/

D303E toonerkassett,
must (40 000 lehekülge)

MLT-D303E

D303E toonerkassett, must (40 000 lehekülge)

Akude vastutustundlik käitlemine

 • Patareisid ja akusid käsitleva Euroopa direktiivi eesmärk on minimeerida patareide ja akude mõju keskkonnale ning toetada nendes sisalduvate materjalide taaskasutusse võtmist. Ühendkuningriigis võeti patareide ja akude käitlemist käsitlevad määrused vastu 2009. aastal. Patarei- ja akujäätmete määruste eesmärk on märgatavalt suurendada kasutatud kantavate patareide ja akude kogumist ja käitlemist Ühendkuningriigis 3% pealt 2007. aastal 25% 2012. aastal ja vähemalt 45% peale 2016. aastal.

 • Patarei tähis tootel või tootepakendil näitab, et toodet ei tohi kõrvaldada koos muu olmeprügiga. Tarbija vastutab patarei- või akujäätmete toimetamise eest spetsiaalsesse kogumispunkti, et need saaks anda käitlusse. Patareide ja akude kogumine ja käitlemine nende kasutuselt kõrvaldamise käigus aitab säästa loodusvarasid ning tagada nende jäätmete käitlemise viisil, mis kaitseb nii inimeste tervist kui ka keskkonda. Patareide ja akude käitluskeskuste loendi Ühendkuningriigis leiate veebisaidilt: www.recycle-more.co.uk

 • Kõik Samsungi tooted, millele kehtib patareide ja akude direktiiv, on kooskõlas Ühendkuningriigi patareide ja akude nõuetega. Kooskõlas kohalike seadustega on SAMSUNG Electronics (UK) Ltd heakskiidetud akutootjate nõuetele vastavuse kava liige. Selle kava raames kogutakse, käideldakse ja kõrvaldatakse akusid Samsungi nimel.

Kihihüpiku sulgemine

D303E toonerkassett,
must (40 000 lehekülge)

TEHNILINE TEAVE

Põhifunktsioonid

 • Värv

  Must

 • Ühilduvus

  SL-M4580FX

 • Leheküljetootlus

  Keskmiselt 40 000 standardlehekülge

Toote karp

 • Mõõtmed (l x s x k)

  396 x 231 x 225 mm

 • Toote karbi mass (kassett, pehmendus, karp, muud pakkematerjalid (nt kilekott))

  2,255 kg

 • Toote karbi mass (ainult karp)

  0,48 kg

KUVA ROHKEM SPETSIFIKATSIOONELaienda

Hulgikarp

 • Toodete arv hulgikarbis

  2 toodet

 • Mõõtmed (l x s x k)

  462 x 396 x 225 mm

 • Toote karbi mass (kassett, pehmendus, karp, muud pakkematerjalid (nt kilekott))

  4,51 kg

Kaubaalus

 • Mõõtmed (l x s x k)

  1188 x 924 x 120 mm

 • Kaubaaluste arv konteineris (20-jalane / 40-jalane konteiner)

  20-jalane konteiner: 10 kaubaalust; 40-jalane konteiner: 22 kaubaalust; 40-jalane konteiner (H): 22 kaubaalust

 • Hulgikarpide arv kaubaalusel (20-jalane / 40-jalane konteiner)

  20-jalane konteiner: 3 x 2 x 9 = 54 hulgikarpi kaubaalusel; 40-jalane konteiner: 3 x 2 x 9 = 54 hulgikarpi kaubaalusel; 40-jalane konteiner (H): 3 x 2 x 10 = 60 hulgikarpi kaubaalusel

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING