Περιβάλλον

Στη Samsung πιστεύουμε ότι έχουμε ευθύνη να προστατέψουμε τον πλανήτη μας.

Γι’ αυτό το λόγο υλοποιούμε ευρέος φάσματος περιβαλλοντικά προγράμματα σε όλο τον κόσμο. Είμαστε πρωτοπόροι στη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων, φιλικών προς το περιβάλλον και δεσμευόμαστε για την υπεύθυνη διαχείρισή τους σε ολόκληρο τον κύκλο της ζωής τους.

Ό,τι κάνουμε υπαγορεύεται από τη δέσμευσή μας για “πράσινη” διαχείριση, “πράσινα” προϊόντα, διαδικασίες και χώρους εργασίας. Οι πρακτικές πράσινης διαχείρισης που ακολουθούμε στοχεύουν σε ένα πιο πράσινο περιβάλλον και υποστηρίζονται σε συνεχή βάση από το σύνολο των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, τη σχεδίαση των προϊόντων, τη διαδικασία παραγωγής και τη λειτουργία των εργασιακών μας χώρων.

Πλαίσιο πράσινης διαχείρισης

Διάγραμμα που απεικονίζει το Μεσοπρόθεσμο περιβαλλοντικό πλάνο της Οικολογικής Διαχείρισης 2013 της Samsung

Τι σημαίνει το λογότυπο “PlanetFirst”?

PlanetFirst PlanetFirst σημαίνει δέσμευση, τρόπος σκέψης και δράσης, μια προσέγγιση στην οποία η Samsung αποδίδει θεμελιώδη σημασία καθώς η ανάγκη για εξελιγμένα τεχνολογικά προϊόντα και ταυτόχρονα πιο πράσινο τρόπο ζωής γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική.

PlanetFirst σημαίνει να σκεφτόμαστε πάντα τον αντίκτυπο που έχει στο περιβάλλον ο τρόπος που εργαζόμαστε, αναπτυσσόμαστε, παράγουμε και σχεδιάζουμε πρωτοποριακά προϊόντα και καινοτόμες λύσεις που εμπνέουν και ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών μας. Η Samsung έχει αναλάβει τη δέσμευση για πράσινη καινοτομία και ανάπτυξη με οικολογικά προϊόντα, λύσεις και τεχνολογίες που εξυπηρετούν τις ανάγκες των πελατών μας, αναδεικνύουν τις αξίες μας και σέβονται τον πλανήτη μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές μας δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο, επισκεφθείτε τη διεύθυνση ο ιστότοπος περιβαλλοντικής πολιτικής της Samsung.

Διοίκηση-Γνωρίστε το βασικό μοχλό ανάπτυξης της Samsung: τα ηγετικά της στελέχη.