/

D103L toonerkassett, must
(2 500 lehekülge)

MLT-D103L

D103L toonerkassett, must (2 500 lehekülge)

Akude vastutustundlik käitlemine

 • Patareisid ja akusid käsitleva Euroopa direktiivi eesmärk on minimeerida patareide ja akude mõju keskkonnale ning toetada nendes sisalduvate materjalide taaskasutusse võtmist. Ühendkuningriigis võeti patareide ja akude käitlemist käsitlevad määrused vastu 2009. aastal. Patarei- ja akujäätmete määruste eesmärk on märgatavalt suurendada kasutatud kantavate patareide ja akude kogumist ja käitlemist Ühendkuningriigis 3% pealt 2007. aastal 25% 2012. aastal ja vähemalt 45% peale 2016. aastal.

 • Patarei tähis tootel või tootepakendil näitab, et toodet ei tohi kõrvaldada koos muu olmeprügiga. Tarbija vastutab patarei- või akujäätmete toimetamise eest spetsiaalsesse kogumispunkti, et need saaks anda käitlusse. Patareide ja akude kogumine ja käitlemine nende kasutuselt kõrvaldamise käigus aitab säästa loodusvarasid ning tagada nende jäätmete käitlemise viisil, mis kaitseb nii inimeste tervist kui ka keskkonda. Patareide ja akude käitluskeskuste loendi Ühendkuningriigis leiate veebisaidilt: www.recycle-more.co.uk

 • Kõik Samsungi tooted, millele kehtib patareide ja akude direktiiv, on kooskõlas Ühendkuningriigi patareide ja akude nõuetega. Kooskõlas kohalike seadustega on SAMSUNG Electronics (UK) Ltd heakskiidetud akutootjate nõuetele vastavuse kava liige. Selle kava raames kogutakse, käideldakse ja kõrvaldatakse akusid Samsungi nimel.

Kihihüpiku sulgemine

D103L toonerkassett, must
(2 500 lehekülge)

TEHNILINE TEAVE

Ülevaade

 • Lisaväärtusfunktsioon

  Samsungi laserprinterite tarvikud on loodud maksimeerima seadme jõudlust. Pidevalt arenevad ja täiustuvad Samsungi tarvikud pakuvad parimat jõudlust, töökindlust ning kõrgema klassi prindikvaliteeti.

Üldfunktsioon

 • Ühilduvus

  Seeria ML-2950 / SCX-4729

 • Leheküljetootlus

  Keskmiselt 2500 standardlehekülge

KUVA ROHKEM SPETSIFIKATSIOONELaienda

Toote karp

 • Toote karbi mõõtmed (L x S x K)

  193 x 91 x 341 mm

 • Toote karbi mass (kassett, pehmendus, karp, muud pakendusmaterjalid (nt kilekott))

  1,038 kg

 • Kasseti mass (ainult kassett)

  764 g

 • Toote karbi mass (ainult karp)

  185 g

 • Toote karbi pehmenduse mass

  62 g

 • Toote muude pakendusmaterjalide (nt kilekott) mass

  27 g

Hulgikarp

 • Hulgikarbi mõõtmed (L x S x K)

  372 x 352 x 217 mm

 • Toodete arv hulgikarbis

  4

 • Hulgikarbi mass (kassett, pehmendus, karp, muud pakendusmaterjalid (nt kilekott))

  4,572 kg

 • Hulgikarbi mass (ainult karp)

  420 g

Kaubaalus

 • Mõõtmed (L x S x K)
  Kaubaalus

  744 x 1056 x 120 mm

 • Kaubaaluste arv konteineris (20-jalane/40-jalane konteiner)

  20-jalane konteiner: 2 x 3 x 9 kihti = 54 toodet; 40-jalane konteiner: 2 x 3 x 9 kihti = 54 toodet; 40-jalane konteiner: 2 x 3 x 11 kihti = 67 toodet

 • Hulgikarpide arv kaubaalusel (20-jalane/40-jalane konteiner)

  20-jalane konteiner: 54 x 16 = 864 toodet; 40-jalane konteiner: 54 x 33 = 1782 toodet; 40-jalane konteiner: 66 x 33 = 2179 toodet

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING