/

W406 toonerijäätmete konteiner (mustvalgelt: 7000 / värviliselt: 1750 lehekülge)

CLT-W406

W406 toonerijäätmete konteiner (mustvalgelt: 7000 / värviliselt: 1750 lehekülge)  

Akude vastutustundlik käitlemine

 • Patareisid ja akusid käsitleva Euroopa direktiivi eesmärk on minimeerida patareide ja akude mõju keskkonnale ning toetada nendes sisalduvate materjalide taaskasutusse võtmist. Ühendkuningriigis võeti patareide ja akude käitlemist käsitlevad määrused vastu 2009. aastal. Patarei- ja akujäätmete määruste eesmärk on märgatavalt suurendada kasutatud kantavate patareide ja akude kogumist ja käitlemist Ühendkuningriigis 3% pealt 2007. aastal 25% 2012. aastal ja vähemalt 45% peale 2016. aastal.

 • Patarei tähis tootel või tootepakendil näitab, et toodet ei tohi kõrvaldada koos muu olmeprügiga. Tarbija vastutab patarei- või akujäätmete toimetamise eest spetsiaalsesse kogumispunkti, et need saaks anda käitlusse. Patareide ja akude kogumine ja käitlemine nende kasutuselt kõrvaldamise käigus aitab säästa loodusvarasid ning tagada nende jäätmete käitlemise viisil, mis kaitseb nii inimeste tervist kui ka keskkonda. Patareide ja akude käitluskeskuste loendi Ühendkuningriigis leiate veebisaidilt: www.recycle-more.co.uk

 • Kõik Samsungi tooted, millele kehtib patareide ja akude direktiiv, on kooskõlas Ühendkuningriigi patareide ja akude nõuetega. Kooskõlas kohalike seadustega on SAMSUNG Electronics (UK) Ltd heakskiidetud akutootjate nõuetele vastavuse kava liige. Selle kava raames kogutakse, käideldakse ja kõrvaldatakse akusid Samsungi nimel.

Kihihüpiku sulgemine

W406 toonerijäätmete konteiner (mustvalgelt: 7000 / värviliselt: 1750 lehekülge)

TEHNILINE TEAVE

Ülevaade

 • Lisaväärtusfunktsioon

  Toonerijäätmete konteiner

Üldfunktsioon

 • Ühilduvus

  CLP-360 / 365, CLX-3300 / 3305

 • Leheküljetootlus

  Mustvalge: 7000 lehekülge, värviline: 1750 lehekülge

KUVA ROHKEM SPETSIFIKATSIOONELaienda

Toote karp

 • Toote karbi mõõtmed (L x S x K)

  129 x 127 x 56 mm

 • Toote karbi mass (kassett, pehmendus, karp, muud pakendusmaterjalid (nt kilekott))

  110 g

 • Kasseti mass (ainult kassett)

  60 g

 • Toote karbi mass (ainult karp)

  50 g

Hulgikarp

 • Hulgikarbi mõõtmed (L x S x K)

  267 x 141 x 194 mm

 • Toodete arv hulgikarbis

  6 toodet

 • Hulgikarbi mass (kassett, pehmendus, karp, muud pakendusmaterjalid (nt kilekott))

  900 g

 • Hulgikarbi mass (ainult karp)

  250 g

Kaubaalus

 • Mõõtmed (L x S x K)
  Kaubaalus

  801 x 705 x 120 mm

 • Kaubaaluste arv konteineris (20-jalane/40-jalane konteiner)

  20-jalane konteiner: 8 kaubaalust konteineris
  40-jalane konteiner: 18 kaubaalust konteineris
  40-jalane konteiner (K): 18 kaubaalust konteineris

 • Hulgikarpide arv kaubaalusel (20-jalane/40-jalane konteiner)

  20-jalane konteiner: 2 x 3 x 5 kihti = 30 hulgikarpi kaubaalusel
  40-jalane konteiner: 2 x 3 x 5 kihti = 30 hulgikarpi kaubaalusel
  40-jalane konteiner (K): 2 x 3 x 6 kihti = 36 hulgikarpi kaubaalusel

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING