/

Akude vastutustundlik käitlemine

 • Patareisid ja akusid käsitleva Euroopa direktiivi eesmärk on minimeerida patareide ja akude mõju keskkonnale ning toetada nendes sisalduvate materjalide taaskasutusse võtmist. Ühendkuningriigis võeti patareide ja akude käitlemist käsitlevad määrused vastu 2009. aastal. Patarei- ja akujäätmete määruste eesmärk on märgatavalt suurendada kasutatud kantavate patareide ja akude kogumist ja käitlemist Ühendkuningriigis 3% pealt 2007. aastal 25% 2012. aastal ja vähemalt 45% peale 2016. aastal.

 • Patarei tähis tootel või tootepakendil näitab, et toodet ei tohi kõrvaldada koos muu olmeprügiga. Tarbija vastutab patarei- või akujäätmete toimetamise eest spetsiaalsesse kogumispunkti, et need saaks anda käitlusse. Patareide ja akude kogumine ja käitlemine nende kasutuselt kõrvaldamise käigus aitab säästa loodusvarasid ning tagada nende jäätmete käitlemise viisil, mis kaitseb nii inimeste tervist kui ka keskkonda. Patareide ja akude käitluskeskuste loendi Ühendkuningriigis leiate veebisaidilt: www.recycle-more.co.uk

 • Kõik Samsungi tooted, millele kehtib patareide ja akude direktiiv, on kooskõlas Ühendkuningriigi patareide ja akude nõuetega. Kooskõlas kohalike seadustega on SAMSUNG Electronics (UK) Ltd heakskiidetud akutootjate nõuetele vastavuse kava liige. Selle kava raames kogutakse, käideldakse ja kõrvaldatakse akusid Samsungi nimel.

Kihihüpiku sulgemine

SCX-5315R2

TEHNILINE TEAVE

Ülevaade

 • Lisaväärtusfunktsioon

  Samsungi SCX-5115 / 5315F printerikassetid on säästlikud kassetid, mis pakuvad suurepärast prindilahendust keskmise ja suurema printimismahuga kasutajatele ning on loodud spetsiaalselt tagama optimaalset prindikvaliteeti, andes terava ja kontrastse tulemuse esimesest prindist viimaseni. Lihtsalt paigaldatav kassett ja täiustatud tooner koos multifunktsionaalse printeriga pakuvad kulutõhusat ja töökindlat kasutust ning alati teravaid ja professionaalse kvaliteediga tulemusi. Mudeli eripäraks on, et see kasutab eraldi trumliga kassetitehnoloogiat.

Üldfunktsioon

 • Ühilduvus

  SCX-5112 / 5115, SCX-5312F / 5315F, SF-830 / 835P

 • Leheküljetootlus

  15 000 lehekülge. Tootlus võib erineda olenevalt lehekülje keskmisest katvusest.

KUVA ROHKEM SPETSIFIKATSIOONELaienda

Toote karp

 • Toote karbi mõõtmed (L x S x K)

  375 x 112 x 127 mm

 • Toote karbi mass (kassett, pehmendus, karp, muud pakendusmaterjalid (nt kilekott))

  580

 • Kasseti mass (ainult kassett)

  360

Hulgikarp

 • Hulgikarbi mõõtmed (L x S x K)

  490 x 400 x 165 mm

 • Toodete arv hulgikarbis

  4

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING