Τα αποτελέσματά σας (2)

Τα πιο δημοφιλή προϊόντα

SC07F60WU

  • Απορροφητική ισχύς στο πέλμα : 230W
  • Υγιεινή λειτουργία φιλτραρίσματος HEPA
  • Χωρητικότητα σακούλας : 3.5lt

SC07F50VV

  • Απορροφητική ισχύς στο πέλμα : 220W
  • Υγιεινή λειτουργία φιλτραρίσματος HEPA
  • Χωρητικότητα κάδου : 2.0lt

Με δοχείο (2)

SC07F60WU

  • Απορροφητική ισχύς στο πέλμα : 230W
  • Υγιεινή λειτουργία φιλτραρίσματος HEPA
  • Χωρητικότητα σακούλας : 3.5lt

SC07F50VV

  • Απορροφητική ισχύς στο πέλμα : 220W
  • Υγιεινή λειτουργία φιλτραρίσματος HEPA
  • Χωρητικότητα κάδου : 2.0lt

Προσφορα