Εφοδιαστική αλυσίδα

Υπεύθυνη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας

Εξασφαλίζουμε ότι οι προμηθευτές μας αναπτύσσουν ισχυρότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω της υποστήριξης και της συνεργασίας, προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα υγιές εταιρικό οικοσύστημα και μια βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα.

Βασική οπτική εικόνα για βιωσιμότητα, εφοδιαστική αλυσίδα

Με γνώμονα τη φιλοσοφία της δικαιοσύνης, της ειλικρίνειας και της κερδοφόρας συνεργασίας, λειτουργούμε την εφοδιαστική αλυσίδα μας με περίπου 2.500 προμηθευτές παγκοσμίως. Βοηθάμε όλους τους προμηθευτές μας να συμμορφώνονται με τον «Κώδικα δεοντολογίας προμηθευτή της Samsung» και να λειτουργούν σύμφωνα με τους σχετικούς τοπικούς κανονισμούς και τα διεθνή πρότυπα. Μέσω της αξιολόγησης των προμηθευτών μας, διαχειριζόμαστε τους κινδύνους της εφοδιαστικής αλυσίδας όσον αφορά τις πτυχές της βιωσιμότητας, όπως το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οικονομικά κ.τ.λ. Επιπλέον, υποστηρίζουμε συνεχώς τους προμηθευτές μας για την ανάπτυξη αμοιβαίου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και ανάπτυξης.

Στρατηγική διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας και πέντε κριτήρια

 •  

  Οικονομικό

  Διασφαλίζουμε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όσον αφορά το κόστος, την παράδοση, την ποιότητα, την τεχνολογία και τους ανθρώπινους πόρους, προκειμένου να μεγιστοποιήσουμε τη συνέργεια, την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα με τους προμηθευτές μας και να δημιουργήσουμε ένα εταιρικό οικοσύστημα που θα δίνει τη δυνατότητα για βιώσιμη ανάπτυξη.

 •  

  Κοινωνικό

  Ζητούμε την τήρηση των διεθνών προτύπων και κανονισμών στους τομείς της διαχείρισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του εργασιακού περιβάλλοντος, της δεοντολογίας και των ζητημάτων ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων με σκοπό να δημιουργηθεί ένα ανοικτό και διαφανές σύστημα λογοδοσίας διαχείρισης που θα δεσμεύει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της εφοδιαστικής αλυσίδας.

 •  

  Περιβαλλοντικό

  Συνεργαζόμαστε αποκλειστικά με προμηθευτές που έχουν πιστοποίηση Eco Partner, έτσι ώστε να μπορούμε να αξιολογήσουμε και να διαχειριστούμε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο που μπορεί να προκύψει στα εξαρτήματα, στις πρώτες ύλες και τη διαδικασία κατασκευής τους.

 
<h3>Πληροφοριακό γράφημα για τη δημιουργία αξιών μέσω βιώσιμης διαχείρισης</h3> <ul> <li>List 1) Cost competitiveness (Economic).</li> <li>List 2) On time delivery (Economic).</li> <li>List 3) Supplier competitiveness (Economics, Social, Environmental).</li> <li>List 4) Response to Risk (Economics, Social, Environmental).</li> <li>List 5) Human resources capacity (Economic)</li> </ul>
Αυτή η εικόνα περιγράφει τη στρατηγική διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας και ενημερωτική γραφική παράσταση πρόσθετης επεξήγησης για τα πέντε κριτήρια στο βιωσιμότητα, εφοδιαστική αλυσίδα.

Λειτουργία προμηθευτών

Στη Samsung, προσπαθούμε να αναπτύξουμε στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους προμηθευτές με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υιοθετούμε μια δίκαιη και διαφανή διαδικασία κατά τη λειτουργία του συστήματος καταχώρισης νέων προμηθευτών, ενώ πραγματοποιούμε ετήσιες αξιολογήσεις για να βοηθήσουμε τους προμηθευτές μας να ενισχύσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα και να ελαχιστοποιήσουν τους σχετικούς κινδύνους.
Όποια εταιρεία επιθυμεί να φέρει στο τραπέζι μια διαφοροποιημένη τεχνολογική ικανότητα και θέλει να συνεργαστεί με την Samsung, μπορεί να καταθέσει την επιχειρηματική της πρόταση στο portal προμηθειών (www.secbuy.com) οποιαδήποτε ώρα. Το Διεθνές Κέντρο Προμηθειών (IPC) μας λειτουργεί ως ο κόμβος προμηθειών και μας επιτρέπει να εντοπίζουμε τους εξαιρετικούς προμηθευτές σε στρατηγικά σημαντικές περιοχές παγκοσμίως.

Βασικά στοιχεία αξιολόγησης του προγράμματος καταχώρισης νέων προμηθευτών

 
Περιβάλλον και ασφάλεια
Ζητήστε από τους προμηθευτές να ικανοποιήσουν τα κριτήρια που ορίζονται σε 22 άρθρα, που καλύπτουν την επαγγελματική ασφάλεια, τον εξοπλισμό πρόληψης πυρκαγιάς, την επαγγελματική υγεία, τις επικίνδυνες ουσίες και την περιβαλλοντική διευκόλυνση.
Οκτώ υποχρεωτικά στοιχεία συμμόρφωσης: Εξοπλισμός πρόληψης πυρκαγιάς, κίνδυνοι και απόβλητα, εγκαταστάσεις αποχέτευσης και λυμάτων κλπ.
 
Εργασία και ανθρώπινα δικαιώματα
Εκτελέστε υποχρεωτικούς επιτόπιους ελέγχους σχετικά με 20 άρθρα, συμπεριλαμβανομένης της εθελοντικής εργασίας, της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς ωραρίου εργασίας και της απαγόρευσης των διακρίσεων.
Τρία υποχρεωτικά στοιχεία συμμόρφωσης: Απαγόρευση της παιδικής εργασίας, εγγύηση του κατώτατου μισθού και απαγόρευση απάνθρωπης μεταχείρισης.
 
Eco-Partner
Διεξαγωγή ελέγχων σχετικά με την περιβαλλοντική πολιτική του προϊόντος, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, καθώς και τη χρήση επικίνδυνων ουσιών.
Διεξάγετε επιχειρηματικές δραστηριότητες αποκλειστικά με προμηθευτές που φέρουν πιστοποίηση Eco-Partner.

Συνολική διαδικασία αξιολόγησης

Εικόνα συνολικής διαδικασίας αξιολόγησης (ετήσια αξιολόγηση, αυτοβελτίωση, αξιολόγηση, παρακολούθηση της διαχείρισης) της ενημερωτικής γραφικής παράστασης στο εφοδιαστική αλυσίδα.

Προγράμματα συνεργασίας εταίρων

Για να ακολουθήσουμε την επιχειρησιακή φιλοσοφία μας που υπαγορεύει ότι «το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα στη Samsung Electronics προέρχεται από την ανταγωνιστική θέση των προμηθευτών μας», επεκτείνουμε τα όρια των πρωτοβουλιών μας για διαχείριση win-win, ώστε να συμπεριλάβουμε τόσο τους εγχώριους όσο και τους υπερπόντιους προμηθευτές. Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων για τη στήριξη της χρηματοδότησης, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι προμηθευτές μας καθίστανται ανταγωνιστικοί σε παγκόσμιο επίπεδο.

 • This image describe funding in partner collaboration programs This image describe funding in partner collaboration programs
  • 823,2 δισ. KRW
  • Επένδυση στο Ταμείο Αμοιβαίας Ανάπτυξης

  Χρηματοδότηση

  Δημιουργήστε κεφάλαια αξίας 1 τρισεκατομμυρίου KRW με εμπορικές τράπεζες

 • This image describe employee capacity-building in partner collaboration programs This image describe employee capacity-building in partner collaboration programs
  • 13.089 άτομα
  • Συμμετέχοντες στην κατάρτιση προμηθευτών

  Ανάπτυξη δυνατοτήτων εργαζομένων

  Παρέχετε ηγεσία, επαγγελματική εμπειρία, παγκόσμια και άλλα μαθήματα χρησιμοποιώντας τη μονάδα κατάρτισης μόνο για προμηθευτές

 • This image describe innovation initiatives in partner collaboration programs This image describe innovation initiatives in partner collaboration programs
  • 479 εταιρείες
  • Προμηθευτές που έλαβαν υποστήριξη Smart Factory

  Πρωτοβουλίες καινοτομίας

  Σχεδιάστε να βοηθήσετε περίπου 1.000 προμηθευτές καθώς και ΜΜΕ χωρίς επιχειρηματικές σχέσεις με τη Samsung σε όλη τη χώρα για τη βελτίωση της παραγωγικής τους ικανότητας μέχρι το τέλος του 2017

[2016 Αποτελέσματα των βασικών προγραμμάτων συνεργασίας εταίρων μας]

* Βοηθούμε τους προμηθευτές πρώτου και δεύτερου επιπέδου να εκφράσουν τα παράπονά τους μέσω της απευθείας τηλεφωνικής μας γραμμής (+ 82-80-200-3300), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ssvoc@samsung.com), μέσω ενός ηλεκτρονικού συστήματος καταγγελιών στην πύλη συνεργασίας εταίρων Cooperation Portal (www.secbuy.com), με διαβουλεύσεις με προμηθευτές και μέσω διαφόρων συναντήσεων ανταλλαγής απόψεων.

Περιβάλλον εργασίας προμηθευτών

Στη Samsung, αναλαμβάνουμε πλήρως την ευθύνη μας για την προώθηση της διαχείρισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, τηρώντας τις διεθνείς συμφωνίες ανθρώπινων δικαιωμάτων, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια στο χώρο εργασίας και να συμμορφωθούμε με τον κώδικα δεοντολογίας που έχει θέσει ο Συνασπισμός Πολιτών της Βιομηχανίας Ηλεκτρονικών (EICC). Παρακολουθούμε τακτικά όλους τους προμηθευτές μας σύμφωνα με τα πρότυπα επαλήθευσης του EICC για τον προσδιορισμό των ζητημάτων και την υλοποίηση των απαραίτητων βελτιώσεων. Παρόλο που ενθαρρύνουμε τους προμηθευτές πρώτου επιπέδου μας να δημιουργήσουν ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, η δέσμευση αυτή για την ασφάλεια στο χώρο εργασίας επεκτείνεται στους προμηθευτές δεύτερου βαθμού μέσω των προμηθευτών πρώτου βαθμού. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη ενός υγιούς οικοσυστήματος στην εφοδιαστική αλυσίδα μας.

Περιβάλλον εργασίας προμηθευτών
<h3>Περιβάλλον εργασίας προμηθευτών</h3> <dl> <li>Αυτοαξιολόγηση</li> <li>Όλοι οι προμηθευτές πρώτου βαθμού πραγματοποιούν ετήσιες αυτοαξιολογήσεις</li> </dl> <dl> <li>Επιτόπιοι έλεγχοι</li> <li>Οι κρίσιμοι προμηθευτές επιλέγονται λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα όγκου συναλλαγών και αυτοαξιολογήσεων και λαμβάνουν επιτόπιους ελέγχους</li> <li>Ετήσιοι και ειδικοί έλεγχοι διεξάγονται για την απασχόληση μαθητευόμενων και φοιτητών κατά την περίοδο των διακοπών</li> </dl> <dl> <li>Τρίτοι ελεγκτές</li> <li>Ένας εγκεκριμένος από τον EICC ελεγκτής πραγματοποιεί επαληθεύσεις σε τυχαία επιλεγμένους προμηθευτές</li> <li>Οι εργασίες βελτίωσης που προσδιορίζονται ως αποτέλεσμα των αποτελεσμάτων του ελέγχου υλοποιούνται εντός τριών μηνών</li> </dl>

Διαχείριση ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων

Στη Samsung, απαγορεύουμε τη χρήση οποιωνδήποτε ορυκτών που έχουν εξορυχθεί αντιδεοντολογικά στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ή σε οποιαδήποτε από τις άλλες εννέα παρακείμενες περιοχές συγκρούσεων (ταντάλιο, κασσίτερος, βολφράμιο και χρυσός). Για το σκοπό αυτό, λειτουργούμε το Σύστημα Συμμόρφωσης Εμπορίου (TCS) που αναπτύχθηκε από τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου συστήματος προμηθειών μας, ενώ διεξάγουμε έρευνα για όλους τους προμηθευτές μας σχετικά με τη χρήση των ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων μέσω του προτύπου υποβολής εκθέσεων σχετικά με τα ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων (CMRT), το οποίο είναι διαθέσιμο στο TCS. Μοιραζόμαστε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων με όλους τους προμηθευτές μας για να διασφαλίσουμε ότι δεν χρησιμοποιούν υλικά που περιέχουν ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων.
Επιπλέον, συμμετείχαμε στο «Conflict-Free Council» το οποίο συγκροτήθηκε από κοινού από τον EICC και την GeSI (Παγκόσμια Πρωτοβουλία για την Ηλεκτρονική Αειφορία) για να συνεργαστούμε με άλλες παγκόσμιες ομότιμες εταιρείες πάνω στο θέμα των ορυκτών από περιοχές σύγκρουσης σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Ως αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών, το 100% των χυτηρίων, με τα οποία συνεργαζόμαστε, εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Conflict Free Smelter Program (CFSP) το 2016.

Πιστοποίηση χυτηρίων CFSP σχετικά με τα ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα

(Από τα τέλη Δεκεμβρίου 2016)

Πιστοποίηση CFSP ολοκληρώθηκε Πιστοποίηση CFSP σε εξέλιξη Σύνολο
Ταντάλιο (Ta) 46 - 46
Κασσίτερος (Sn) 64 11 75
Βολφράμιο (W) 38 - 38
Χρυσός (Au) 88 7 95