Η επιτυχία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο από τα επιχειρηματικά της επιτεύγματα, αλλά και από το κοινωνικό της πρόσωπο, την ευαισθησία της για την προστασία των πόρων του πλανήτη και τη συμβολή της στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Η Samsung αναλαμβάνει την ευθύνη της να συνεισφέρει ως ευσυνείδητος πολίτης, πραγματοποιώντας δράσεις σε όλο τον κόσμο με στόχο τη βελτίωση της κοινωνίας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση των κοινοτήτων.

Στόχος της κοινωνικής
μας δράσης

Η κοινωνική δράση της Samsung περικλείει ένα ευρύ φάσμα τομέων που σχετίζονται με τις ζωές των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής πρόνοιας, του πολιτισμού και της τέχνης, του εθελοντισμού, της εκπαίδευσης, της περιβαλλοντικής προστασίας και των διεθνών ανταλλαγών.

Περισσότερα

Πρόγραμμα της Samsung
«Ελπίδα για τους νέους»

Η Samsung, η μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρονικών παγκοσμίως, χρησιμοποιεί τις ίδιες καινοτομίες, την ίδια τεχνολογία και τις ίδιες πηγές που την οδήγησαν στην εμπορική επιτυχία της, προκειμένου να προάγει την εκπαίδευση και την υγεία των παιδιών ανά τον κόσμο, μέσα από το κοινωνικό πρόγραμμα διεθνούς εμβέλειας, «Ελπίδα για τους νέους». Είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους η Samsung χρησιμοποιεί την ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ.

Περισσότερα

Το περιβάλλον μας

Στη Samsung πιστεύουμε ότι έχουμε ευθύνη να προστατέψουμε τον πλανήτη μας.

Περισσότερα

Έκθεση αειφόρου ανάπτυξης

Κατεβάστε την έκθεση αειφόρου ανάπτυξης της Samsung και ενημερωθείτε σχετικά με τη δράση μας παγκοσμίως.

Περισσότερα

Διοίκηση-Γνωρίστε το βασικό μοχλό ανάπτυξης της Samsung: τα ηγετικά της στελέχη.