Επικοινωνία & Συμμετοχή

Επιδιώκουμε διαφανή και ανοιχτή επικοινωνία

Μια βασική οπτική αναπαράσταση της σελίδας Ενεργής Επικοινωνίας

Κάθε χρόνο, η Samsung Electronics καθορίζει στρατηγικές και στόχους για την οικολογική διαχείριση. Παρουσιάζουμε λεπτομερώς τις πρωτοβουλίες μας για την Οικολογική Διαχείριση, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, των οικολογικών πληροφοριών για τα προϊόντα, των οικολογικών δραστηριοτήτων CSR και των προγραμμάτων επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Επιπλέον, προσφέρουμε μια σειρά καναλιών επικοινωνίας μέσω των οποίων οι συμμετέχοντες μπορούν να βρουν γρήγορα τις πληροφορίες που θέλουν και να τις καταλάβουν εύκολα. Η ενότητα Περιβάλλον του Samsung.com είναι ένας άλλος τρόπος επικοινωνίας με διάφορους ειδικούς με βάση μια μεθοδολογία (materiality analysis) που θέτει προτεραιότητες σχετικά με θέματα περιβάλλοντος και βιωσιμότητας.

Εκτελούμε καμπάνιες που προωθούν τη σημασία του περιβάλλοντος

Από την περιβαλλοντική εκπαίδευση για τις μελλοντικές γενιές έως τις δραστηριότητες συμμετοχής για τους καταναλωτές, η Samsung Electronics διεξάγει μια σειρά οικολογικών εκστρατειών για την αύξηση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία του περιβάλλοντος και την οικοδόμηση μιας ευρύτερης συναίνεσης.

Το Πράσινο Σχολείο PlanetFirst οργανώθηκε για να βοηθήσει τη γενιά του μέλλοντος, τα παιδιά μας, να συνειδητοποιήσουν τη σημασία και την αξία του περιβάλλοντος. Τα παιδιά που παρακολούθησαν το πρόγραμμα ήταν σε θέση να εξετάσουν τα περιβαλλοντικά ζητήματα με καλύτερη προσέγγιση, μαθαίνοντας τις θεωρίες της νέας και ανανεώσιμης ενέργειας και κατασκευάζοντας αυτοτροφοδοτούμενους φακούς. Το Πράσινο Σχολείο λειτουργεί σε τακτική βάση από το 2015 και έχει αναγνωριστεί για την αριστεία του μέσω διακρίσεων όπως την εκπαιδευτική πιστοποίηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Το 2017, το αναπτύξαμε σε ένα ηλεκτρονικό πρόγραμμα, επιτρέποντας σε περισσότερους μαθητές να συμμετάσχουν.

Μια φωτογραφία των παιδιών που συμμετέχουν στο Πράσινο Σχολείο  PlanetFirst

Από το 2015, διεξάγουμε το ετήσιο Climate Superstars Challenge, έναν διαγωνισμό για τη νεολαία στη Βόρεια Αμερική με θέμα την κλιματική αλλαγή. Τα παιδιά συμμετέχουν σε οικολογικές αποστολές, όπως επίσκεψη στο τοπικό τους κέντρο ανακύκλωσης, και μαθαίνουν τη σημασία των πιστοποιημένων προϊόντων Energy Star και της ανακύκλωσης ηλεκτρονικών συσκευών. Κατά τη διαδικασία, μαθαίνουν όχι μόνο για τη σημασία του περιβάλλοντος αλλά και συγκεκριμένους τρόπους για την προστασία του. Οι ομάδες με τις καλύτερες επιδόσεις αναγνωρίζονται με βραβεία για να ενθαρρύνουμε τον ενθουσιασμό τους για το περιβάλλον.

Μια φωτογραφία από νεαρά άτομα που συμμετέχουν στο Climate Superstars Challenge στη Βόρεια Αμερική

Κατά τη διάρκεια της πρωτοβουλίας Earth Hour το 2017, που διοργανώθηκε από το World Wildlife Fund (WWF), η Samsung Digital City (το εργοστάσιο της Samsung Electronics στο Σουόν) και 51 θυγατρικές παγκόσμιων πωλήσεων συμμετείχαν στην προ-εκδήλωση της πρωτοβουλίας «Turn Off Your Light». Από το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που εξοικονομήθηκε και το ταμείο εταιρικής υπευθυνότητας της Samsung Electronics, δώσαμε περίπου 1.400 λυχνίες LED φωτοβολταϊκής φόρτισης σε μια περιοχή στην Ινδονησία που υποφέρει από διακοπές ρεύματος.

Μια φωτογραφία των κορεατικών εργοστασίων που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία "Turn Off Your Lights"

Συμμετέχουμε ενεργά σε παγκόσμιες πρωτοβουλίες

Υλοποιούνται πρωτοβουλίες σε όλο τον κόσμο, για να επιδιώξουν τη βιωσιμότητα εν μέσω των ταχέων αλλαγών που συμβαίνουν στη Γη και το περιβάλλον. Η Samsung Electronics υποστηρίζει αυτές τις κινήσεις και δεσμεύεται για την προστασία των διαφόρων αξιών που υποστηρίζει. Ορισμένες από τις πρωτοβουλίες στις οποίες συμμετέχουμε είναι οι εξής:

 

Carbon Disclosure Project (CDP)
Το CDP συλλέγει και αποκαλύπτει τις δραστηριότητες μιας εταιρείας για την κλιματική αλλαγή. Η Samsung Electronics έχει αναγνωριστεί για την αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με την ανταπόκρισή της στην κλιματική αλλαγή, κερδίζοντας τον υψηλότερο βαθμό, Leadership A, για επτά συναπτά έτη από το 2010 έως το 2016.

Responsible Business Alliance (RBA)
Όντας μέλος της RBA, η Samsung Electronics συμμορφώνεται με τον Κώδικα Δεοντολογίας και τα πρότυπα του RBA για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια, και την εργασία στα πλαίσια της διαχείρισης των εργοστασίων και των προμηθευτών. Όλοι οι προμηθευτές που συνεργάζονται με τη Samsung Electronics ελέγχουν τακτικά τις πρακτικές τους σύμφωνα με τα κριτήρια RBA για να εντοπίσουν προβλήματα και να τα βελτιώσουν.

Clean Energy Ministerial (CEM)
Έχοντας υπογράψει τη συμφωνία Clean Energy Ministerial, ένα παγκόσμιο φόρουμ που προωθεί πολιτικές και μοιράζεται βέλτιστες πρακτικές για την επιτάχυνση της παγκόσμιας μετάβασης στην καθαρή ενέργεια, η Samsung έχει δεσμευτεί να μειώσει την ένταση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (με εξομάλυνση των πωλήσεων) από τις παγκόσμιες εγκαταστάσεις της, κατά 70% με βάση τις τιμές του 2008 και να διατηρήσει την πιστοποίηση ISO 50001 σε όλους τους παγκόσμιους κατασκευαστικούς χώρους.

Καμία φωνή δεν είναι μικρή για να υποστηρίξει το περιβάλλον.
Στείλτε μας email (eco.sec@samsung.com) με τυχόν ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τις περιβαλλοντικές πολιτικές της Samsung Electronics.

Μια φωτογραφία smartphone της Samsung Electronics σε χρήση