GARANTIIKAART

Austatud klient!

Käesolevale Samsungi tootele („Toode“) on antud garantii, mis kehtib kakskümmend neli (24) kuud alates kuupäevast, mil toote lõppkasutaja („Klient“) toote algselt ostis („Garantiiaeg“). Garantii katab võimalikke materjali- ja valmistusdefekte („Garantii“). Tootele, mida kasutatakse kommertseesmärgil, s.h. üürimisel või rentimisel; või muul kui tavapärases kodukeskkonnas kasutamisel, kehtib Garantiiaeg pikkusega kaksteist (12) kuud. Akusid ja vooluallikaid käsitletakse kulumaterjalina ning neile kehtib üksnes kaheteistkümne (12) kuu pikkune garantiiaeg. Lisavarustusele või tarvikutele, mis on lisatud Toote pakendisse või ostetud eraldi, kehtib Garantiiaeg pikkusega kaksteist (12) kuud.

Garantiiaja vältel kohustub Samsung kõrvaldama, oma valikul, mis tahes Toote defektid või asendama Toote või defektse osa tasuta („Garantiiteenus“). Remonditud osad või asendustoode tarnitakse vahetuse korras ning see on kas uus või taastatud selliselt, et on omadustelt samaväärne uuega. Remonditud või asendatud osa garantiiaeg võrdub järelejäänud Garantiiajaga. Esialgse tarkvara taasinstalleerimise eest (Kliendi soovil) võidakse kohaldada lisatasu.

Garantii kasutamiseks tuleb pöörduda teie poolt valitud Garantiiteenust osutava Samsungi volitatud Teeninduskeskusesse („Volitatud Teeninduskeskus“ või „VTT“). Kontaktandmed leiab Samsungi veebilehelt; samuti võite saada kontaktandmed Kõnekeskusest, mille numbrile helistamine on tasuta (riigisiseselt), ja mille telefoninumber on näidatud allpool. Palun esitage originaalarve või ostukviitung ostu sooritamise kuupäevaga, koostage rikke või defekti arusaadav kirjeldus, veenduge, et Toode on transportimiseks sobivalt pakitud ja esitage Toode sellisena, nagu see tarniti, VTT-le. VTT kontrollib teie nõuet ja osutab Garantiiteenust vastavalt käesoleval Garantiikaardil sätestatud tingimustele ja kehtivale seadusandlusele.

Samsung Electronics Baltics SIA
Registreerimisnumber: 40003963909
Duntes 6, Riia LV-1013, Läti
Veebisait: www.samsung.lt (Leedu), www.samsung.lv (Läti), www.samsung.ee (Eesti)
Kõnekeskus: 8800-77777 (Leedu), 80007267 (Läti), 8007267 (Eesti)

Garantiikaart kinnitab kohustust osutada mis tahes garantii alla kuuluvale Samsungi Tootele, mille Klient on ostnud Euroopa Majanduspiirkonnas („EMP“) ja Šveitsis, Garantiiteenust mis tahes EMP riigis ja Šveitsis (samuti nimetatud „EL Grupigarantii“).

Garantii ei kata Toote defekte, mille on põhjustanud:

 • tavapärane kulumine, õnnetus või kosmeetiline vigastus;
 • väärkasutus või vääralt käitlemine (kaasa arvatud nurjunud salasõna seadistamine või lähtestamine);
 • elektrivoolu kõikumine, lühis või vale pinge;
 • mõistliku või nõuetele vastava hoolduse teostamata jätmine (kaasa arvatud, ent mitte üksnes, otsikute, sisemiste õõnsuste, kasutajale kättesaadavate filtrite puhastamata jätmine);
 • putukate või kahjurite põhjustatud kahju;
 • ebaõige või mittetäielik paigaldamine;
 • kasutusjuhendi eiramine, sealhulgas ülemäärane kasutamine või ülekoormus;
 • mittesihipärane kasutamine;
 • kokkupuude niiskusega, rõskusega või äärmuslike temperatuuri- või keskkonnatingimustega või nimetatud tingimuste järsk muutus, korrosioon, oksüdeerumine, toidu või vedelike pealeloksumine, kemikaalide toime, kahjustatud või lekkivate akude kasutamine;
 • volituseta teostatud remonditööd, välja arvatud Samsungi kontserni äriühingu või Volitatud Teeninduskeskuse poolt teostatud tööd;
 • heakskiitmata varuosade või -tarvikute kasutamine, mis pole valmistatud või tarnitud Samsungi poolt või mille kasutamist Samsung pole aktsepteerinud; või kolmanda poole tarkvara või programmi kasutamine; operatsioonisüsteemi probleemid või konfigureerimisvead;
 • rike või kahjustus, mille on põhjustanud tulekahju, välk, üleujutus, maavärin või mis tahes muu loodusõnnetus, vale pinge, ootamatud õnnetused või mis tahes muud välised tegurid, mis jäävad väljapoole tootja, Toote müünud äriühingu või Volitatud Teeninduskeskuse kontrolli.

Garantii ei kehti:

 • Tootele juhul, kui selle valmistajatehase seerianumber või IMEI number (kui IMEI number on kohaldatav) või mis tahes muu sarnane number on kustutatud, kahjustatud või on mis tahes viisil loetamatu;
 • kolmanda isiku riist- või tarkvarale, isegi kui see on müüdud või pakitud koos Tootega;
 • Toote abil säilitatavatele või omandatavatele Kliendi andmetele; Samsung ei võta endale mingit vastutust Kliendi andmete eest. Te olete kohustatud kaitsma endale olulisi andmeid ning nendest andmetest aeg-ajalt koopiaid tegema!
 • kulumaterjalidele (komponendid, mis vajavad Toote kasutamise käigus regulaarset vahetamist), kaasa arvatud, ent mitte üksnes, andmekandjad nagu audio- ja videoplaadid, mälukaardid, kassetid, antennid, puutepliiatsid, lahtivõetavad voolujuhtmed, tuunerid, lindid, pehmed kaaned, rihmad, käepaelad, paigaldusseadmed, tööriistad, dokumendid, mis on pakitud koos Tootega, jms;
 • mis tahes LCD või OLED kuvarid ja projektorilambid, mille heledus on aja jooksul tuhmunud;
 • külmutuskappide õhuvärskendajad, õhupuhastajad (biodeodorandid), riiulid, karbid, toed;
 • ahjude plaadid, küpsetusvardad, restid, toidunõud;
 • tolmuimejate voolikud, torud, harjad, otsikud, tolmukogurid;
 • pesumasina sisse- ja väljavooluvoolikud.

Garantii alusel ei hüvitata Toote kasutamise võimatusest tekkinud kulusid ega mis tahes kaudseid kulusid. Tarkvaratoodete puhul kohaldatakse Garantiid üksnes programmeerimisjuhiste täitmise võimatusele. Samsung ei garanteeri, et mis tahes Toode töötab katkematult või vigadeta.

Käesolev Garantiikaart ei piira sellistele Samsungi Toodetele, mis töötavad Tootes sees oleva aku abil („Sülearvuti Tooted“), kehtivaid rahvusvahelise garantii reegleid; täiendava teabe saamiseks palume pöörduda Samsungi veebilehe poole. Käesoleval Garantiikaardil sätestatud Garantii piirangud ei mõjuta teie kui kliendi seadusandlikke õigusi, mis kehtivad riigis, kus Toode on ostetud.