/

CLT-W504 tooneri jäätmete konteinert (mustvalgelt: 14 000 / värviliselt: 3 500 lehekülge)

CLT-W504

CLT-W504 tooneri jäätmete konteinert (mustvalgelt: 14 000 / värviliselt: 3 500 lehekülge)  

Akude vastutustundlik käitlemine

 • Patareisid ja akusid käsitleva Euroopa direktiivi eesmärk on minimeerida patareide ja akude mõju keskkonnale ning toetada nendes sisalduvate materjalide taaskasutusse võtmist. Ühendkuningriigis võeti patareide ja akude käitlemist käsitlevad määrused vastu 2009. aastal. Patarei- ja akujäätmete määruste eesmärk on märgatavalt suurendada kasutatud kantavate patareide ja akude kogumist ja käitlemist Ühendkuningriigis 3% pealt 2007. aastal 25% 2012. aastal ja vähemalt 45% peale 2016. aastal.

 • Patarei tähis tootel või tootepakendil näitab, et toodet ei tohi kõrvaldada koos muu olmeprügiga. Tarbija vastutab patarei- või akujäätmete toimetamise eest spetsiaalsesse kogumispunkti, et need saaks anda käitlusse. Patareide ja akude kogumine ja käitlemine nende kasutuselt kõrvaldamise käigus aitab säästa loodusvarasid ning tagada nende jäätmete käitlemise viisil, mis kaitseb nii inimeste tervist kui ka keskkonda. Patareide ja akude käitluskeskuste loendi Ühendkuningriigis leiate veebisaidilt: www.recycle-more.co.uk

 • Kõik Samsungi tooted, millele kehtib patareide ja akude direktiiv, on kooskõlas Ühendkuningriigi patareide ja akude nõuetega. Kooskõlas kohalike seadustega on SAMSUNG Electronics (UK) Ltd heakskiidetud akutootjate nõuetele vastavuse kava liige. Selle kava raames kogutakse, käideldakse ja kõrvaldatakse akusid Samsungi nimel.

Kihihüpiku sulgemine

CLT-W504 tooneri jäätmete konteinert (mustvalgelt: 14 000 / värviliselt: 3 500 lehekülge)

TEHNILINE TEAVE

Ülevaade

 • Lisaväärtusfunktsioon

  Toonerijäätmete konteiner

Üldfunktsioon

 • Ühilduvus

  CLP-415, CLX-4195

 • Leheküljetootlus

  Must-valge: 14000 lehekülge, värviline: 3500 lehekülge

KUVA ROHKEM SPETSIFIKATSIOONELaienda

Toote karp

 • Toote karbi mõõtmed (L x S x K)

  142 x 96 x 60 mm

 • Kasseti mass (ainult kassett)

  70 g

 • Toote karbi mass (ainult karp)

  50 g

Hulgikarp

 • Hulgikarbi mõõtmed (L x S x K)

  296 x 204 x 145 mm

 • Toodete arv hulgikarbis

  8 ea

 • Hulgikarbi mass (kassett, pehmendus, karp, muud pakendusmaterjalid (nt kilekott))

  1,08 kg

 • Hulgikarbi mass (ainult karp)

  160 g

Kaubaalus

 • Mõõtmed (L x S x K)
  Kaubaalus

  408 x 592 x 125 mm

 • Kaubaaluste arv konteineris (20-jalane/40-jalane konteiner)

  20-jalane konteiner: 52 kaubaalust konteineris
  40-jalane konteiner: 107 kaubaalust konteineris
  40-jalane konteiner (K): 107 kaubaalust konteineris

 • Hulgikarpide arv kaubaalusel (20-jalane/40-jalane konteiner)

  20-jalane konteiner: 2 x 2 x 14 = 56 karpi kaubaalusel
  40-jalane konteiner: 2 x 2 x 14 = 56 karpi kaubaalusel
  40-jalane konteiner (K): 2 x 2 x 16 = 64 karpi kaubaalusel

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING