[ Yleistä ]Vastuullista kierrätystä

29 mar, 2016

Samsung Electronics Nordic AB ottaa täyden vastuun tuotteista, jotka tuomme Suomen markkinoille. Tämä tapahtuu Serty-kierrätysjärjestelmän kautta.

Serty on kodintekniikan alan toimijoiden omistama, voittoa tuottamaton järjestelmä, joka huolehtii sähkö- ja elektroniikkaromun keräämisestä ja kierrättämisestä.

Kuluttajat voivat jättää sähkö- ja elektroniikkaromua maksutta kunnallisiin keräyspisteisiin. WEEE-symbolilla* merkittyjä tuotteita ei saa hävittää tavallisten talousjätteiden seassa, koska ne voivat sisältää osia tai aineita, jotka voivat olla vaaraksi ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Sähkö- ja elektroniikkaromu tulee toimittaa niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin. Näin varmistetaan ympäristövastuullinen kierrätys ja resurssien uudelleenkäyttö.

Elektroniikkaromua kerätään myös sähkö- ja elektroniikkatuotteita myyvissä liikkeissä. Suomessa on yhteensä 450 keräyspistettä ja lähes 1700 myymälää, joihin kuluttajat voivat jättää elektroniikkaromua.

Yritysasiakkaamme voivat myös jättää elektroniikkalaitteita Sertyn keräyspisteisiin. Siinä tapauksessa on hyvä ottaa yhteyttä Sertyyn, koska tällöin peritään mahdollisesti kuljetusmaksu.

Lisätietoja:
• Serty: http://serty.fi/
• Tietoa keräyspisteistä: www.kierratys.info
• Sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätys suomessa: www.serkierratys.fi
• Samsung ja ympäristö: http://www.samsung.com/us/aboutsamsung/sustainability/environment/