/

P1082A multikomplekt (2 toonerkassetti)
(3 000 lehekülge)

MLT-P1082A

P1082A multikomplekt (2 toonerkassetti) (3 000 lehekülge)

Akude vastutustundlik käitlemine

 • Patareisid ja akusid käsitleva Euroopa direktiivi eesmärk on minimeerida patareide ja akude mõju keskkonnale ning toetada nendes sisalduvate materjalide taaskasutusse võtmist. Ühendkuningriigis võeti patareide ja akude käitlemist käsitlevad määrused vastu 2009. aastal. Patarei- ja akujäätmete määruste eesmärk on märgatavalt suurendada kasutatud kantavate patareide ja akude kogumist ja käitlemist Ühendkuningriigis 3% pealt 2007. aastal 25% 2012. aastal ja vähemalt 45% peale 2016. aastal.

 • Patarei tähis tootel või tootepakendil näitab, et toodet ei tohi kõrvaldada koos muu olmeprügiga. Tarbija vastutab patarei- või akujäätmete toimetamise eest spetsiaalsesse kogumispunkti, et need saaks anda käitlusse. Patareide ja akude kogumine ja käitlemine nende kasutuselt kõrvaldamise käigus aitab säästa loodusvarasid ning tagada nende jäätmete käitlemise viisil, mis kaitseb nii inimeste tervist kui ka keskkonda. Patareide ja akude käitluskeskuste loendi Ühendkuningriigis leiate veebisaidilt: www.recycle-more.co.uk

 • Kõik Samsungi tooted, millele kehtib patareide ja akude direktiiv, on kooskõlas Ühendkuningriigi patareide ja akude nõuetega. Kooskõlas kohalike seadustega on SAMSUNG Electronics (UK) Ltd heakskiidetud akutootjate nõuetele vastavuse kava liige. Selle kava raames kogutakse, käideldakse ja kõrvaldatakse akusid Samsungi nimel.

Kihihüpiku sulgemine

P1082A multikomplekt (2 toonerkassetti)
(3 000 lehekülge)

Funktsioonid

 • See tagab ühtlase prindikvaliteedi. Hõlbus hooldada ja käidelda. Varu jälgimise tehnoloogia annab klientidele teada, kui toonerit on vähe või kassett tuleb välja vahetada.

TEHNILINE TEAVE

Ülevaade

 • Lisaväärtusfunktsioon

  Mustvalge toonerikasseti multikomplekt

Üldfunktsioon

 • Ühilduvus

  ML-1640 / 2240

 • Leheküljetootlus

  Keskmiselt 3000 standardlehekülge.

KUVA ROHKEM SPETSIFIKATSIOONELaienda

Toote karp

 • Toote karbi mõõtmed (L x S x K)

  329 x 218 x 159 mm

 • Kasseti mass (ainult kassett)

  1,5 kg

 • Toote karbi mass (ainult karp)

  0,35 kg

Hulgikarp

 • Hulgikarbi mõõtmed (L x S x K)

  344 x 234 x 351 mm

 • Toodete arv hulgikarbis

  2 toodet

 • Hulgikarbi mass (kassett, pehmendus, karp, muud pakendusmaterjalid (nt kilekott))

  8,6 kg

 • Hulgikarbi mass (ainult karp)

  0,7 kg

Kaubaalus

 • Mõõtmed (L x S x K)
  Kaubaalus

  1032 x 702 x 125 mm

 • Kaubaaluste arv konteineris (20-jalane/40-jalane konteiner)

  20-jalane konteiner: 16 kaubaalust konteineris
  45 x 16 = 720 hulgikarp 720 x 2 = 1440 tootekarpi 1440 x 2 = 2880 komplekti
  40-jalane konteiner: 34 kaubaalust konteineris
  45 x 34 = 1530 hulgikarpi 1530 x 2 = 3060 tootekarpi
  3060 x 2 = 6120 komplekti

 • Hulgikarpide arv kaubaalusel (20-jalane/40-jalane konteiner)

  20-jalane konteiner: 3 x 3 x 5 kihti = 45 kaubaalusel
  40-jalane konteiner: 3 x 3 x 5 kihti = 45 kaubaalusel

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING