/

Akude vastutustundlik käitlemine

 • Patareisid ja akusid käsitleva Euroopa direktiivi eesmärk on minimeerida patareide ja akude mõju keskkonnale ning toetada nendes sisalduvate materjalide taaskasutusse võtmist. Ühendkuningriigis võeti patareide ja akude käitlemist käsitlevad määrused vastu 2009. aastal. Patarei- ja akujäätmete määruste eesmärk on märgatavalt suurendada kasutatud kantavate patareide ja akude kogumist ja käitlemist Ühendkuningriigis 3% pealt 2007. aastal 25% 2012. aastal ja vähemalt 45% peale 2016. aastal.

 • Patarei tähis tootel või tootepakendil näitab, et toodet ei tohi kõrvaldada koos muu olmeprügiga. Tarbija vastutab patarei- või akujäätmete toimetamise eest spetsiaalsesse kogumispunkti, et need saaks anda käitlusse. Patareide ja akude kogumine ja käitlemine nende kasutuselt kõrvaldamise käigus aitab säästa loodusvarasid ning tagada nende jäätmete käitlemise viisil, mis kaitseb nii inimeste tervist kui ka keskkonda. Patareide ja akude käitluskeskuste loendi Ühendkuningriigis leiate veebisaidilt: www.recyclemore.co.uk

 • Kõik Samsungi tooted, millele kehtib patareide ja akude direktiiv, on kooskõlas Ühendkuningriigi patareide ja akude nõuetega. Kooskõlas kohalike seadustega on SAMSUNG Electronics (UK) Ltd heakskiidetud akutootjate nõuetele vastavuse kava liige. Selle kava raames kogutakse, käideldakse ja kõrvaldatakse akusid Samsungi nimel.

Kihihüpiku sulgemine

Bluetooth

TEHNILINE TEAVE

Ekraan

 • Väline
  Suurus
  42,15 x 17,75 x 11,3 mm

Tehnilised omadused

 • Kaal
  8,6 g

KUVA ROHKEM SPETSIFIKATSIOONELaienda

Välised omadused

 • Standardne
  Kõneaeg
  6 tundi
  Ooteaeg
  200 tundi
 • Battery Level Check (3 Color LED)
  Jah

Ühenduvus

 • Bluetooth
  Ver 3.0
 • Bluetoothi profiilid
  HFP, HSP

Kõnefunktsioonid

 • Call Receiving
  Jah
 • Mute/Reject Function
  Jah

Üldfunktsioon

 • Volume Up/Down
  Jah
 • Audio Streaming
  Ei
 • Active Pairing
  Jah
 • Initial Pairing
  Jah
 • Multipoint
  Jah
 • NR/EC
  Jah
 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING