Faktat ja luvut

Tärkeimmät tilastot ja tiedot ynnä muuta

Samsung Electronics ylpeänä jakaa saavutuksensa yritysvastuun hallinnan edistämisessä.

 
Product innovation information
Tuoteinnovaatio 2014 2015 2016
Ympäristöystävällisten tuotteiden kehitys1) (%) 58 74 86
Arvioidut kasvihuonepäästövähennykset
tuotteen osalta2)Käyttövaihe3)(miljoona tonnia hiilidioksidiekvivalenttia CO2e)
123 156 188
Arvioitu vähennys4)
energiankulutuksessa tuotteiden osalta2) (%)
42 47 49
Kumulatiivinen talteenotto käytöstä poistetuista tuotteista3)
(10 000 tonnia)
191 226 264
Tuotteiden kierrätys5)(tonnia) 59 044 73 6776) 93 852
Muuttaminen resurssiksi5) (tonnia) 50 965 69 010 79 165
 • 1) Tuotekehitysprojektit vähintään tasoa Good Eco-Product
 • 2) Kerättävien tietojen laajuus: Kahdeksan tärkeintä tuoteryhmää (matkapuhelimet, kannettavat tietokoneet, televisiot, näyttölaitteet, jääkaapit, pesukoneet, ilmastointilaitteet ja tulostimet)
 • 3) Kertymä alkaen vuodesta 2009
 • 4) Keskimääräinen vuotuinen energiankulutus verrattuna keskimääräiseen vuotuiseen energiankulutukseen vuonna 2008
 • 5) Kerättävien tietojen laajuus: Korea
Eco-friendly and safe workplace information
Ympäristöystävällinen ja turvallinen työpaikka 2014 2015 2016
Ympäristöystävällinen ja turvallinen investointi1)
(100 miljoonaa KRW)
6883 6590 9334
Työpaikalla tuotetut kasvihuonepäästöt2)
(1000 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia CO2e)
9290 10 192 11 600
Energiankulutus työpaikalla3) (GWh) 17 082 19 478 21 073
Vedenkulutus(1000 tonnia) 74 684 92 414 104 253
Kierrätetyn veden määrä (%) 50,3 50 46,6
Ultrapuhtaan veden talteenottoaste (%) 44,3 42,5 41,1
Jätteen tuottaminen (tonnia) 778 430 937 341 1 078 309
Jätteen muuttaminen resurssiksi (%) 92 93 95
Consumption of chemicals4) (1000 ton) 472 588 577
Kaavio kuvaa työpaikalla tuotettuja kasvihuonepäästöjä.

[Työpaikalla tuotetut kasvihuonepäästöt]

 • 2014 :Scope1 2 620 000tCO2e, Scope2 6 670 000tCO2e
 • 2015 :Scope1 2 445 000tCO2e, Scope2 7 747 000tCO2e
 • 2016 :Scope1 2 554 000tCO2e, Scope2 9 046 000tCO2e
 • 1) Perustuen vastaavien työpaikkojen sijaintimaassa käytettäviin laskentaperusteisiin
 • 2) Lisäksi raportoitu vuosilta 2014 ja 2015 kerätyt tiedot
 • 3) Perustuen työpaikkoihin ympäri maailmaa, vuosien 2014 ja 2015 lukuja muutettiin, koska raportointiyksikkö vaihdettiin terajouleista (TJ) gigawattitunneiksi (GWh)
 • 4) Kokonaiskulutus ÷ yhteenlaskettu globaali myynti, lukuun ottamatta Display Business -yksikköä

Lataa raportti

16,4 Mt LATAA PDF