/

MLT-D2082S

MLT-D2082S

MLT-D2082S  

Akude vastutustundlik käitlemine

 • Patareisid ja akusid käsitleva Euroopa direktiivi eesmärk on minimeerida patareide ja akude mõju keskkonnale ning toetada nendes sisalduvate materjalide taaskasutusse võtmist. Ühendkuningriigis võeti patareide ja akude käitlemist käsitlevad määrused vastu 2009. aastal. Patarei- ja akujäätmete määruste eesmärk on märgatavalt suurendada kasutatud kantavate patareide ja akude kogumist ja käitlemist Ühendkuningriigis 3% pealt 2007. aastal 25% 2012. aastal ja vähemalt 45% peale 2016. aastal.

 • Patarei tähis tootel või tootepakendil näitab, et toodet ei tohi kõrvaldada koos muu olmeprügiga. Tarbija vastutab patarei- või akujäätmete toimetamise eest spetsiaalsesse kogumispunkti, et need saaks anda käitlusse. Patareide ja akude kogumine ja käitlemine nende kasutuselt kõrvaldamise käigus aitab säästa loodusvarasid ning tagada nende jäätmete käitlemise viisil, mis kaitseb nii inimeste tervist kui ka keskkonda. Patareide ja akude käitluskeskuste loendi Ühendkuningriigis leiate veebisaidilt: www.recycle-more.co.uk

 • Kõik Samsungi tooted, millele kehtib patareide ja akude direktiiv, on kooskõlas Ühendkuningriigi patareide ja akude nõuetega. Kooskõlas kohalike seadustega on SAMSUNG Electronics (UK) Ltd heakskiidetud akutootjate nõuetele vastavuse kava liige. Selle kava raames kogutakse, käideldakse ja kõrvaldatakse akusid Samsungi nimel.

Kihihüpiku sulgemine

Funktsioonid

 • Samsungi originaal-toonerikassett MLT-D2082S on toodetud kõrgekvaliteedilise prindi saavutamiseks
 • See on mõeldud kasutamiseks kõrgtehnoloogiliste tooteseeriatega MFP, SCX-5635FN / SCX-5835
 • See on standardjõudlusega lahendus

TEHNILINE TEAVE

Ülevaade

 • Lisaväärtusfunktsioon

  Suure leheküljejõudlusega tooner sobib suurepäraselt teie kontorisse. Standardjõudlusega kassetid pakuvad suurepärast prindilahendust väiksema printimismahuga kasutajatele. Madalad ekspluatatsioonikulud, mis säästavad teie raha ja aega. Reaalajas kulutarvikute jälgimise tehnoloogia annab klientidele teada, kui toonerit on vähe või kassett tuleb välja vahetada.

Üldfunktsioon

 • Ühilduvus

  SCX-5635FN, SCX-5835FN

 • Leheküljetootlus

  Keskmiselt 4000 standardlehekülge.

KUVA ROHKEM SPETSIFIKATSIOONELaienda

EAN/UPC

 • Toote EAN-kood

  Ei

 • Hulgipakendi EAN-kood

  Ei

 • Toote UPC-kood

  Ei

 • Hulgipakendi UPC-kood

  Ei

Toote karp

 • Toote karbi mõõtmed (L x S x K)

  344 x 137 x 248 mm

 • Toote karbi mass (kassett, pehmendus, karp, muud pakendusmaterjalid (nt kilekott))

  1,65 kg

 • Kasseti mass (ainult kassett)

  1080 g

 • Toote karbi mass (ainult karp)

  208,7 g

 • Toote karbi pehmenduse mass

  Ei

 • Toote muude pakendusmaterjalide (nt kilekott) mass

  Ei

Hulgikarp

 • Hulgikarbi mõõtmed (L x S x K)

  512 x 359 x 301 mm

 • Toodete arv hulgikarbis

  4

 • Hulgikarbi mass (kassett, pehmendus, karp, muud pakendusmaterjalid (nt kilekott))

  Ei

 • Hulgikarbi mass (ainult karp)

  607,8 g

 • Hulgikarbi pehmenduse mass

  Ei

 • Hulgikarbi muude pakendusmaterjalide (nt kilekott) mass

  Ei

Kaubaalus

 • Mõõtmed (L x S x K)
  Kaubaalus

  1024 x 1077 x 120 mm

 • Kaubaaluste arv konteineris (20-jalane/40-jalane konteiner)

  – 20-jalane konteiner: 2 x 3 x 7 = 42 kaubaalusel – 40-jalane konteiner: 2 x 3 x 7 = 42 kaubaalusel

 • Hulgikarpide arv kaubaalusel (20-jalane/40-jalane konteiner)

  – 20-jalane konteiner: 42 x 10 kaubaalust = 420 (hulgikarpi) 420 x 4 toodet = 1680 komplekti (toodet) – 40-jalane konteiner: 42 x 22 kaubaalust = 924 (hulgikarpi) 924 x 4 toodet = 3696 komplekti (toodet)

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING