Proovige uuesti

Albumi koostamiseks vajutage "Koosta album".

Albumi koostamiseks valitud piltidega galeriist vajutage "Galeriist".

Valige kaust.

Valige pildid, nende lisamiseks albumisse vajutage "Tehtud".

Muutke albumit ja vajutage "Koosta album".

Valmis.