Obrazovanje za sve (tiskovna konferencija)

* Pritiskom na tipku CC aktiviraju se skriveni titlovi.