/

D1092S toonerkassett, must
(2 000 lehekülge)

MLT-D1092S

D1092S toonerkassett, must (2 000 lehekülge)  

Akude vastutustundlik käitlemine

 • Patareisid ja akusid käsitleva Euroopa direktiivi eesmärk on minimeerida patareide ja akude mõju keskkonnale ning toetada nendes sisalduvate materjalide taaskasutusse võtmist. Ühendkuningriigis võeti patareide ja akude käitlemist käsitlevad määrused vastu 2009. aastal. Patarei- ja akujäätmete määruste eesmärk on märgatavalt suurendada kasutatud kantavate patareide ja akude kogumist ja käitlemist Ühendkuningriigis 3% pealt 2007. aastal 25% 2012. aastal ja vähemalt 45% peale 2016. aastal.

 • Patarei tähis tootel või tootepakendil näitab, et toodet ei tohi kõrvaldada koos muu olmeprügiga. Tarbija vastutab patarei- või akujäätmete toimetamise eest spetsiaalsesse kogumispunkti, et need saaks anda käitlusse. Patareide ja akude kogumine ja käitlemine nende kasutuselt kõrvaldamise käigus aitab säästa loodusvarasid ning tagada nende jäätmete käitlemise viisil, mis kaitseb nii inimeste tervist kui ka keskkonda. Patareide ja akude käitluskeskuste loendi Ühendkuningriigis leiate veebisaidilt: www.recycle-more.co.uk

 • Kõik Samsungi tooted, millele kehtib patareide ja akude direktiiv, on kooskõlas Ühendkuningriigi patareide ja akude nõuetega. Kooskõlas kohalike seadustega on SAMSUNG Electronics (UK) Ltd heakskiidetud akutootjate nõuetele vastavuse kava liige. Selle kava raames kogutakse, käideldakse ja kõrvaldatakse akusid Samsungi nimel.

Kihihüpiku sulgemine

D1092S toonerkassett, must
(2 000 lehekülge)

Funktsioonid

 • Tooneri jõudlus on optimeeritud Samsungi printeri jaoks. See tagab ühtlase prindikvaliteedi. Hõlbus hooldada ja käidelda. Varu jälgimise tehnoloogia annab klientidele teada, kui toonerit on vähe või kassett tuleb välja vahetada.

TEHNILINE TEAVE

Ülevaade

 • Lisaväärtusfunktsioon

  Tooneri jõudlus on optimeeritud Samsungi printeri jaoks. See tagab ühtlase prindikvaliteedi. Hõlbus hooldada ja käidelda. Varu jälgimise tehnoloogia annab klientidele teada, kui toonerit on vähe või kassett tuleb välja vahetada.

Üldfunktsioon

 • Ühilduvus

  SCX-4300

 • Leheküljetootlus

  Keskmiselt 2000 standardlehekülge.
  Nimetatud kasseti tootlus vastab standardile ISO / IEC 19752.

KUVA ROHKEM SPETSIFIKATSIOONELaienda

Toote karp

 • Toote karbi mõõtmed (L x S x K)

  325 x 115 x 168 mm

 • Toote karbi mass (kassett, pehmendus, karp, muud pakendusmaterjalid (nt kilekott))

  1000

 • Kasseti mass (ainult kassett)

  700

Hulgikarp

 • Hulgikarbi mõõtmed (L x S x K)

  356 x 340 x 260 mm

 • Toodete arv hulgikarbis

  4

Kaubaalus

 • Mõõtmed (L x S x K)
  Kaubaalus

  20-jalane konteiner: 3 x 2 x 8 kihti = 48 kaubaalusel
  48 x 16 kaubaalust = 768 M/B
  40-jalane konteiner: 3 x 2 x 8 kihti = 48 kaubaalusel
  48 x 34 kaubaalust = 1632 M/B

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING