/

W8380A toonerijäätmete konteiner
(48 000 lehekülge)

CLX-W8380A

W8380A toonerijäätmete konteiner (48 000 lehekülge)

Akude vastutustundlik käitlemine

 • Patareisid ja akusid käsitleva Euroopa direktiivi eesmärk on minimeerida patareide ja akude mõju keskkonnale ning toetada nendes sisalduvate materjalide taaskasutusse võtmist. Ühendkuningriigis võeti patareide ja akude käitlemist käsitlevad määrused vastu 2009. aastal. Patarei- ja akujäätmete määruste eesmärk on märgatavalt suurendada kasutatud kantavate patareide ja akude kogumist ja käitlemist Ühendkuningriigis 3% pealt 2007. aastal 25% 2012. aastal ja vähemalt 45% peale 2016. aastal.

 • Patarei tähis tootel või tootepakendil näitab, et toodet ei tohi kõrvaldada koos muu olmeprügiga. Tarbija vastutab patarei- või akujäätmete toimetamise eest spetsiaalsesse kogumispunkti, et need saaks anda käitlusse. Patareide ja akude kogumine ja käitlemine nende kasutuselt kõrvaldamise käigus aitab säästa loodusvarasid ning tagada nende jäätmete käitlemise viisil, mis kaitseb nii inimeste tervist kui ka keskkonda. Patareide ja akude käitluskeskuste loendi Ühendkuningriigis leiate veebisaidilt: www.recycle-more.co.uk

 • Kõik Samsungi tooted, millele kehtib patareide ja akude direktiiv, on kooskõlas Ühendkuningriigi patareide ja akude nõuetega. Kooskõlas kohalike seadustega on SAMSUNG Electronics (UK) Ltd heakskiidetud akutootjate nõuetele vastavuse kava liige. Selle kava raames kogutakse, käideldakse ja kõrvaldatakse akusid Samsungi nimel.

Kihihüpiku sulgemine

W8380A toonerijäätmete konteiner
(48 000 lehekülge)

TEHNILINE TEAVE

Ülevaade

 • Lisaväärtusfunktsioon

  Samsungi originaaltarvikud on loodud maksimeerima seadme jõudlust. Pidevalt arenevad ja täiustuvad Samsungi tarvikud pakuvad parimat jõudlust, töökindlust ning kõrgema klassi prindikvaliteeti.

Üldfunktsioon

 • Ühilduvus

  CLX-8380ND / CLX-8385ND

 • Leheküljetootlus

  48000 kujutist (must-valge 48000 lehekülge / värviline 12000 lehekülge). Tootlus võib erineda olenevalt lehekülje keskmisest katvusest.

KUVA ROHKEM SPETSIFIKATSIOONELaienda

Toote karp

 • Toote karbi mõõtmed (L x S x K)

  446 x 125 x 171 mm

 • Toote karbi mass (kassett, pehmendus, karp, muud pakendusmaterjalid (nt kilekott))

  0,765

 • Kasseti mass (ainult kassett)

  465

 • Toote karbi mass (ainult karp)

  240

 • Toote karbi pehmenduse mass

  50

 • Toote muude pakendusmaterjalide (nt kilekott) mass

  10

Hulgikarp

 • Hulgikarbi mõõtmed (L x S x K)

  459 x 273 x 370 mm

 • Toodete arv hulgikarbis

  4

 • Hulgikarbi mass (kassett, pehmendus, karp, muud pakendusmaterjalid (nt kilekott))

  3,7

 • Hulgikarbi mass (ainult karp)

  640

 • Hulgikarbi pehmenduse mass

  0

 • Hulgikarbi muude pakendusmaterjalide (nt kilekott) mass

  0

Kaubaalus

 • Mõõtmed (L x S x K)
  Kaubaalus

  1377 x 1092 x 120 mm 1389 x 1104 mm

 • Kaubaaluste arv konteineris (20-jalane/40-jalane konteiner)

  20-jalane konteiner: 4 x 3 x 5 kihti = 60 kaubaalusel 40-jalane konteiner: 3 x 4 x 5 kihti = 60 kaubaalusel

 • Hulgikarpide arv kaubaalusel (20-jalane/40-jalane konteiner)

  16-jalane konteiner: 60 x 8 = 480 komplekti 40-jalane konteiner: 60 x 20 = 960 komplekti

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING