungi pildinduse kulutarvik tagab suurema tootlikkuse, mis täidab ettevõtte üldvajadused, ning on väga vastupidav ja tundliku kvaliteediga.

Üldfunktsioon

 • Ühilduvus

  CLP-620ND, CLP-670N, CLP-670ND, CLX-6220FX, CLX-6250FX

 • Leheküljetootlus

  50 000 lehekülge. Tootlus võib erineda olenevalt lehekülje keskmisest katvusest.

KUVA ROHKEM SPETSIFIKATSIOONELaienda

Toote karp

 • Toote karbi mõõtmed (L x S x K)

  426 x 364 x 155 mm

 • Toote karbi mass (kassett, pehmendus, karp, muud pakendusmaterjalid (nt kilekott))

  2,3

 • Kasseti mass (ainult kassett)

  1700

Hulgikarp

 • Hulgikarbi mõõtmed (L x S x K)

  639 x 454 x 392 mm

Kaubaalus

 • Mõõtmed (L x S x K)
  Kaubaalus

  639 x 908 x 1960 mm

 • Kaubaaluste arv konteineris (20-jalane/40-jalane konteiner)

  40-jalane konteiner: 1 x 2 x 5 kihti = 10 kaubaalusel

 • Hulgikarpide arv kaubaalusel (20-jalane/40-jalane konteiner)

  40-jalane konteiner: 24 x 22 = 528 komplekti (hulgikarpi) 528 x 4 = 2112 komplekti (toodet)

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING