Τα αποτελέσματά σας (2)

Τα πιο δημοφιλή προϊόντα

SC07F60WU

 • Απορροφητική ισχύς στο πέλμα : 230W
 • Υγιεινή λειτουργία φιλτραρίσματος HEPA
 • Χωρητικότητα σακούλας : 3.5lt

SC07F50VV

 • Απορροφητική ισχύς στο πέλμα : 220W
 • Υγιεινή λειτουργία φιλτραρίσματος HEPA
 • Χωρητικότητα κάδου : 2.0lt

Με δοχείο (2)

SC07F60WU

 • Απορροφητική ισχύς στο πέλμα : 230W
 • Υγιεινή λειτουργία φιλτραρίσματος HEPA
 • Χωρητικότητα σακούλας : 3.5lt

SC07F50VV

 • Απορροφητική ισχύς στο πέλμα : 220W
 • Υγιεινή λειτουργία φιλτραρίσματος HEPA
 • Χωρητικότητα κάδου : 2.0lt

Προσφορα