Sisenemine Kies'i tekstjuhisesse

Kiesi juhend õpetab teid kasutama seadmete ja PC erinevat sisu Kiesi kaudu.

Lisateabe saamiseks klõpsake vasakul oleval menüül.

Kontaktide ja ajakava sünkroniseerimine

Kontaktide ja ajakava sünkroniseerimine

Kontakte, ajakava ja memo on võimalik üheaegselt Outlook'iga sünkroniseerida.

 • 1. Ühendage oma mobiiltelefon USB-kaabli abil arvutiga.
 • 2. Ühendatud
 • 3. Kontaktid ja ajakava sünkroniseeritakse Outlook'iga.
 • 4. Palun vajutage [Sync] klahvi.
 • 5. Palun valige Outlook.
 • 6. Palun vajutage [Sync] nuppu.
 • 7. Sünkroniseerimine käimas …
 • 8. Valmis
 • 9. Palun kontrollige sünkroniseeritud kontakte.
 • 10. Outlook'is saate kontrollida mobiiltelefoniga sünkroniseeritud kontakte ja ajakava.
Muusika, fotode, video sünkroniseerimine

Muusika, fotode, video sünkroniseerimine

Arvutis hoitavat muusikat, fotosid ja videosid saab sünkroonides seadmele salvestada.

 • 1. Palun vajutage [Sync] klahvi.
 • 2. Palun märkige [Sync music].
 • 3. Palun valige sünkroniseeritav esitusloend.
 • 4. Palun vajutage [Sync] nuppu.
 • 5. Sünkroniseerimine käimas …
 • 6. Valmis
 • 7. Palun kontrollige sünkroniseeritud faile.
Püsivara värskendus

Püsivara värskendus

Teil on võimalik hõlpsasti kontrollida ja värskendada ühendatud seadme uusimat püsivara.

 • 1. Ühendage oma mobiiltelefon USB-kaabli abil arvutiga.
 • 2. Ühendatud
 • 3. Palun kontrollige teavet uusima püsivara kohta.
 • 4. Palun vajutage [Firmware upgrade] nuppu.
 • 5. Palun salvestage või varundage kõigepealt olulised andmed arvutisse.
 • 6. Allalaadimine serverist …
 • 7. Värskendus käimas …
 • 8. Valmis
 • 9. Palun vajutage [OK] nuppu.
 • 10. Palun kontrollige, et värskendus on toimunud uusimale püsivarale.
Uute kontaktide lisamine

Uute kontaktide lisamine

Teil on võimalik seadme salvestatud kontakte kontrollida ja lisada mugavalt uusi kontakte.

 • 1. Palun vajutage [contacts].
 • 2. Palun vajutage [New contact] nuppu.
 • 3. Palun sisestage kontaktandmed.
 • 4. Palun vajutage [OK] nuppu.
 • 5. Kontakti salvestamiseks vajutage palun [Save to device] nuppu.
 • 6. Valmis
 • 7. Kontakti on võimalik seadmes korrigeerida või kustutada.
 • 8. Palun valige korrigeerimist vajav kontakt.
 • 9. Palun vajutage [Edit] nuppu.
 • 10. Palun korrigeerige valitud kontakti.
 • 11. Palun vajutage [OK] nuppu.
 • 12. Palun vajutage kontakti salvestamiseks [Save to device] nuppu.
 • 13. Valmis
Mobiiltelefoni andmete varundamine ja taastamine

Mobiiltelefoni andmete varundamine ja taastamine

Teil on võimalik mobiiltelefonis salvestatud andmed turvaliselt arvutis varundada.

Toetavad ainult mõned seadmed.

 • 1. Palun vajutage [Backup/Restore] klahvi.
 • 2. Te saate andmeid turvaliselt seadmes säilitada varundamise abil.
 • 3. Palun valige varundamiseks üksused.
 • 4. Palun vajutage [Backup] nuppu.
 • 5. Varundamine käimas …
 • 6. Palun vajutage [Complete] nuppu.
 • 7. Eelnevalt varundatud andmeid on võimalik seadmes taastada.
 • 8. Palun vajutage [Restore] nuppu.
 • 9. Palun valige varundatud fail.
 • 10. Palun vajutage [Next] nuppu.
 • 11. Palun vajutage [Start restore] nuppu.
 • 12. Taastamine käimas …
 • 13. Palun vajutage [Complete] nuppu.
Rakenduste ostmine

Rakenduste ostmine

Samsung Apps kaupluses saate osta erinevaid rakendusi ning need otse oma telefoni laadida.

Toetatavad seadmed: bada, Windows Mobile (kuni versioonini 6.5)

 • 1. Palun vajutage [Samsung Apps].
 • 2. Palun vajutage [Sign in].
 • 3. Palun klikkige allalaetaval rakendusel.
 • 4. Palun vajutage [Get] nuppu.
 • 5. Allalaadimine …
 • 6. Valmis
 • 7. See installitakse automaatselt pärast allalaadimist.
 • 8. Palun kontrollige alla laetud rakendust.
 • 9. Seadmest ja riigist sõltuvalt võib Samsung Apps pakkuda erinevaid teenuseid.
Muusikafailide esitusloendi koostamine

Muusikafailide esitusloendi koostamine

Lisage arvutis hoitavad muusikafailid Kies Library teeki ning saate koostada isikliku esitusloendi ning seda kuulata.

 • 1. Palun vajutage teegis [Music].
 • 2. Palun vajutage [Add music].
 • 3. Palun valige lisamiseks muusikafail ning vajutage seejärel [Open] nuppu.
 • 4. Käimas …
 • 5. Valmis
 • 6. Esitusloendisse lisamiseks tehke paremklõps.
 • 7. Tõmmake ja lohistage failid uude esitusloendisse.
 • 8. Kontrollige lisatud muusikafaile.
 • 9. Te saate Kies'i abil importida iTunes esitusloendeid ning hallata neid.
 • 10. Palun vajutage [File].
 • 11. Palun valige [Import iTunes playlist to Library].
 • 12. Käimas …
 • 13. Valmis
 • 14. Palun kontrollige lisatud esitusloendit.
Netisaadete tellimine

Netisaadete tellimine

Te saate lisada netisaate tellimuse URLe ning vaadata neid Kies'is ja seadmetes.

 • 1. Palun vajutage [Podcast].
 • 2. Palun vajutage [Add podcast] nuppu.
 • 3. Palun sisestage selle netisaate URL, mida vaadata soovite.
 • 4. Palun vajutage [Next] nuppu.
 • 5. Palun vajutage [OK] nuppu.
 • 6. Allalaadimine …
 • 7. Valmis
 • 8. Palun tehke lisatud netisaatel topeltklõps.
 • 9. Pärast seadmesse teisaldamist saate allalaetud osasid vaadata.
 • 10. Netisaate seadmesse teisaldamiseks tõmmake ja lohistage seda.
 • 11. Teisaldamine …
 • 12. Valmis.
SFoto / video salvestamine

Foto / video salvestamine

Telefoniga tehtud fotosid ja videosid saab arvutisse salvestada.

 • 1. Palun kontrollige seadmes olevaid fotosid ja videosid.
 • 2. Palun valige failid, mida soovite arvutisse salvestada.
 • 3. Palun vajutage [Save to PC] nuppu.
 • 4. Palun valige kaust, kuhu salvestada.
 • 5. Palun vajutage [OK] nuppu.
 • 6. Teisaldamine …
 • 7. Valmis
 • 8. Telefoniga tehtud fotosid ja videosid saab arvutisse salvestada ka [Export] nupuga.
 • 9. Palun vajutage [Import/Export] klahvi.
 • 10. Palun vajutage [Export to PC] nuppu.
 • 11. Palun valige kaust, kuhu salvestada.
 • 12. Palun vajutage [OK] nuppu.
 • 13. Teisaldamine …
 • 14. Valmis
Kontaktide teisaldamine uude mobiiltelefoni

Kontaktide teisaldamine uude mobiiltelefoni

Kontaktide teisaldamiseks uude telefoni ühendage kaks telefoni.

 • 1. Palun ühendage uus mobiiltelefon.
 • 2. Ühendatud
 • 3. Palun vajutage [Import/Export] klahvil.
 • 4. Teisaldage kontaktid, vajutades [Transfer to another Device].
 • 5. Andmete teisaldamine uude mobiiltelefoni …
 • 6. Valmis
 • 7. Palun kontrollige teisaldatud kontakte.
 • 8. Multimeedia faile saate teisaldada tõmmates ja lohistades.
 • 9. Palun valige teisaldatav(ad) fail(id).
 • 10. Tõmmake ja lohistage.
 • 11. Palun kontrollige teisaldatud faili / faile.