/

D307S toonerkassett, must
(7 000 lehekülge)

MLT-D307S

D307S toonerkassett, must (7 000 lehekülge)  

Akude vastutustundlik käitlemine

 • Patareisid ja akusid käsitleva Euroopa direktiivi eesmärk on minimeerida patareide ja akude mõju keskkonnale ning toetada nendes sisalduvate materjalide taaskasutusse võtmist. Ühendkuningriigis võeti patareide ja akude käitlemist käsitlevad määrused vastu 2009. aastal. Patarei- ja akujäätmete määruste eesmärk on märgatavalt suurendada kasutatud kantavate patareide ja akude kogumist ja käitlemist Ühendkuningriigis 3% pealt 2007. aastal 25% 2012. aastal ja vähemalt 45% peale 2016. aastal.

 • Patarei tähis tootel või tootepakendil näitab, et toodet ei tohi kõrvaldada koos muu olmeprügiga. Tarbija vastutab patarei- või akujäätmete toimetamise eest spetsiaalsesse kogumispunkti, et need saaks anda käitlusse. Patareide ja akude kogumine ja käitlemine nende kasutuselt kõrvaldamise käigus aitab säästa loodusvarasid ning tagada nende jäätmete käitlemise viisil, mis kaitseb nii inimeste tervist kui ka keskkonda. Patareide ja akude käitluskeskuste loendi Ühendkuningriigis leiate veebisaidilt: www.recycle-more.co.uk

 • Kõik Samsungi tooted, millele kehtib patareide ja akude direktiiv, on kooskõlas Ühendkuningriigi patareide ja akude nõuetega. Kooskõlas kohalike seadustega on SAMSUNG Electronics (UK) Ltd heakskiidetud akutootjate nõuetele vastavuse kava liige. Selle kava raames kogutakse, käideldakse ja kõrvaldatakse akusid Samsungi nimel.

Kihihüpiku sulgemine

D307S toonerkassett, must
(7 000 lehekülge)

TEHNILINE TEAVE

Ülevaade

 • Lisaväärtusfunktsioon

  Suure leheküljejõudlusega tooner sobib suurepäraselt teie kontorisse. Standardjõudlusega kassetid pakuvad suurepärast prindilahendust väiksema printimismahuga kasutajatele. Madalad ekspluatatsioonikulud, mis säästavad teie raha ja aega. Reaalajas kulutarvikute jälgimise tehnoloogia annab klientidele teada, kui toonerit on vähe või kassett tuleb välja vahetada

Üldfunktsioon

 • Ühilduvus

  Seeria ML-451x / 501x

 • Leheküljetootlus

  Keskmiselt 7000 standardlehekülge

KUVA ROHKEM SPETSIFIKATSIOONELaienda

Toote karp

 • Toote karbi mõõtmed (L x S x K)

  368 x 188 x 184 mm

 • Toote karbi mass (kassett, pehmendus, karp, muud pakendusmaterjalid (nt kilekott))

  0,964 kg

 • Kasseti mass (ainult kassett)

  680

 • Toote karbi mass (ainult karp)

  222

 • Toote karbi pehmenduse mass

  50

 • Toote muude pakendusmaterjalide (nt kilekott) mass

  12

Hulgikarp

 • Hulgikarbi mõõtmed (L x S x K)

  398 x 389 x 402 mm

 • Toodete arv hulgikarbis

  4 toodet

 • Hulgikarbi mass (kassett, pehmendus, karp, muud pakendusmaterjalid (nt kilekott))

  5,04 kg

 • Hulgikarbi mass (ainult karp)

  970 g

Kaubaalus

 • Mõõtmed (L x S x K)
  Kaubaalus

  1179 x 808 x 2135 mm

 • Kaubaaluste arv konteineris (20-jalane/40-jalane konteiner)

  20-jalane konteiner: 11 kaubaalust; 40-jalane konteiner: 24 hulgikarpi; 40-jalane konteiner: 24 kaubaalust

 • Hulgikarpide arv kaubaalusel (20-jalane/40-jalane konteiner)

  20-jalane konteiner: 330 hulgikarpi; 40-jalane konteiner: 720 hulgikarpi; 40-jalane konteiner: 720 hulgikarpi

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING