/

D204L toonerkassett, must
(5 000 lehekülge)

MLT-D204L

D204L toonerkassett, must (5 000 lehekülge) Must-valge toonerikassett

Akude vastutustundlik käitlemine

 • Patareisid ja akusid käsitleva Euroopa direktiivi eesmärk on minimeerida patareide ja akude mõju keskkonnale ning toetada nendes sisalduvate materjalide taaskasutusse võtmist. Ühendkuningriigis võeti patareide ja akude käitlemist käsitlevad määrused vastu 2009. aastal. Patarei- ja akujäätmete määruste eesmärk on märgatavalt suurendada kasutatud kantavate patareide ja akude kogumist ja käitlemist Ühendkuningriigis 3% pealt 2007. aastal 25% 2012. aastal ja vähemalt 45% peale 2016. aastal.

 • Patarei tähis tootel või tootepakendil näitab, et toodet ei tohi kõrvaldada koos muu olmeprügiga. Tarbija vastutab patarei- või akujäätmete toimetamise eest spetsiaalsesse kogumispunkti, et need saaks anda käitlusse. Patareide ja akude kogumine ja käitlemine nende kasutuselt kõrvaldamise käigus aitab säästa loodusvarasid ning tagada nende jäätmete käitlemise viisil, mis kaitseb nii inimeste tervist kui ka keskkonda. Patareide ja akude käitluskeskuste loendi Ühendkuningriigis leiate veebisaidilt: www.recycle-more.co.uk

 • Kõik Samsungi tooted, millele kehtib patareide ja akude direktiiv, on kooskõlas Ühendkuningriigi patareide ja akude nõuetega. Kooskõlas kohalike seadustega on SAMSUNG Electronics (UK) Ltd heakskiidetud akutootjate nõuetele vastavuse kava liige. Selle kava raames kogutakse, käideldakse ja kõrvaldatakse akusid Samsungi nimel.

Kihihüpiku sulgemine

D204L toonerkassett, must
(5 000 lehekülge)

Funktsioonid

 • Suur jõudlus
 • Sobib kõikidele mudelitele M4025 / M4075
 • Tootlus: 5000 lehte

TEHNILINE TEAVE

Ülevaade

 • Lisaväärtusfunktsioon

  Must-valge toonerikassett

Üldfunktsioon

 • Ühilduvus

  ProXpress SL-M3325 / 3825 / 4025, M3375 / 3875 / 4075

 • Leheküljetootlus

  Keskmiselt 5000 standardlehte

KUVA ROHKEM SPETSIFIKATSIOONELaienda

Toote karp

 • Toote karbi mõõtmed (L x S x K)

  340 x 201 x 166 mm

 • Toote karbi mass (kassett, pehmendus, karp, muud pakendusmaterjalid (nt kilekott))

  1,1 kg

 • Kasseti mass (ainult kassett)

  0,75 kg

 • Toote karbi mass (ainult karp)

  0,25 kg

 • Toote karbi pehmenduse mass

  Ei

 • Toote muude pakendusmaterjalide (nt kilekott) mass

  Ei

Hulgikarp

 • Hulgikarbi mõõtmed (L x S x K)

  414 x 352 x 357 mm

 • Toodete arv hulgikarbis

  Igat 4

 • Hulgikarbi mass (kassett, pehmendus, karp, muud pakendusmaterjalid (nt kilekott))

  5,08 kg

 • Hulgikarbi mass (ainult karp)

  0,68 kg

 • Hulgikarbi pehmenduse mass

  Ei

 • Hulgikarbi muude pakendusmaterjalide (nt kilekott) mass

  Ei

Kaubaalus

 • Mõõtmed (L x S x K)
  Kaubaalus

  1056 x 828 x 120 mm

 • Kaubaaluste arv konteineris (20-jalane/40-jalane konteiner)

  20 ft: 12 alust konteineris
  40 ft: 28 alust konteineris
  40 ft (H): 28 alust konteineris

 • Hulgikarpide arv kaubaalusel (20-jalane/40-jalane konteiner)

  20 ft: 3 x 2 x 5 kihti = 30 alusel
  40 ft: 3 x 2 x 5 kihti = 30 alusel
  40 ft (H): 3 x 2 x 6 kihti = 36 alusel

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING