Yirtysvastuu

Koulutus

Koulutusta huomista varten.

Sillanrakennusta

Älykkäiden oppimisympäristöjen käyttäminen auttaa parantamaan opiskelijoiden suoritustasoa ja kaventamaan digitaalista kuilua.

Tulevaisuuden muovaamista

Älykkään koulutuksen ja työharjoittelun ansiosta opiskelijat ovat paremmin varustautuneita tulevaisuuteen.

Älykästä koulutusta

Samsung tarjoaa opiskelijoiden käyttöön älykkäitä oppimisympäristöjä.