Aku kestvuse testimine


※ Oluline märkus. Aku kestvus sõltub seadme seadistamis- ja kasutusviisist. Sõltuvalt võrguühenduse olekust ja komponentidest võib tegelik aku kestvus erineda katsetingimuste tulemustest. Pange tähele, et iga testiüksuse mõõtmiste selgitused viitavad nutitelefonikomplekti kasutamise tundidele.A. Kõneaeg


Kõneaja mõõtmistestil arvestati konkreetse sideettevõtte ja piirkonnaga. Testimine toimus laboratooriumitingimustes, jäljendades (LTE/WCDMA/GSM/CDMA)-võrku. Kõned tehti laboratooriumitingimustes, seadistades kanali ja sagedusvahemiku.


Testimisel kasutati arendusetapis prototüüpi ja tarkvara. Mõõdeti aku mahutavusega seotud aega, mõõtes jooksvat tarbimist pärast seadme ühendamist.


Sõltuvalt võrguühenduse olekust ja funktsioonide seadistusest, signaali tugevusest, mürast ja muudest elementidest võib kõneaja tegelik pikkus mitte erineda.


Sõltuvalt seadmest võivad konkreetsed testid anda erinevaid tulemusi.B. Muusika esitamise aeg


Heliesituse mõõtmistestil arvestati konkreetse sideettevõtte ja piirkonnaga. Testimine toimus laboratooriumitingimustes, jäljendades (LTE/WCDMA/GSM/CDMA)-võrku. Helifailid esitati laboratooriumitingimustes, seadistades kanali ja sagedusvahemiku.


Testimisel kasutati arendusetapis prototüüpi ja tarkvara. Mõõdeti aku mahutavusega seotud aega, mõõtes jooksvat tarbimist pärast MP3-failide (192 kbps) esitamist mobiilseadmes (LCD-kuvar oli välja lülitatud). Heliesitusfailideks oli 10 pala 2011. a maailma edetabelist.


Heliesitusaja tegelik pikkus võib olla sama sõltuvalt võrguühenduse olekust ja funktsioonide seadistusest, signaali tugevusest, mürast ja muudest elementidest.


Sõltuvalt seadmest võivad konkreetsed testid anda erinevaid tulemusi.C. Videoesitusaeg


Videoesitusaja mõõtmistestil arvestati konkreetse sideettevõtte ja piirkonnaga. Testimine toimus laboratooriumitingimustes, jäljendades (LTE/WCDMA/GSM/CDMA)-võrku. Videofail esitati laboratooriumitingimustes, seadistades kanali ja sagedusvahemiku.


Testimisel kasutati arendusetapis prototüüpi ja tarkvara. Mõõdeti aku mahutavusega seotud aega, mõõtes jooksvat tarbimist pärast seadmesse sisestatud videofaili (720) esitamist.


Mõõdeti 2011. a kassahittide seast valitud .avi-formaadis 720p eraldusvõimega faile, mida erinevates multimeediumites sageli kasutatakse.


Videoesitusaja tegelik pikkus võib olla sama, sõltuvalt võrguühenduse olekust ja funktsioonide seadistusest, signaali tugevusest, mürast ja muudest elementidest.


Sõltuvalt seadmest võivad konkreetsed testid anda erinevaid tulemusi.D. Internetikasutusaeg


Internetikasutusaega mõõdeti (WCDMA/LTE)-võrgu keskkonnas.


Testimisel kasutati arendusetapis prototüüpi ning otsiti uudisartikleid, juurdepääs oli veebi kaudu. Sätted olid kõik vaikesätted ning mõõdeti Wi-Fi-ühenduseta.


Internetikasutusaja tegelik pikkus võib olla sama sõltuvalt võrguühenduse olekust ja funktsioonide seadistusest, signaali tugevusest, mürast ja muudest elementidest.


Sõltuvalt seadmest võivad konkreetsed testid anda erinevaid tulemusi.