Στοιχεία και αριθμοί

Βασικά στατιστικά στοιχεία, δεδομένα και όχι μόνο

Αφήστε μας να μοιραστούμε μαζί σας με υπερηφάνεια τα επιτεύγματά μας στον τομέα ανάπτυξης της διαχείρισης της βιωσιμότητας στην Samsung Elecronics.

 

Αναλογία κατανεμηθείσας οικονομικής αξίας

Economic value distribution information
Κατανομή οικονομικής αξίας 2014 2015 2016
[Προμηθευτής] Κόστος προμηθειών (τρισεκατομμύρια KRW) 139,5 128,8 127,0
[Τοπική κοινότητα] Κοινωνικές συνεισφορές (δισεκατομμύρια KRW) 523 523 445
[Μέτοχος/Επενδυτής] Μερίσματα (δισεκατομμύρια KRW) 3 000 3 069 3 992
[Μέτοχος/Επενδυτής] Αναλογία πληρωμής (τρισεκατομμύρια KRW) 22,5 23,5 24,0
[Πιστωτής] Έξοδα τόκων (δισεκατομμύρια KRW) 593 777 588
[Εργαζόμενος] Αμοιβή (τρισεκατομμύρια KRW) 5,5 7,8 8,9
Ratio of economic value distributed information
Αναλογία κατανεμηθείσας οικονομικής αξίας (%)
Προμηθευτής 69,2
Τοπική κοινότητα 0,2
Μέτοχος και επενδυτής 2,2
Πιστωτής 0,3
Εργαζόμενος 13,1
Διακυβέρνηση 4,8
Παρακρατημένα κέρδη 10,2
This image is ratio of economic value distributed info-graphic.

Λήψη αναφοράς

16,4MB ΛΗΨΗ PDF