Εύρεση θέσεων εργασίας

Στη Samsung
Electronics, είναι η
ομαδική δουλειά που
φέρνει τα προϊόντα μας
στη κορυφή και οδηγεί
την εταιρεία μας στην
επιτυχία.

Εδώ στη Samsung, η ομαδικότητα είναι εκείνη που οδηγεί τα προϊόντα μας στην κορυφή και την εταιρία μας.
Είστε έτοιμοι να γίνετε μελη της ομάδας μας και να κάνουμε τη Samsung ένα συναρπαστικό χώρο εργασίας.