Τα αποτελέσματά σας (48)

Κατηγορία

Συνδεσιμότητα      

 • GT-N5110ZWXEUR|SM-T813NZKEEUR|SM-T810NZKEEUR|SM-T800NZWAEUR|SM-T713NZKEEUR|SM-T700NZWAEUR|SM-T580NZKAEUR|SM-T560NZWAEUR|SM-T550NZAAPRT|SM-T520NZKAEUR|SM-T360NNGABTU|SM-T320NZWAEUR|SM-T3100ZWAEUR|SM-T280NZKAEUR|SM-T230NYKAEUR|SM-T2100ZWAEUR|SM-T110NYKAEUR|SM-P9000ZWAEUR|SM-P6000ZKAEUR|SM-P550NZWAPRT|GT-P6210MAAEUR|GT-P5210ZWAEUR|GT-P5110ZWAEUR|GT-P3110TSEEUR
  GT-N5110ZWXEUR|SM-T813NZKEEUR|SM-T810NZKEEUR|SM-T800NZWAEUR|SM-T713NZKEEUR|SM-T700NZWAEUR|SM-T580NZKAEUR|SM-T560NZWAEUR|SM-T550NZAAPRT|SM-T520NZKAEUR|SM-T360NNGABTU|SM-T320NZWAEUR|SM-T3100ZWAEUR|SM-T280NZKAEUR|SM-T230NYKAEUR|SM-T2100ZWAEUR|SM-T110NYKAEUR|SM-P9000ZWAEUR|SM-P6000ZKAEUR|SM-P550NZWAPRT|GT-P6210MAAEUR|GT-P5210ZWAEUR|GT-P5110ZWAEUR|GT-P3110TSEEUR
 • GT-P3100TSEVGR|SM-T561NZKAEUR|SM-T3110ZWAEUR|SM-T2110MKAEUR|GT-P7100MSATRA|GT-P5200ZWAEUR|GT-P5100TSAVGR
  GT-P3100TSEVGR|SM-T561NZKAEUR|SM-T3110ZWAEUR|SM-T2110MKAEUR|GT-P7100MSATRA|GT-P5200ZWAEUR|GT-P5100TSAVGR
 • GT-N8020ZWACOS|SM-T819NZKEEUR|SM-T815NZKEEUR|SM-T805NZWAEUR|SM-T719NZKEEUR|SM-T705NZWAEUR|SM-T585NZKAEUR|SM-T555NZKACOS|SM-T535NZWAEUR|SM-T365NNGAEUR|SM-T335NZWAEUR|SM-T3150ZWAEUR|SM-T285NZKAEUR|SM-T235NYKAEUR|SM-P9050ZWAEUR|SM-P6050ZKAEUR|GT-P5220ZWAEUR
  GT-N8020ZWACOS|SM-T819NZKEEUR|SM-T815NZKEEUR|SM-T805NZWAEUR|SM-T719NZKEEUR|SM-T705NZWAEUR|SM-T585NZKAEUR|SM-T555NZKACOS|SM-T535NZWAEUR|SM-T365NNGAEUR|SM-T335NZWAEUR|SM-T3150ZWAEUR|SM-T285NZKAEUR|SM-T235NYKAEUR|SM-P9050ZWAEUR|SM-P6050ZKAEUR|GT-P5220ZWAEUR

Μέγεθος οθόνης

 • GT-P3100TSEVGR|SM-T285NZKAEUR|SM-T280NZKAEUR|SM-T235NYKAEUR|SM-T230NYKAEUR|SM-T2110MKAEUR|SM-T2100ZWAEUR|SM-T110NYKAEUR|GT-P6210MAAEUR|GT-P3110TSEEUR
  GT-P3100TSEVGR|SM-T285NZKAEUR|SM-T280NZKAEUR|SM-T235NYKAEUR|SM-T230NYKAEUR|SM-T2110MKAEUR|SM-T2100ZWAEUR|SM-T110NYKAEUR|GT-P6210MAAEUR|GT-P3110TSEEUR
 • GT-N5110ZWXEUR|SM-T719NZKEEUR|SM-T713NZKEEUR|SM-T705NZWAEUR|SM-T700NZWAEUR|SM-T365NNGAEUR|SM-T360NNGABTU|SM-T335NZWAEUR|SM-T320NZWAEUR|SM-T3150ZWAEUR|SM-T3110ZWAEUR|SM-T3100ZWAEUR
  GT-N5110ZWXEUR|SM-T719NZKEEUR|SM-T713NZKEEUR|SM-T705NZWAEUR|SM-T700NZWAEUR|SM-T365NNGAEUR|SM-T360NNGABTU|SM-T335NZWAEUR|SM-T320NZWAEUR|SM-T3150ZWAEUR|SM-T3110ZWAEUR|SM-T3100ZWAEUR
 • SM-P550NZWAPRT|SM-T819NZKEEUR|SM-T815NZKEEUR|SM-T813NZKEEUR|SM-T810NZKEEUR|SM-T561NZKAEUR|SM-T560NZWAEUR|SM-T555NZKACOS|SM-T550NZAAPRT
  SM-P550NZWAPRT|SM-T819NZKEEUR|SM-T815NZKEEUR|SM-T813NZKEEUR|SM-T810NZKEEUR|SM-T561NZKAEUR|SM-T560NZWAEUR|SM-T555NZKACOS|SM-T550NZAAPRT
 • GT-N8020ZWACOS|SM-T805NZWAEUR|SM-T800NZWAEUR|SM-T585NZKAEUR|SM-T580NZKAEUR|SM-T535NZWAEUR|SM-T520NZKAEUR|SM-P6050ZKAEUR|SM-P6000ZKAEUR|GT-P7100MSATRA|GT-P5220ZWAEUR|GT-P5210ZWAEUR|GT-P5200ZWAEUR|GT-P5110ZWAEUR|GT-P5100TSAVGR
  GT-N8020ZWACOS|SM-T805NZWAEUR|SM-T800NZWAEUR|SM-T585NZKAEUR|SM-T580NZKAEUR|SM-T535NZWAEUR|SM-T520NZKAEUR|SM-P6050ZKAEUR|SM-P6000ZKAEUR|GT-P7100MSATRA|GT-P5220ZWAEUR|GT-P5210ZWAEUR|GT-P5200ZWAEUR|GT-P5110ZWAEUR|GT-P5100TSAVGR
 • SM-P9000ZWAEUR|SM-P9050ZWAEUR
  SM-P9000ZWAEUR|SM-P9050ZWAEUR

Τεχνολογία απεικόνισης

 • GT-N5110ZWXEUR|SM-T585NZKAEUR|SM-T580NZKAEUR|SM-T561NZKAEUR|SM-T560NZWAEUR|SM-T555NZKACOS|SM-T550NZAAPRT|SM-T535NZWAEUR|SM-T520NZKAEUR|SM-T365NNGAEUR|SM-T360NNGABTU|SM-T335NZWAEUR|SM-T320NZWAEUR|SM-T3150ZWAEUR|SM-T3110ZWAEUR|SM-T3100ZWAEUR|SM-T285NZKAEUR|SM-T280NZKAEUR|SM-T235NYKAEUR|SM-T230NYKAEUR|SM-T2110MKAEUR|SM-T2100ZWAEUR|SM-T110NYKAEUR|SM-P9050ZWAEUR|SM-P9000ZWAEUR|SM-P6000ZKAEUR|SM-P550NZWAPRT|GT-P7100MSATRA|GT-P6210MAAEUR|GT-P5220ZWAEUR|GT-P5210ZWAEUR|GT-P5200ZWAEUR|GT-P5110ZWAEUR|GT-P5100TSAVGR|GT-P3110TSEEUR|GT-P3100TSEVGR|GT-N8020ZWACOS
  GT-N5110ZWXEUR|SM-T585NZKAEUR|SM-T580NZKAEUR|SM-T561NZKAEUR|SM-T560NZWAEUR|SM-T555NZKACOS|SM-T550NZAAPRT|SM-T535NZWAEUR|SM-T520NZKAEUR|SM-T365NNGAEUR|SM-T360NNGABTU|SM-T335NZWAEUR|SM-T320NZWAEUR|SM-T3150ZWAEUR|SM-T3110ZWAEUR|SM-T3100ZWAEUR|SM-T285NZKAEUR|SM-T280NZKAEUR|SM-T235NYKAEUR|SM-T230NYKAEUR|SM-T2110MKAEUR|SM-T2100ZWAEUR|SM-T110NYKAEUR|SM-P9050ZWAEUR|SM-P9000ZWAEUR|SM-P6000ZKAEUR|SM-P550NZWAPRT|GT-P7100MSATRA|GT-P6210MAAEUR|GT-P5220ZWAEUR|GT-P5210ZWAEUR|GT-P5200ZWAEUR|GT-P5110ZWAEUR|GT-P5100TSAVGR|GT-P3110TSEEUR|GT-P3100TSEVGR|GT-N8020ZWACOS
 • SM-T700NZWAEUR|SM-T819NZKEEUR|SM-T815NZKEEUR|SM-T813NZKEEUR|SM-T810NZKEEUR|SM-T805NZWAEUR|SM-T800NZWAEUR|SM-T719NZKEEUR|SM-T713NZKEEUR|SM-T705NZWAEUR
  SM-T700NZWAEUR|SM-T819NZKEEUR|SM-T815NZKEEUR|SM-T813NZKEEUR|SM-T810NZKEEUR|SM-T805NZWAEUR|SM-T800NZWAEUR|SM-T719NZKEEUR|SM-T713NZKEEUR|SM-T705NZWAEUR
 • SM-P6000ZKAEUR|SM-P6050ZKAEUR
  SM-P6000ZKAEUR|SM-P6050ZKAEUR

Μνήμη

 • GT-P6210MAAEUR|SM-T561NZKAEUR|SM-T560NZWAEUR|SM-T285NZKAEUR|SM-T280NZKAEUR|SM-T235NYKAEUR|SM-T230NYKAEUR|SM-T2110MKAEUR|SM-T2100ZWAEUR|SM-T110NYKAEUR
  GT-P6210MAAEUR|SM-T561NZKAEUR|SM-T560NZWAEUR|SM-T285NZKAEUR|SM-T280NZKAEUR|SM-T235NYKAEUR|SM-T230NYKAEUR|SM-T2110MKAEUR|SM-T2100ZWAEUR|SM-T110NYKAEUR
 • GT-N5110ZWXEUR|SM-T805NZWAEUR|SM-T800NZWAEUR|SM-T705NZWAEUR|SM-T700NZWAEUR|SM-T585NZKAEUR|SM-T580NZKAEUR|SM-T555NZKACOS|SM-T550NZAAPRT|SM-T520NZKAEUR|SM-T335NZWAEUR|SM-T320NZWAEUR|SM-T3110ZWAEUR|SM-T3100ZWAEUR|SM-T2110MKAEUR|SM-T2100ZWAEUR|SM-P6050ZKAEUR|SM-P6000ZKAEUR|SM-P550NZWAPRT|GT-P7100MSATRA|GT-P5220ZWAEUR|GT-P5210ZWAEUR|GT-P5200ZWAEUR|GT-P5110ZWAEUR|GT-P5100TSAVGR|GT-N8020ZWACOS
  GT-N5110ZWXEUR|SM-T805NZWAEUR|SM-T800NZWAEUR|SM-T705NZWAEUR|SM-T700NZWAEUR|SM-T585NZKAEUR|SM-T580NZKAEUR|SM-T555NZKACOS|SM-T550NZAAPRT|SM-T520NZKAEUR|SM-T335NZWAEUR|SM-T320NZWAEUR|SM-T3110ZWAEUR|SM-T3100ZWAEUR|SM-T2110MKAEUR|SM-T2100ZWAEUR|SM-P6050ZKAEUR|SM-P6000ZKAEUR|SM-P550NZWAPRT|GT-P7100MSATRA|GT-P5220ZWAEUR|GT-P5210ZWAEUR|GT-P5200ZWAEUR|GT-P5110ZWAEUR|GT-P5100TSAVGR|GT-N8020ZWACOS
 • GT-N5110ZWXEUR|SM-T819NZKEEUR|SM-T815NZKEEUR|SM-T813NZKEEUR|SM-T810NZKEEUR|SM-T719NZKEEUR|SM-T713NZKEEUR|SM-T520NZKAEUR|SM-T335NZWAEUR|SM-T320NZWAEUR|SM-T3110ZWAEUR|SM-T3100ZWAEUR|SM-P9050ZWAEUR|SM-P9000ZWAEUR|SM-P6050ZKAEUR|SM-P6000ZKAEUR|GT-P7100MSATRA|GT-P5220ZWAEUR|GT-P5210ZWAEUR|GT-P5200ZWAEUR
  GT-N5110ZWXEUR|SM-T819NZKEEUR|SM-T815NZKEEUR|SM-T813NZKEEUR|SM-T810NZKEEUR|SM-T719NZKEEUR|SM-T713NZKEEUR|SM-T520NZKAEUR|SM-T335NZWAEUR|SM-T320NZWAEUR|SM-T3110ZWAEUR|SM-T3100ZWAEUR|SM-P9050ZWAEUR|SM-P9000ZWAEUR|SM-P6050ZKAEUR|SM-P6000ZKAEUR|GT-P7100MSATRA|GT-P5220ZWAEUR|GT-P5210ZWAEUR|GT-P5200ZWAEUR
 • SM-P6000ZKAEUR|SM-P9050ZWAEUR|SM-P9000ZWAEUR|SM-P6050ZKAEUR
  SM-P6000ZKAEUR|SM-P9050ZWAEUR|SM-P9000ZWAEUR|SM-P6050ZKAEUR

Τα πιο δημοφιλή προϊόντα

Galaxy Tab A 2016 (10.1, Wi-Fi)

 • Υψηλής ανάλυσης οθόνη
 • Πανίσχυρος επεξεργαστής
 • Μεγάλη αυτονομία

Galaxy Tab A 2016 (10.1, 4G)

 • Υψηλής ανάλυσης οθόνη
 • Πανίσχυρος επεξεργαστής
 • Μεγάλη αυτονομία

Galaxy Tab S2 2016 (9.7, 4G)

 • Εκπληκτική Οθόνη sAMOLED
 • Πολύ ελαφρύ και λεπτό
 • Ασφάλεια μέσω δαχτυλικού αποτυπώματος

Galaxy Tab S2 2016 (9.7, Wi-Fi)

 • Εκπληκτική Οθόνη sAMOLED
 • Πολύ ελαφρύ και λεπτό
 • Ασφάλεια μέσω δαχτυλικού αποτυπώματος

Galaxy Tab S (10)

Galaxy Tab S2 2016 (9.7, Wi-Fi)

 • Εκπληκτική Οθόνη sAMOLED
 • Πολύ ελαφρύ και λεπτό
 • Ασφάλεια μέσω δαχτυλικού αποτυπώματος

Galaxy Tab S2 2016 (9.7, 4G)

 • Εκπληκτική Οθόνη sAMOLED
 • Πολύ ελαφρύ και λεπτό
 • Ασφάλεια μέσω δαχτυλικού αποτυπώματος

Galaxy Tab S2 (8.0, Wi-Fi)

 • Εκπληκτική Οθόνη sAMOLED
 • Ιδανικό μέγεθος για ανάγνωση
 • Ασφάλεια μέσω δαχτυλικού αποτυπώματος

Galaxy Tab S2 (8.0, 4G)

 • Εκπληκτική Οθόνη sAMOLED
 • Ιδανικό μέγεθος για ανάγνωση
 • Ασφάλεια μέσω δαχτυλικού αποτυπώματος

Galaxy Tab S2 (9.7, Wi-Fi)

 • Εξαιρετικά ελαφρύ και κομψό
 • Αυξημένη παραγωγικότητα
 • Καθαρές και ολοζώντανες εικόνες

Galaxy Tab S2 (9.7, 4G)

 • Εξαιρετικά ελαφρύ και κομψό
 • Αυξημένη παραγωγικότητα
 • Καθαρές και ολοζώντανες εικόνες

Galaxy Tab S (10.5, 4G)

 • CPU: Οκτά-Πύρηνος, 1.9GHz, 1.3GHz
 • Οθόνη: Super AMOLED, 2560 x 1600 (WQXGA)
 • Ανάλυση: CMOS 8.0 MP

Galaxy Tab S (10.5, Wi-Fi)

 • CPU: Οκτά-Πύρηνος, 1.9GHz, 1.3GHz
 • Οθόνη: Super AMOLED, 2560 x 1600 (WQXGA)
 • Ανάλυση: CMOS 8.0 MP
Περισσότερα : Galaxy Tab S (2) Expand

Galaxy Tab A (7)

Galaxy Tab A 2016 (10.1, 4G)

 • Υψηλής ανάλυσης οθόνη
 • Πανίσχυρος επεξεργαστής
 • Μεγάλη αυτονομία

Galaxy Tab A 2016 (10.1, Wi-Fi)

 • Υψηλής ανάλυσης οθόνη
 • Πανίσχυρος επεξεργαστής
 • Μεγάλη αυτονομία

Galaxy Tab A (7.0, 4G)

 • Κομψό και μοντέρνο
 • Φορητότητα με στυλ και άνεση

Galaxy Tab A (7.0, Wi-Fi)

 • Κομψό και μοντέρνο
 • Φορητότητα με στυλ και άνεση

Galaxy Tab A S Pen (9.7, Wi-Fi)

 • Κομψή, μοντέρνα αίσθηση
 • Βέλτιστη εμπειρία θέασης
 • Καλύτερες φωτογραφίες χάρη στην αυτόματη εστίαση

Galaxy Tab A (9.7, LTE)

 • Κομψή, μοντέρνα αίσθηση
 • Βέλτιστη εμπειρία θέασης
 • Καλύτερες φωτογραφίες χάρη στην αυτόματη εστίαση

Galaxy Tab A (9.7, Wi-Fi)

 • Κομψή, μοντέρνα αίσθηση
 • Βέλτιστη εμπειρία θέασης
 • Καλύτερες φωτογραφίες χάρη στην αυτόματη εστίαση

Galaxy Tab E (2)

Galaxy Tab E (9.6, 3G)

 • Κομψή, εργονομική σχεδίαση
 • Πρακτικές επιλογές κάμερας
 • Βελτιωμένο Multitasking

Galaxy Tab E (9.6, Wi-Fi)

 • Κομψή, εργονομική σχεδίαση
 • Πρακτικές επιλογές κάμερας
 • Βελτιωμένο Multitasking

Others (29)

Galaxy Tab 3 (8.0, 3G)

 • CPU: Διπύρηνος, 1,5 GHz
 • Ανάλυση: 5 MP
 • Μνήμη: 16 / 32 G

Galaxy Tab 4 (10.1, 4G)

 • CPU: Τετρά-Πύρηνος, 1.2GHz
 • Οθόνη: TFT, 1280 x 800 (WXGA)
 • Ανάλυση: CMOS 3.0 MP

Samsung SM-T520

 • CPU: Οκταπύρηνος επεξεργαστής, Quad 1,9 GHz + 1,3 GHz
 • Ανάλυση: 8 M
 • Μνήμη: 16 / 32 GB

Galaxy Tab Active (8.0, 4G)

 • CPU: Τετρά-Πύρηνος, 1.2GHz
 • Οθόνη: TFT, 1280 x 800 (WXGA)
 • Ανάλυση: CMOS 3.1 MP

Galaxy Tab Active (8.0, Wi-Fi)

 • CPU: Τετρά-Πύρηνος, 1.2GHz
 • Οθόνη: TFT, 1280 x 800 (WXGA)
 • Ανάλυση: CMOS 3.1 MP

Galaxy Tab 4 (8.0, 4G)

 • CPU: Τετρά-Πύρηνος, 1.2GHz
 • Οθόνη: TFT, 1280 x 800 (WXGA)
 • Ανάλυση: CMOS 3.0 MP

Samsung SM-T320

 • CPU: Τετραπύρηνος επεξεργαστής, 2,3 GHz
 • Ανάλυση: 8 MP
 • Μνήμη: 16 / 32 GB

Galaxy Tab 3 (8.0, 4G)

 • CPU: Διπύρηνος, 1,5 GHz
 • Ανάλυση: 5 MP
 • Μνήμη: 16GB
Περισσότερα : Others (21) Expand

Προσφορα

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας βασίζεται σε εργαστηριακές μας δοκιμές και είναι πιθανόν να διαφέρει ανάλογως μιας σειράς παραγόντων όπως οι ρυθμίσεις της συσκευής, η χρήση της καθώς και οι συνθήκες λειτουργίας.