Ενέργειες προστασίας του κλίματος

Ενεργώντας τώρα για ένα βιώσιμο μέλλον με χαμηλές εκπομπές άνθρακα

Μια βασική οπτική αναπαράσταση της σελίδας Κλιματική αλλαγή

Η κλιματική αλλαγή, η οποία οφείλεται τουλάχιστον εν μέρει στην αύξηση της χρήσης των ορυκτών καυσίμων και στην υπερθέρμανση του πλανήτη που προκάλεσε, είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που πλήττει ολόκληρο τον κόσμο. Η Samsung Electronics αναγνωρίζει την πραγματικότητα της κρίσης και κατά συνέπεια καταβάλει προσπάθειες σε πολλαπλά μέτωπα. Αυτά περιλαμβάνουν την ανάπτυξη προϊόντων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, την εγκατάσταση εξοπλισμού με ελάχιστες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (GHG) και την αξιοποίηση νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

2020 KPI: Κλιματική αλλαγή

Ένταση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στα παγκόσμια εργοστάσια              

Αυτό το infographic περιέχει τις εκπομπές GHG με βάση την ένταση στα παγκόσμια εργοστάσια. Το 2006, η ένταση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ήταν 3,04 τόνοι CO2e/100 εκατομμύρια KRW. Το 2020, στοχεύει να είναι 1,55 τόνοι CO2e/100 εκατομμύρια KRW.

Αθροιστική μείωση των αερίων θερμοκηπίου στη φάση χρήσης προϊόντων

Αυτό το infographic περιέχει τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου στη φάση της χρήσης του προϊόντος. Από το 2009 έως το 2016, η σωρευτική ποσότητα αερίων GHG στη φάση χρήσης προϊόντων ήταν 188 εκατομμύρια τόνοι CO2. Σκοπός είναι να φθάσει τα 250 εκατομμύρια τόνους CO2 μέχρι το 2020.

Έχουμε επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση της κρίσης της κλιματικής αλλαγής

Το Συμβούλιο για τα αέρια του θερμοκηπίου διοργανώνεται τέσσερις φορές το χρόνο για να ορίσει την ατζέντα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και να αναθεωρήσει τις επιδόσεις. Οι συμμετέχοντες μοιράζονται τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με την κλιματική αλλαγή, ορίζουν λεπτομερή σχέδια δράσης και αναθεωρούν τα επιτεύγματά τους για το τρίμηνο. Η Samsung Electronics έχει καθιερώσει μια συστηματική διαδικασία διαχείρισης, όπως φαίνεται παρακάτω, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων μας, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής, της διανομής και της χρήσης.

Στρατηγικές και σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Μια εικόνα για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στα εργοστάσια

· Λειτουργία του εξοπλισμού μείωσης των αερίων F-Gas στη διαδικασία παραγωγής ημιαγωγών
· Διαχείριση έργων μείωσης κατανάλωσης ενέργειας, βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

Μια εικόνα για την επέκταση της ενεργειακής διαχείρισης στα εργοστάσια

· Δημιουργία συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε όλα τα εργοστάσια και διατήρηση πιστοποιητικών (από το 2013)
· Διαχείριση του ενεργειακού κόστους και των δεικτών κάθε εργοστασίου

Μια εικόνα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη φάση χρήσης προϊόντων

· Ανάπτυξη και κυκλοφορία προϊόντων υψηλής ενεργειακής απόδοσης

Μια εικόνα για τη διαχείριση των εκπομπών GHG σε άλλες φάσεις

· Διαχείριση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην εφοδιαστική των προϊόντων, επαγγελματικά ταξίδια, κ.λπ. (από το 2009)

Μια εικόνα για τη διαχείριση των προμηθευτών

· Παρακολούθηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου των προμηθευτών (από το 2012)

Διευρύνουμε τη διαχείριση των εκπομπών σε όλα τα επίπεδα

Η επίλυση προβλημάτων απαιτεί ακριβείς πληροφορίες. Για να μετρήσουμε και να διαχειριστούμε ακριβώς τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τις έχουμε κατηγοριοποιήσει σε τρία πεδία εφαρμογής, οι οποίες καθορίζονται από το πρωτόκολλο GHG, με βάση την εγγύτητά τους στις επιχειρήσεις και τη λειτουργία τους. Ο εντοπισμός του ακριβούς σημείου εκπομπής σε κάθε επίπεδο αποτελεί τη βάση για τη βέλτιστη διαχείριση των αερίων θερμοκηπίου. Το Scope 1 αναφέρεται στα αέρια θερμοκηπίου που εκπέμπονται όταν τα προϊόντα κατασκευάζονται στα εργοστάσια της Samsung Electronics, ενώ οι έμμεσες εκπομπές του Scope 2 συνδέονται με τις αγορές ενέργειας των εργοστασίων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ατμού. To Scope 3 καλύπτει εκπομπές εκτός του εργοστασίου, όπως αυτές που προέρχονται από δραστηριότητες εφοδιαστικής, επαγγελματικά ταξίδια, την αλυσίδα εφοδιασμού μας και τη χρήση των προϊόντων μας. Χρησιμοποιούμε αυτή την ανάλυση για να διαχειριστούμε συστηματικά όλες τις εκπομπές, άμεσες ή έμμεσες, από τα εργοστάσιά μας, από τη χρήση των προϊόντων και των προμηθευτών μας.

Αυτό το infographic είναι για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στα αντίστοιχα πεδία. Το Scope 1 αναφέρεται στις άμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, το Scope 2 στις έμμεσες εκπομπές από ηλεκτρισμό, ατμό κ.λπ., και το Scope 3σε όλες τις άλλες έμμεσες εκπομπές από την εφοδιαστική, τους προμηθευτές, τη χρήση προϊόντων κ.λπ.
Scope 1(Άμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου) & Scope 2(Έμμεσες εκπομπές από ηλεκτρισμό, ατμό κ.λπ.)

· Μηνιαία ανάλυση εκπομπών παγκόσμιων εργοστασίων με βάση το σύστημα διαχείρισης των αερίων του θερμοκηπίου
· Εγκαταστήσαμε εξοπλισμό αποσύνθεσης αερίων θερμοκηπίου κατά την επεξεργασία ημιαγωγών, με ρυθμό αποσύνθεσης 90% και υψηλότερο
· Εγκαταστήσαμε εξοπλισμό υψηλής απόδοσης και αλλάξαμε τον εσωτερικό φωτισμό σε λαμπτήρες LED στα παγκόσμια εργοστάσια

Μια πανοραμική φωτογραφία του εργοστασίου της Samsung Electronics.
Scepe 3(Όλες οι άλλες έμμεσες εκπομπές από την εφοδιαστική, τους προμηθευτές, τη χρήση προϊόντων κ.λπ.)

· Πραγματοποιήσαμε 39 έργα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε τομείς που σχετίζονται με την εφοδιαστική
· Εντοπίσαμε πιθανές μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 4.920 τόνων CO2 e σε μεγάλους προμηθευτές
· Μειώσαμε τα ταξίδια στο εξωτερικό κατά 12% χρησιμοποιώντας εναλλακτικές λύσεις όπως τηλεδιασκέψεις κ.λπ.
· Βελτιώσαμε την ενεργειακή απόδοση των προϊόντων κατά 49% το 2016 σε σχέση με το 2008

Μια φωτογραφία φορτηγού εφοδιαστικής (Safety Truck της Samsung Electronics)
Μείωση GHG Εκπομπών
στην Product Use Phase
Μείωση GHG Εκπομπών στην  Product Use Phase
Προβλέψεις για
τα τελευταία 2 χρόνια

*Μονάδα: Million tCO2
*Εύρος συλλογής δεδομένων: Οχτώ μεγάλες προϊοντικές κατηγορίες (κινητά τηλέφωνα, notebooks, TVs, οθόνες, ψυγειοκαταψύκτες, πλυντήρια, κλιματιστικά και εκτυπωτές)
*Αθροιστικά από το 2009

Χρησιμοποιούμε προηγμένη τεχνολογία για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

Η προηγμένη τεχνολογία της Samsung Electronics συνεχίζει να εξελίσσεται για την επίτευξη ενός οικολογικού και άνετου τρόπου ζωής. Η Samsung Electronics είναι αφοσιωμένη στην ανάπτυξη προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και τεχνολογιών επεξεργασίας, για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια της κατασκευής και χρήσης του προϊόντος. Το 2016, κατορθώσαμε να βελτιώσουμε την ενεργειακή μας απόδοση κατά 49% σε σχέση με το 2008. Αυτές οι βελτιώσεις οδήγησαν σε λιγότερη κατανάλωση ενέργειας, χαμηλότερο κόστος για τους καταναλωτές και χαμηλότερες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Επιπλέον, δεσμευόμαστε να αναπτύξουμε οικολογικές τεχνολογίες και να τις εφαρμόσουμε στα προϊόντα μας, ώστε να μειώσουμε ουσιαστικά τον αντίκτυπό μας στην υπερθέρμανση του πλανήτη.
Ένα παράδειγμα είναι τα ψυγεία μας, τα οποία χρησιμοποιούν ένα οικολογικό ψυκτικό μέσο. Παραδοσιακά, η κύρια αιτία της εξάντλησης του όζοντος ήταν η χρήση χλωροφθορανθράκων (CFC) ως ψυκτικού μέσου. Ως εναλλακτική λύση για τους CFC, αναπτύχθηκε ένα οικολογικό ψυκτικό μέσο που ονομάζεται R134, αλλά υπήρξαν τεχνικά προβλήματα στη χρήση του σε μεγάλα οικιακά ψυγεία και κατά συνέπεια χρησιμοποιήθηκε μόνο σε μικρότερα μοντέλα. Μετά από μια σειρά μελετών και πειραμάτων, η Samsung Electronics εφάρμοσε επιτυχώς την τεχνολογία μας που επέτρεψε τη χρήση ψυκτικού μέσου που ονομάζεται R600a, το οποίο έχει πολύ μικρότερο αντίκτυπο στην υπερθέρμανση του πλανήτη, σε σύγκριση με τα μεγάλα ψυγεία. Χάρη σε αυτές τις προσπάθειες, 20 από τα πιο πρόσφατα μοντέλα ψυγείων μας αναγνωρίστηκαν από το US EPA ως "ENERGY STAR Most Efficient" το 2017.

Αυτό το infographic περιέχει τη βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση στη φάση χρήσης προϊόντων. Σε σύγκριση με το 2008, η χρήση ενέργειας μειώθηκε κατά μέσο όρο 49% και η σωρευτική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ήταν 188 εκατομμύρια τόνοι το 2016.
Αυτό το infographic περιέχει τη μείωση της ενέργειας στα εργοστάσια στο εξωτερικό. Το 2016 εξοικονομήσαμε 34,9 δισεκατομμύρια KRW σε ηλεκτρική ενέργεια και 23,64 δισεκατομμύρια KRW σε λογαριασμούς κοινής ωφελείας. Το 2017, στοχεύουμε σε 39,7 δισεκατομμύρια KRW ηλεκτρικής ενέργειας, 2,1 δισεκατομμύρια KRW σε καύσιμα, 2,1 δισεκατομμύρια KRW σε νερό. Οι αναλογίες είναι 35% ηλεκτρική ενέργεια, 13% ψύξη & κλιματισμός, 12% λειτουργία και διαχείριση, 11% πεπιεσμένος αέρας, 7% αέριο, 4% γεννήτρια αζώτου, 2% ατμός και 11% άλλα.

Η μεγαλύτερη παραγωγή προϊόντων απαιτεί νέες εγκαταστάσεις παραγωγής, οι οποίες με τη σειρά τους χρησιμοποιούν περισσότερη ενέργεια σε μεγαλύτερη κλίμακα. Για να μειώσει τη χρήση ενέργειας κατά τη φάση κατασκευής, η Samsung Electronics έχει συντάξει 24 πρότυπα για τη μείωση των ενεργειακών επιδόσεων. Επιπλέον, για τα νέα εργοστάσια, έχουμε αναπτύξει τεχνολογίες μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας που έχουν προσαρμοστεί για το κάθε εργοστάσιο και τις εφαρμόσαμε από τη φάση σχεδιασμού της διαδικασίας, βελτιώνοντας έτσι την ενεργειακή απόδοση. Ως αποτέλεσμα, το 2016, μπορέσαμε να επιτύχουμε μειώσεις της κατανάλωσης ενέργειας αξίας 58,5 δισεκατομμυρίων KRW, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

Αυτό το infographic περιέχει τη μείωση της ενέργειας στα εργοστάσια στο εξωτερικό. Το 2016 εξοικονομήσαμε 34,9 δισεκατομμύρια KRW σε ηλεκτρική ενέργεια και 23,64 δισεκατομμύρια KRW σε λογαριασμούς κοινής ωφελείας. Το 2017, στοχεύουμε σε 39,7 δισεκατομμύρια KRW ηλεκτρικής ενέργειας, 2,1 δισεκατομμύρια KRW σε καύσιμα, 2,1 δισεκατομμύρια KRW σε νερό. Οι αναλογίες είναι 35% ηλεκτρική ενέργεια, 13% ψύξη & κλιματισμός, 12% λειτουργία και διαχείριση, 11% πεπιεσμένος αέρας, 7% αέριο, 4% γεννήτρια αζώτου, 2% ατμός και 11% άλλα.

Εξακολουθούμε να επεκτείνουμε τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Το 2016, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τη Samsung Electronics αυξήθηκε σχεδόν δύο φορές από το προηγούμενο έτος και σχεδόν έξι φορές σε σύγκριση με το 2014. Έχουμε επίσης διαφοροποιήσει τις πηγές μας σε νέες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που περιλαμβάνουν ηλιακή, αιολική και υδροηλεκτρική ενέργεια. Επιπλέον, κατά την κατασκευή νέων κτιρίων, εγκαθιστάμε εξοπλισμό για να εξασφαλίσουμε τη χρήση ορισμένου ποσοστού ανανεώσιμης ενέργειας. Στα εργοστάσιά μας, προωθούμε επίσης τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα φώτα του δρόμου, στις μεταφορές και στις καφετέριες. Επιπλέον, σε χώρες με καθιερωμένα συστήματα αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, αυξάνουμε τις προμήθειές μας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Χρήση ανανεώσιμης ενέργειας στα παγκόσμια εργοστάσια

Αυτό το infographic περιέχει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας των παγκόσμιων εργοστασίων. Το 2014, η ανανεώσιμη ενέργεια ήταν 31,60 GWh, το 2015, 92,06 GWh και το 2016 188,77 GWh.

Χρήση νέας και ανανεώσιμης ενέργειας

Αυτό το infographic δείχνει το ποσοστό χρήσης ανανεώσιμης ενέργειας. Από το 2016, η αιολική ενέργεια είναι 62%, η υδροηλεκτρική ενέργεια 14%, η γεωθερμική ενέργεια 3%, η φωτοβολταϊκή ενέργεια 1% και άλλη 20%.

Διεξάγουμε έρευνα και έργα για να προσαρμοστούμε στην κλιματική αλλαγή

Για να βρούμε τρόπους, ως εταιρεία, να ανταποκριθούμε και να ξεπεράσουμε τις αλλαγές στο κλίμα, από το 2015 διεξάγουμε μια κοινή μελέτη με τίτλο CSR Δραστηριότητες για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος. Μαζί με την Μεταπτυχιακή Σχολή Περιβαλλοντικών Σπουδών του Εθνικού Πανεπιστημίου της Σεούλ, οι ερευνητές μας έχουν αναλάβει εργασίες σε τρεις τομείς: πρόσβαση στο πόσιμο νερό, ενεργειακά αποδοτική στέγαση και εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή.

Στα πλαίσια του έργου πόσιμου νερού, εγκαταστήσαμε ημι-μόνιμες εγκαταστάσεις πόσιμου νερού σε 10 τοποθεσίες στο Βιετνάμ, οι οποίες έχουν πρόβλημα να εξασφαλίσουν σταθερή παροχή πόσιμου νερού. Ως αποτέλεσμα, οι ντόπιοι δεν ανησυχούν πλέον για την πρόσβαση στο νερό, μια ουσία ζωτικής σημασίας για τη ζωή ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πιο σοβαρής ξηρασίας. Ταυτόχρονα, τα Έργα Ανακαίνισης Στέγασης για τους μη προνομιούχους έχουν αναβαθμιστεί σε αυτό που αποκαλούμε Σχέδιο Κατασκευής Βελτίωσης Ενεργειακής Απόδοσης. Το έργο αυτό παρέχει στα νοικοκυριά ένα περιβάλλον διαβίωσης που εξοικονομεί ενέργεια και τους προσφέρει μόνωση από τα ζεστά καλοκαίρια και τους κρύους χειμώνες, με χαμηλό κόστος. Το πιλοτικό έργο το 2016, στο οποίο συμμετείχαν 10 νοικοκυριά, μείωσε τη μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά νοικοκυριό κατά το ήμισυ, μειώνοντας έτσι το ενεργειακό κόστος για τους μη προνομιούχους. Εκτός από το οικονομικό όφελος, συνέβαλε στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 8,6 τόνους CO2 e ετησίως.

Τέλος στο Samsung Smart School, αναπτύσσουμε εξειδικευμένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο για την αλλαγή του κλίματος τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές. Το 2017, χρησιμοποιώντας αυτό το υλικό, ξεκινήσαμε πιλοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα για την κλιματική αλλαγή για τους μαθητές δημοτικού, επιχειρώντας έτσι να βοηθήσουμε τις μελλοντικές γενιές να συνειδητοποιήσουν τη σοβαρότητα της κλιματικής αλλαγής και τη σημασία των προσπαθειών για την επίλυση του προβλήματος.

Μια φωτογραφία από σιντριβάνι πόσιμου νερού σε ένα νηπιαγωγείο στο Thai Nguyen, στο Βιετνάμ
Τα οικολογικά προϊόντα μας συνεισφέρουν σε έναν υγιή πλανήτη
Μια εικόνα φόντου της σελίδας Οικολογικά Προϊόντα