Johtamisen ideologia

Samsungin filosofia ja tavoitteet

Samsung noudattaa liiketoiminnassaan yksinkertaista filosofiaa: yritys pyrkii vaalimaan osaajiaan ja teknologiaansa luodakseen ylivertaisia tuotteita ja palveluita, jotka edistävät yhteisöjen hyvinvointia kaikkialla maailmassa. Tätä varten Samsung asettaa kunnianhimoiset tavoitteet työntekijöilleen ja teknologialleen.

Perustana henkilöstöresurssit ja teknologiat

  • Henkilöstöresurssien kehitystä ja teknistä ylivertaisuutta edistetään johtamisperiaatteiden avulla
  • Koko johtamisjärjestelmän synergiatehoa lisätään henkilöstöresurssien ja teknologioiden avulla

Johtamisen ydinelementit

Parhaiden tuotteiden ja palvelujen tuottaminen

  • On luotava tuotteita ja palveluita, jotka maksimoivat asiakastyytyväisyyden
  • On säilytettävä saman toimialan ykkösasema maailmassa

Yrityksen tavoitteet (sisäiset tavoitteet)

Ja yhteiskunnan tukeminen

  • Yhteisten etujen ja arvokkaan elämän tukeminen
  • Mission toteuttaminen yhteisön jäsenen toimesta

Yrityksen tavoitteet