GARANTIITEENINDUSE POLIITIKA JA PROTSESS

Käesolev garantii Samsung tootele kehtib kakskümmend neli (24) kuud alates ostukuupäevast ja katab defektseid materjale ja tootmisvigu. Kui garantiihooldus osutub vajalikuks, peaksite võtma ühendust Samsungi Klienditoega allpool toodud telefoninumbritel.
Samsungi volitatud teeninduskeskused Euroopa Majanduspiirkonna riikides täidavad garantiitingimusi ka teistest Euroopa Majanduspiirkonna riikidest soetatud toodetele vastaval selle riigi seadustele.

Probleemide tekkimise korral saate informatsiooni Samsungi volitatud teeninduskeskuste kohta siit:

SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS, SIA
Duntes 6
Riia, LV-1013, Läti

Tel: 800 7267 ( Eesti )
Veeb: www.Samsung.com/ee

GARANTIITINGIMUSED

 1. Garantii kehtib ainult siis, kui garantiihoolduse vajaduse tekkimisel on garantiikaart täielikult ja korrektselt täidetud ning see esitatakse koos originaalarve, müügitšeki või kviitungiga ning seerianumber tootel ei ole rikutud.
 2. Samsungi kohustused piirduvad toote või vigase osa parandamise või paremal äranägemisel asendamisega.
 3. Garantiiremonti peab teostama volitatud teeninduskeskus. Samsungi poolt volitamata teeninduskeskuse poolt teostatud remondi kulusid ei kompenseerita ja antud garantii ei kata sellist remonti ega selle põhjustatud kahjustusi tootele.
 4. Juhul, kui toodet on vaja kohandada vastavaks kohalikele tehnilistele- või ohutusstandarditele, siis ei loeta seda toodet materjali ega valmistamise poolest defektseks (välja arvatud juhul, kui tegemist on riigiga, kus toode disaniti ja toodeti). Antud garantii ei kata ega kompenseeri selliseid kohandamisi ega nendest tulenevaid kahjustusi.
 5. Antud garantii ei kata järgnevat:
  • a) Regulaarne kontroll, hooldus ja osade parandamine või asendamine normaalse kulumise tõttu.
  • b) Toote transportimise, eemaldamise või paigaldamisega seotud kulud.
  • c) Vale kasutamine, sealhulgas toote kasutamine selleks mitte ettenähtud otstarbel või vale paigaldamine.
  • d) Äikese, vedeliku, tule, kõrgema jõu, sõja, rahvarahutuste, vale elektripinge, puuduliku ventilatsiooni või mis tahes muude
      Samsungi poolt kontrollimatute asjaolude poolt põhjustatud kahjud.
 6. Antud garantii kehtib igale isikule, kes on toote seaduslikult garantiiperioodi jooksul ostnud.
 7. Antud garantii ei mõjuta riigi seadustest tulenevaid tarbija seadusejärgseid õigusi müüja vastu lähtuvalt ostulepingust või muul juhul. Kui riigi seadused ei sätesta vastupidist, siis antud garantiiga antud õigused on tarbija ainsad õigused ning Samsung, selle filiaalid ja levitajad ei vastuta kaudsete või tagajärgedest johtuvate kahjude ega salvestuste, kompaktdiskide, videode või audiokassettide või muu seotud varustuse või materjalide kahjustuste eest.
 8. Mõned tooted võivad erineda käesolevates juhendites. Küsige oma edasimüüjalt või kohaliku Samsung veebisaidilt.