Στοιχεία και αριθμοί

Βασικά στατιστικά στοιχεία, δεδομένα και όχι μόνο

Αφήστε μας να μοιραστούμε μαζί σας με υπερηφάνεια τα επιτεύγματά μας στον τομέα ανάπτυξης της διαχείρισης της βιωσιμότητας στην Samsung Elecronics.

 
Customer value enhancement information
Βελτίωση της αξίας των πελατών 2014 2015 2016
Ικανοποίηση πελατών (%) 84,1 83,7 84,0
Αναλογία της πορείας της σταδιοδρομίας του CS (εσωτερικό πρόγραμμα πιστοποίησης) - πιστοποιημένοι εργαζόμενοι 1) (Σημείο) 97 97 95
 • 1) Μεταξύ όλου του προσωπικού CS
An Eco-friendly and safe workplace information
Ένας φιλικός προς το περιβάλλον και ασφαλής χώρος εργασίας 2014 2015 2016
Εύρος συχνοτήτων 2)3) 0,289 0,240 0,227
Ποσοστό τραυματισμού 2)4) 0,054 0,045 0,044
 • 2) Βασίζεται σε όλους τους εγχώριους εργαζομένους και εργαζομένους στις υπερπόντιες κατασκευαστικές θυγατρικές
 • 3) (Αριθμός τραυματισμών ÷ Αριθ. ετήσιων ωρών εργασίας) x 1 000 000
 • 4) (Αριθμός τραυματισμένων εργαζομένων ÷ Αριθμός εργαζομένων) x 100
Sustainable supply chain information
Βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα 2014 2015 2016
Οι προμηθευτές βαθμολόγησαν με εξαιρετικά (%) 70 70
Επενδύσεις στο Ταμείο Συνεργασίας Εταίρων
(100 εκατομμύρια KRW)
7952 8649 8232
Συμμετέχοντες στην κατάρτιση προμηθευτών (αριθμός ατόμων) 11 972 12 694 13 089
Προμηθευτές πρώτου επιπέδου (αριθμός ατόμων) 10 796 11 002 12 673
Προμηθευτές δευτέρου επιπέδου (αριθμός ατόμων) 1131 1692 416
Δικαιούχοι του προγράμματος Smart Factory 5)
(Αριθμός εταιρειών)
120 479
Προμηθευτές Samsung (Αριθ. εταιρειών) 22 31
ΜΜΕ χωρίς επιχειρηματικές συναλλαγές με τη Samsung
(Αριθμός εταιρειών)
98 48
Αρχικοί έλεγχοι τρίτων στο
περιβάλλον εργασίας του προμηθευτή 6) (αριθμός ευκαιριών)
140 170 190
Επιτόπιοι έλεγχοι για τη
cδιαχείριση των ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων προμηθευτών 6) (αριθμός περιπτώσεων)
120 603 706
 • 5) Στόχος είναι η υποστήριξη περισσότερων των 1.000 εταιρειών έως το 2017
 • 6) Συσσωρευμένο από το 2013
employees information
Οι άνθρωποι στο επίκεντρο 2014 2015 2016
Σύνολο εργαζομένων (αριθμός ατόμων) 319 208 325 677 308 745
Κορέα 93 204
Νοτιοανατολική Ασία/Νοτιοδυτική Ασία/Ιαπωνία 134 386
Κίνα 37 070
Βόρεια Αμερική/Κεντρική και Λατινική Αμερική 25 988
Ευρώπη/CIS 14 445
Μέση Ανατολή 2810
Αφρική 842
Αναλογία γυναικών εργαζομένων 7) (%) 42 46 44
Μέσες ώρες εκπαίδευσης ανά άτομο 8) (Αριθμός ωρών) 74 78 71
Δαπάνες κατάρτισης ανά άτομο 9) (1 000 KRW) 1299 1335 1198
 • 7) Πεδίο εφαρμογής της συλλογής δεδομένων: Εγχώριοι υπάλληλοι
 • 8) Με βάση την εκπαίδευση online/offline
 • 9) Συνολικές δαπάνες κατάρτισης ÷ συνολικός αριθμός εργαζομένων στην Κορέα
Employees who received compliance information
Διαχείριση συμμόρφωσης 2014 2015 2016
Οι εργαζόμενοι που έλαβαν εκπαίδευση συμμόρφωσης 7)10)
(Αριθμός ατόμων)
247 985 190 919 210 229
Οι εργαζόμενοι που έλαβαν εκπαίδευση κατά της διαφθοράς 7)
(Αριθμός ατόμων)
336 287 320 399 313 590
 • 7) Βάσει του συνολικού αριθμού των εργαζομένων σε παγκόσμιο επίπεδο
 • 10) Συμπεριλαμβάνεται η απόλυση
Corporate Citizenship information
Εταιρικός πολίτης 2014 2015 2016
Συνολικές δαπάνες διαχείρισης εταιρικού πολίτη
(Εκατομμύρια KRW)
523 109 523 395 444 789
Συνολικές ώρες εργασίας σε εγχώριες και παγκόσμιες τοποθεσίες
(Αριθμός ωρών)
1 162 824 1 044 847 1 083 849
Συσσωρευμένος αριθμός Samsung Smart School
δικαιούχοι (αριθμός ατόμων)
667 326 1 401 776
Αριθμός προγράμματος Samsung Smart School 11)
(Αριθμός προγραμμάτων)
1209 2360 3231
Samsung Δαπάνες του Ινστιτούτου Τεχνολογίας
(Αριθμός ατόμων)
39 659 74 192
 • 11) Συσσωρευμένο από το 2013

Λήψη αναφοράς

16,4MB ΛΗΨΗ PDF