/

Akude vastutustundlik käitlemine

 • Patareisid ja akusid käsitleva Euroopa direktiivi eesmärk on minimeerida patareide ja akude mõju keskkonnale ning toetada nendes sisalduvate materjalide taaskasutusse võtmist. Ühendkuningriigis võeti patareide ja akude käitlemist käsitlevad määrused vastu 2009. aastal. Patarei- ja akujäätmete määruste eesmärk on märgatavalt suurendada kasutatud kantavate patareide ja akude kogumist ja käitlemist Ühendkuningriigis 3% pealt 2007. aastal 25% 2012. aastal ja vähemalt 45% peale 2016. aastal.

 • Patarei tähis tootel või tootepakendil näitab, et toodet ei tohi kõrvaldada koos muu olmeprügiga. Tarbija vastutab patarei- või akujäätmete toimetamise eest spetsiaalsesse kogumispunkti, et need saaks anda käitlusse. Patareide ja akude kogumine ja käitlemine nende kasutuselt kõrvaldamise käigus aitab säästa loodusvarasid ning tagada nende jäätmete käitlemise viisil, mis kaitseb nii inimeste tervist kui ka keskkonda. Patareide ja akude käitluskeskuste loendi Ühendkuningriigis leiate veebisaidilt: www.recycle-more.co.uk

 • Kõik Samsungi tooted, millele kehtib patareide ja akude direktiiv, on kooskõlas Ühendkuningriigi patareide ja akude nõuetega. Kooskõlas kohalike seadustega on SAMSUNG Electronics (UK) Ltd heakskiidetud akutootjate nõuetele vastavuse kava liige. Selle kava raames kogutakse, käideldakse ja kõrvaldatakse akusid Samsungi nimel.

Kihihüpiku sulgemine

Y8380A toonerkassett,
kollane (15 000 lehekülge)

TEHNILINE TEAVE

Ülevaade

 • Lisaväärtusfunktsioon

  Samsungi värvilaserprinterite tarvikud on loodud maksimeerima seadme jõudlust. Pidevalt arenevad ja täiustuvad Samsungi tarvikud pakuvad parimat jõudlust, töökindlust ning kõrgema klassi värvilist prindikvaliteeti. Samsungi värvilaserprinteri toonerikassettidel on kiire printimise ning suure printimismahu puhul stabiilne ja professionaalne pildikvaliteet. Kõrge jõudlusega värvitoonerikassetid teevad võrratute ja kulutõhusate värvidokumente printimise lihtsaks ning pikendavad kasutusaega. Ühtlastelt pihustuv tooner tagab ühtlase läike, terava prindi ja järjepidevalt kõrge prindikvaliteedi.

Üldfunktsioon

 • Ühilduvus

  CLX-8380ND

 • Leheküljetootlus

  Keskmiselt 15000 standardlehekülge @ Nimetatud kasseti tootlus vastab standardile ISO/IEC 19798 : 2006 (E)

KUVA ROHKEM SPETSIFIKATSIOONELaienda

Toote karp

 • Toote karbi mõõtmed (L x S x K)

  444 x 115 x 128 mm

 • Toote karbi mass (kassett, pehmendus, karp, muud pakendusmaterjalid (nt kilekott))

  0,967

 • Kasseti mass (ainult kassett)

  720

 • Toote karbi mass (ainult karp)

  210

 • Toote karbi pehmenduse mass

  27

 • Toote muude pakendusmaterjalide (nt kilekott) mass

  10

Hulgikarp

 • Hulgikarbi mõõtmed (L x S x K)

  458 x 250 x 295 mm

 • Toodete arv hulgikarbis

  4

 • Hulgikarbi mass (kassett, pehmendus, karp, muud pakendusmaterjalid (nt kilekott))

  4,428

 • Hulgikarbi mass (ainult karp)

  560

 • Hulgikarbi pehmenduse mass

  0

 • Hulgikarbi muude pakendusmaterjalide (nt kilekott) mass

  0

Kaubaalus

 • Mõõtmed (L x S x K)
  Kaubaalus

  1380 x 1024 x 120 mm 1392 x 1036 x 2129 mm

 • Kaubaaluste arv konteineris (20-jalane/40-jalane konteiner)

  20-jalane konteiner: 3 x 4 x 7 kihti = 84 kaubaalusel; 40-jalane konteiner: 3 x 4 x 7 kihti = 84 kaubaalusel

 • Hulgikarpide arv kaubaalusel (20-jalane/40-jalane konteiner)

  20-jalane konteiner: 84 x 8 = 672 komplekti; 40-jalane konteiner: 84 x 16 = 1344 komplekti

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING