/

D2092L toonerkassett, must
(5 000 lehekülge)

MLT-D2092L

D2092L toonerkassett, must (5 000 lehekülge)

Akude vastutustundlik käitlemine

 • Patareisid ja akusid käsitleva Euroopa direktiivi eesmärk on minimeerida patareide ja akude mõju keskkonnale ning toetada nendes sisalduvate materjalide taaskasutusse võtmist. Ühendkuningriigis võeti patareide ja akude käitlemist käsitlevad määrused vastu 2009. aastal. Patarei- ja akujäätmete määruste eesmärk on märgatavalt suurendada kasutatud kantavate patareide ja akude kogumist ja käitlemist Ühendkuningriigis 3% pealt 2007. aastal 25% 2012. aastal ja vähemalt 45% peale 2016. aastal.

 • Patarei tähis tootel või tootepakendil näitab, et toodet ei tohi kõrvaldada koos muu olmeprügiga. Tarbija vastutab patarei- või akujäätmete toimetamise eest spetsiaalsesse kogumispunkti, et need saaks anda käitlusse. Patareide ja akude kogumine ja käitlemine nende kasutuselt kõrvaldamise käigus aitab säästa loodusvarasid ning tagada nende jäätmete käitlemise viisil, mis kaitseb nii inimeste tervist kui ka keskkonda. Patareide ja akude käitluskeskuste loendi Ühendkuningriigis leiate veebisaidilt: www.recycle-more.co.uk

 • Kõik Samsungi tooted, millele kehtib patareide ja akude direktiiv, on kooskõlas Ühendkuningriigi patareide ja akude nõuetega. Kooskõlas kohalike seadustega on SAMSUNG Electronics (UK) Ltd heakskiidetud akutootjate nõuetele vastavuse kava liige. Selle kava raames kogutakse, käideldakse ja kõrvaldatakse akusid Samsungi nimel.

Kihihüpiku sulgemine

D2092L toonerkassett, must
(5 000 lehekülge)

Funktsioonid

 • Tooneri jõudlus on optimeeritud Samsungi printeri jaoks. See tagab ühtlase prindikvaliteedi. Hõlbus hooldada ja käidelda. Varu jälgimise tehnoloogia annab klientidele teada, kui toonerit on vähe või kassett tuleb välja vahetada.

TEHNILINE TEAVE

Ülevaade

 • Lisaväärtusfunktsioon

  Tooneri jõudlus on optimeeritud Samsungi printeri jaoks. See tagab ühtlase prindikvaliteedi. Hõlbus hooldada ja käidelda. Varu jälgimise tehnoloogia annab klientidele teada, kui toonerit on vähe või kassett tuleb välja vahetada.

Üldfunktsioon

 • Ühilduvus

  SCX-4824FN, SCX-4825FN, SCX-4828FN, ML-2855ND

 • Leheküljetootlus

  Keskmiselt 5000 standardlehekülge. Nimetatud kasseti tootlus vastab standardile ISO / IEC 19752.

KUVA ROHKEM SPETSIFIKATSIOONELaienda

EAN/UPC

 • Toote EAN-kood

  Ei

 • Hulgipakendi EAN-kood

  Ei

 • Toote UPC-kood

  Ei

 • Hulgipakendi UPC-kood

  Ei

Toote karp

 • Toote karbi mõõtmed (L x S x K)

  365 x 112 x 301 mm

 • Toote karbi mass (kassett, pehmendus, karp, muud pakendusmaterjalid (nt kilekott))

  1500

 • Kasseti mass (ainult kassett)

  950

 • Toote karbi mass (ainult karp)

  Ei

 • Toote karbi pehmenduse mass

  Ei

 • Toote muude pakendusmaterjalide (nt kilekott) mass

  Ei

Hulgikarp

 • Hulgikarbi mõõtmed (L x S x K)

  378 x 313 x 470 mm

 • Toodete arv hulgikarbis

  Ei

 • Hulgikarbi mass (kassett, pehmendus, karp, muud pakendusmaterjalid (nt kilekott))

  Ei

 • Hulgikarbi mass (ainult karp)

  Ei

 • Hulgikarbi pehmenduse mass

  Ei

 • Hulgikarbi muude pakendusmaterjalide (nt kilekott) mass

  Ei

Kaubaalus

 • Mõõtmed (L x S x K)
  Kaubaalus

  20-jalane konteiner: 3 x 3 x 4 x 36 kaubaalust 36 x 12 = 432 = 432 hulgikarpi / 1728 komplekti 40-jalane konteiner: 3 x 3 x 4 x 36 kaubaalust 36 x 24 = 864 = 864 hulgikarpi / 3456 komplekti

 • Kaubaaluste arv konteineris (20-jalane/40-jalane konteiner)

  Ei

 • Hulgikarpide arv kaubaalusel (20-jalane/40-jalane konteiner)

  Ei

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING