/

W409 toonerijäätmete konteiner (mustvalgelt: 10 000 / värviliselt: 2500 lehekülge)

CLT-W409

W409 toonerijäätmete konteiner (mustvalgelt: 10 000 / värviliselt: 2500 lehekülge)

Akude vastutustundlik käitlemine

 • Patareisid ja akusid käsitleva Euroopa direktiivi eesmärk on minimeerida patareide ja akude mõju keskkonnale ning toetada nendes sisalduvate materjalide taaskasutusse võtmist. Ühendkuningriigis võeti patareide ja akude käitlemist käsitlevad määrused vastu 2009. aastal. Patarei- ja akujäätmete määruste eesmärk on märgatavalt suurendada kasutatud kantavate patareide ja akude kogumist ja käitlemist Ühendkuningriigis 3% pealt 2007. aastal 25% 2012. aastal ja vähemalt 45% peale 2016. aastal.

 • Patarei tähis tootel või tootepakendil näitab, et toodet ei tohi kõrvaldada koos muu olmeprügiga. Tarbija vastutab patarei- või akujäätmete toimetamise eest spetsiaalsesse kogumispunkti, et need saaks anda käitlusse. Patareide ja akude kogumine ja käitlemine nende kasutuselt kõrvaldamise käigus aitab säästa loodusvarasid ning tagada nende jäätmete käitlemise viisil, mis kaitseb nii inimeste tervist kui ka keskkonda. Patareide ja akude käitluskeskuste loendi Ühendkuningriigis leiate veebisaidilt: www.recycle-more.co.uk

 • Kõik Samsungi tooted, millele kehtib patareide ja akude direktiiv, on kooskõlas Ühendkuningriigi patareide ja akude nõuetega. Kooskõlas kohalike seadustega on SAMSUNG Electronics (UK) Ltd heakskiidetud akutootjate nõuetele vastavuse kava liige. Selle kava raames kogutakse, käideldakse ja kõrvaldatakse akusid Samsungi nimel.

Kihihüpiku sulgemine

W409 toonerijäätmete konteiner (mustvalgelt: 10 000 / värviliselt: 2500 lehekülge)

TEHNILINE TEAVE

Ülevaade

 • Lisaväärtusfunktsioon

  Toonerijäätmete konteiner

Üldfunktsioon

 • Ühilduvus

  CLP-310 / 315 / 320 / 325, CLX-3170 / 3175 / 3180 / 3185

 • Leheküljetootlus

  Must-valge: keskmiselt 10000 standardlehekülge. Värviline: keskmiselt 2500 standardlehekülge

KUVA ROHKEM SPETSIFIKATSIOONELaienda

Toote karp

 • Toote karbi mõõtmed (L x S x K)

  119 x 73 x 170 mm

 • Kasseti mass (ainult kassett)

  0,11 kg

 • Toote karbi mass (ainult karp)

  0,06 kg

Hulgikarp

 • Hulgikarbi mõõtmed (L x S x K)

  255 x 243 x 197 mm

 • Toodete arv hulgikarbis

  6 toodet

 • Hulgikarbi mass (kassett, pehmendus, karp, muud pakendusmaterjalid (nt kilekott))

  1,02 kg

 • Hulgikarbi mass (ainult karp)

  0,31 kg

Kaubaalus

 • Mõõtmed (L x S x K)
  Kaubaalus

  1020 x 972 x 125 mm

 • Kaubaaluste arv konteineris (20-jalane/40-jalane konteiner)

  20-jalane konteiner: 10 kaubaalust konteineris
  160 x 10 = 1600 hulgikarpi
  1600 x 6 = 9600 toodet
  40-jalane konteiner: 22 kaubaalust konteineris
  160 x 22 = 3520 hulgikarpi
  3520 x 6 = 21120 toodet

 • Hulgikarpide arv kaubaalusel (20-jalane/40-jalane konteiner)

  20-jalane konteiner: 4 x 4 x 10 = 160 kaubaalusel
  40-jalane konteiner: 4 x 4 x 10 = 160 kaubaalusel

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING