Samsung Curved UHD TV

Nõgusad jooned arhitektuuris page

1. PEATÜKK
NÕGUSAD JOONED ARHITEKTUURIS
Antiikarhitektuuri
saladus

Mis on esimene asi, mida kujutled kui mõtled suurejoonelisest Parthenonist? Tõenäoliselt majesteetlikke sirgeid püstsammaste ridu. Kuid need jooned varjavad saladust, mida tavavaatlus ei paljasta - templi sambaread pole kaugeltki sirged vaid hoopis kergelt nõgusad. Miks kujundasid antiikkreeklased Parthenoni säärasel kummalisel moel? Mis on see, mida kreeklased teadsid meist rohkem? Nad teadsid, et meie silmade loomulik kumerus põhjustab nähtust nimega tünnmoonutus, mis paneb ka lamedad pinnad kergelt nõgusana paistma.

Seetõttu ehitati uhke tempel kergelt nõgusate sambaridadega ning keskelt ülestõstetuna, loomaks illusiooni, et see on tegelikult sirgjooneline. Teiseks sama saladust varjavaks arhitektuuriimeks on Taj Mahal. Selle neli torni naalduvad 5 kraadi võrra väljapoole, kuid inimsilma jaoks on need täiuslikus püstasendis. Need kaks ehitist on saanud elegantsi, tasakaalu ja sümmeetria sümboliteks ning on üheks paljudest näidetest, kuidas Lääne ja Idamaade kultuuriruumi meistrid kujundasid maailma inimsilmale kohaselt.

Kumerad jooned bioloogias page

2. PEATÜKK
KUMERAD JOONED BIOLOOGIAS
Miks on kumerad
jooned silmade
jaoks vajalikud

Kas teadsid, et sinu lameda ekraaniga teler ei pakugi sinu jaoks parimat võimalikku vaatamiskogemust? Võiksid näha tunduvalt rohkem, tunduvalt värvikamalt, kui sinu teleri ekraan oleks nõgus. Selle põhjuseks on meie silmade loomulik ehitus. Meie võrkkestas on kaht tüüpi keerukaid

fotoretseptoreid - kepikesed ja kolvikesed. Kolvid vastutavad värvide nägemise ja nägemisulatuse keskala eest, mis jääb umbes 30 kraadi ulatusse. Kepikesed aga tajuvad liikumist ja vastutavad keskväljast väljapoole jääva nägemisulatuse eest, mida kutsutakse ka perifeerseks

nägemiseks. Nõgusad ekraanid loovad nägemisvälja, mis on tunduvalt laiem kui 30 kraadi ning stimuleerivad kepikesi, luues elamuse, kus tunneme justkui asuksime ise vaadeldavas keskkonnas. Just seetõttu pakuvad nõgusad ekraanid ülimat vaatamiskogemust.

Replay
Nõgusad jooned kinos page

3. PEATÜKK
NÕGUSAD JOONED KINOS
Esimene nõgus ekraan

Kas teate, millal võeti kasutusele maailma esimene nõgus ekraan? See juhtus 1952. aastal New Yorki kinos ning idee elluviijaks oli filmitööstus, kes oli võtnud kasutusele uuendusliku protsessi, mis hõlmas ka eriotstarbeliste ekraanimaterjalide kasutamist. Teisisõnu, insenerid ja tootjad nägid nõgusa ekraani tohutut väärtust juba 60 aastat tagasi. Kinopaigaldise joonis

The spherical screen theatre Nad teadsid, et vaatamiskogemus on lihtsalt sedavõrd parem, ületades igati lameda ekraani poolt pakutavat. Just seetõttu olime nõus aastaid ja aastaid selle kogemuse eest maksma, kuna koduseinte vahel polnud millegi sellise kogemine võimalik. Seda hetkeni kui Samsung tõi turule esimese nõgusa UHD TV.