/

Akude vastutustundlik käitlemine

 • Patareisid ja akusid käsitleva Euroopa direktiivi eesmärk on minimeerida patareide ja akude mõju keskkonnale ning toetada nendes sisalduvate materjalide taaskasutusse võtmist. Ühendkuningriigis võeti patareide ja akude käitlemist käsitlevad määrused vastu 2009. aastal. Patarei- ja akujäätmete määruste eesmärk on märgatavalt suurendada kasutatud kantavate patareide ja akude kogumist ja käitlemist Ühendkuningriigis 3% pealt 2007. aastal 25% 2012. aastal ja vähemalt 45% peale 2016. aastal.

 • Patarei tähis tootel või tootepakendil näitab, et toodet ei tohi kõrvaldada koos muu olmeprügiga. Tarbija vastutab patarei- või akujäätmete toimetamise eest spetsiaalsesse kogumispunkti, et need saaks anda käitlusse. Patareide ja akude kogumine ja käitlemine nende kasutuselt kõrvaldamise käigus aitab säästa loodusvarasid ning tagada nende jäätmete käitlemise viisil, mis kaitseb nii inimeste tervist kui ka keskkonda. Patareide ja akude käitluskeskuste loendi Ühendkuningriigis leiate veebisaidilt: www.recycle-more.co.uk

 • Kõik Samsungi tooted, millele kehtib patareide ja akude direktiiv, on kooskõlas Ühendkuningriigi patareide ja akude nõuetega. Kooskõlas kohalike seadustega on SAMSUNG Electronics (UK) Ltd heakskiidetud akutootjate nõuetele vastavuse kava liige. Selle kava raames kogutakse, käideldakse ja kõrvaldatakse akusid Samsungi nimel.

Kihihüpiku sulgemine

Y4092S toonerkassett,
kollane (1000 lehekülge)

TEHNILINE TEAVE

Ülevaade

 • Lisaväärtusfunktsioon

  Värvitoonerikassett

Üldfunktsioon

 • Ühilduvus

  CLP-310 / 315, CLX-317 / 3175

 • Leheküljetootlus

  Keskmiselt 1000 standardlehekülge

KUVA ROHKEM SPETSIFIKATSIOONELaienda

Toote karp

 • Toote karbi mõõtmed (L x S x K)

  340 x 196 x 76 mm

 • Toote karbi mass (kassett, pehmendus, karp, muud pakendusmaterjalid (nt kilekott))

  0,8732 kg

 • Kasseti mass (ainult kassett)

  0,518 kg

 • Toote karbi mass (ainult karp)

  0,29 kg

 • Toote karbi pehmenduse mass

  0,05 kg

 • Toote muude pakendusmaterjalide (nt kilekott) mass

  0,0152 kg

Hulgikarp

 • Hulgikarbi mõõtmed (L x S x K)

  456 x 415 x 301 mm

 • Toodete arv hulgikarbis

  4 ea

 • Hulgikarbi mass (kassett, pehmendus, karp, muud pakendusmaterjalid (nt kilekott))

  4,9928 kg

 • Hulgikarbi mass (ainult karp)

  1,5 kg

 • Hulgikarbi pehmenduse mass

  0,116 kg

Kaubaalus

 • Mõõtmed (L x S x K)
  Kaubaalus

  912 x 1245 x 125 mm

 • Kaubaaluste arv konteineris (20-jalane/40-jalane konteiner)

  20-jalane konteiner: 2 x 3 x 6 kihti = 36 kaubaalusel
  40-jalane konteiner: 2 x 3 x 6 kihti = 36 kaubaalusel

 • Hulgikarpide arv kaubaalusel (20-jalane/40-jalane konteiner)

  20-jalane konteiner: 36 x 10 = 360 hulgikarpi
  40-jalane konteiner: 36 x 22 = 792 hulgikarpi

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING