Mine edasi sisu juurde

Mine edasi kättesaadava abi jaotisse


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Vaata lisa
Open Galaxy S5 Key Visual

Privaatsus

Samsung Electronics Baltics, SIA – Internetis salastatuse tagamise poliitika

Firma Samsung Electronics Baltics, SIA (Osaühing) austab Teie õigust privaatsusele Internetis ja peab sellest kinni. Kui me küsime Teilt mingit infot Teie kohta, siis võite olla kindel, et seda kasutatakse vaid eesmärgiga pakkuda Teile täielikumat ja kvaliteetsemat hooldusteenust; samuti et hinnata, kui hästi on korraldatud meie kodulehekülg ja millisel määral vastab see Teie vajadustele. Teie elektrooniline aadress võidakse edastada Samsungi grupi teistele firmadele sellisel juhul, kui vastus Teie päringule kuulub nende kompetentsi. Mitte mingitel asjaoludel aga ei edastata Teie esitatud infot kolmandatele isikutele.

Juhime Teie tähelepanu sellele, et firma Samsung Electronics Baltics, SIA (Osaühing) kodulehel on viited teistele kodulehtedele, mis nii nagu meiegi peavad kinni Teie õigusest privaatsusele.