/

6320R2 trummel (20 000 lehekülge)

SCX-6320R2

6320R2 trummel (20 000 lehekülge)  

Akude vastutustundlik käitlemine

 • Patareisid ja akusid käsitleva Euroopa direktiivi eesmärk on minimeerida patareide ja akude mõju keskkonnale ning toetada nendes sisalduvate materjalide taaskasutusse võtmist. Ühendkuningriigis võeti patareide ja akude käitlemist käsitlevad määrused vastu 2009. aastal. Patarei- ja akujäätmete määruste eesmärk on märgatavalt suurendada kasutatud kantavate patareide ja akude kogumist ja käitlemist Ühendkuningriigis 3% pealt 2007. aastal 25% 2012. aastal ja vähemalt 45% peale 2016. aastal.

 • Patarei tähis tootel või tootepakendil näitab, et toodet ei tohi kõrvaldada koos muu olmeprügiga. Tarbija vastutab patarei- või akujäätmete toimetamise eest spetsiaalsesse kogumispunkti, et need saaks anda käitlusse. Patareide ja akude kogumine ja käitlemine nende kasutuselt kõrvaldamise käigus aitab säästa loodusvarasid ning tagada nende jäätmete käitlemise viisil, mis kaitseb nii inimeste tervist kui ka keskkonda. Patareide ja akude käitluskeskuste loendi Ühendkuningriigis leiate veebisaidilt: www.recycle-more.co.uk

 • Kõik Samsungi tooted, millele kehtib patareide ja akude direktiiv, on kooskõlas Ühendkuningriigi patareide ja akude nõuetega. Kooskõlas kohalike seadustega on SAMSUNG Electronics (UK) Ltd heakskiidetud akutootjate nõuetele vastavuse kava liige. Selle kava raames kogutakse, käideldakse ja kõrvaldatakse akusid Samsungi nimel.

Kihihüpiku sulgemine

6320R2 trummel (20 000 lehekülge)

Funktsioonid

 • SAMSUNGI trummel tagab suurema tootlikkuse, mis täidab teie äri vajadused ning on väga vastupidava kvaliteediga.

TEHNILINE TEAVE

Ülevaade

 • Lisaväärtusfunktsioon

  Samsungi SCX-6320R2 on kvaliteetsetest osadest koosnev trummel. See on mõeldud kasutamiseks kaasaegse multifunktsionaalse printeriga SCX-6122FN. See pakub suurt tootlust taskukohase hinnaga. Kutsume siiralt kasutajaid Samsungi parimatest printimislahendustest osa saama.

Üldfunktsioon

 • Ühilduvus

  SCX-6322DN, SCX-6122FN, SCX-6320F, SCX-6220

 • Leheküljetootlus

  Keskmiselt 20000 standardlehekülge. Tootlus võib erineda olenevalt lehekülje keskmisest katvusest.

KUVA ROHKEM SPETSIFIKATSIOONELaienda

Toote karp

 • Toote karbi mõõtmed (L x S x K)

  385 x 125 x 140 mm

 • Toote karbi mass (kassett, pehmendus, karp, muud pakendusmaterjalid (nt kilekott))

  0,665 kg

 • Kasseti mass (ainult kassett)

  0,434 kg

Hulgikarp

 • Hulgikarbi mõõtmed (L x S x K)

  400 x 270 x 305 mm

 • Toodete arv hulgikarbis

  4 ea

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING