Klimatske promjene

Djelujemo sada za održivu budućnost s niskom razinom ugljika

Glavni vizualni element stranice Klimatske promjene

Klimatske promjene, koje su barem dijelom rezultat porasta upotrebe fosilnih goriva i globalnog zagrijavanja koje je ta upotreba prouzročila, ozbiljan su problem koji utječe na cijeli svijet. Samsung Electronics shvaća ozbiljnost toga i stoga ulaže napore na više fronti. Oni uključuju razvoj visoko energetski učinkovitih proizvoda, ugradnju opreme s minimalnim emisijama stakleničkih plinova (GHG) i iskorištavanje novih i obnovljivih izvora energije.

KPIza 2020.: Klimatske promjene

Emisije stakleničkih plinova na temelju intenziteta za globalne lokacije rada              

Ova informativna grafika sadrži emisije stakleničkih plinova na temelju intenziteta za globalne lokacije rada. Godine 2006. je intenzitet emisija stakleničkih plinova iznosio 3,04 tona CO2e/100 milijuna KRW. Cilj za 2020. je 1,55 tona CO2e/100 milijuna KRW.

Smanjenje ukupnih emisija stakleničkih plinova u fazi upotrebe proizvoda

Ova informativna grafika sadrži smanjenje emisije stakleničkih plinova u fazi upotrebe proizvoda. Od 2009. do 2016. ukupna količina emisije stakleničkih plinova u fazi upotrebe proizvoda iznosi 188 milijuna tona CO2. Cilj do 2020. je 250 milijuna tona CO2.

Usredotočeni smo na odgovor na krizu klimatskih promjena

Vijeće za stakleničke plinove sastaje se četiri puta godišnje kako bi utvrdilo plan za borbu protiv klimatskih promjena i pregledalo rezultate. Sudionici razmjenjuju najnovije informacije o klimatskim promjenama, utvrđuju detaljne akcijske planove i pregledavaju ostvarena postignuća za taj kvartal. Samsung Electronics uspostavio je sustavni proces upravljanja, kako je prikazano u nastavku, a s ciljem smanjivanja emisija stakleničkih plinova tijekom čitavog životnog ciklusa naših proizvoda, uključujući proizvodnju, distribuciju i upotrebu.

Strategije i akcijski planovi za suočavanje s klimatskim promjenama

Ikona za smanjenje emisija stakleničkih plinova na lokacijama rada

· Upotreba opreme za smanjenje F-Gas u procesu proizvodnje poluvodiča
· Upravljanje projektima za smanjenje potrošnje energije, poboljšanje energetske učinkovitosti

Ikona za proširenje upravljanja energijom na lokacijama rada

· Uspostava sustava za upravljanje energijom na svim lokacijama rada i održavanje certifikacija (od 2013.)
· Upravljanje troškovima i pokazateljima potrošnje energije na svakoj lokaciji rada

Ikona za smanjenje emisije stakleničkih plinova u fazi upotrebe proizvoda

· Razvoj i pokretanje proizvoda visoke energetske učinkovitosti

Ikona za upravljanje emisijama stakleničkih plinova u ostalim fazama

· Upravljanje emisijama stakleničkih plinova u logistici proizvoda, na poslovnim putovanjima itd. (od 2009.)

Ikona za upravljanje dobavljačima

· Praćenje emisija stakleničkih plinova dobavljača (od 2012.)

Širimo naše upravljanje emisijama na svim razinama

Rješavanje problema zahtijeva točne informacije. Za precizno mjerenje i upravljanje emisijama stakleničkih plinova kategorizirali smo ih u tri opsega koji su definirani Protokolom o stakleničkim plinovima na temelju njihove blizine poslovanju i radu. Utvrđivanje točne točke emisije na svakoj razini osnova je za optimalno upravljanje stakleničkim plinovima.Scope 1 odnosi se na stakleničke plinove koji se emitiraju pri proizvodnji proizvoda na lokacijama rada tvrtke Samsung Electronics, dok se neizravne emisije Scope 2 povezuju s kupnjom energije za proizvodnju električne energije i pare lokacija rada. Scope 3 pokriva emisije izvan lokacija rada, poput onih iz logističkih aktivnosti, poslovnih putovanja, našeg opskrbnog lanca i upotrebe naših proizvoda. Ovom se analizom koristimo kako bismo sustavno upravljali svim emisijama, izravnim ili neizravnim, iz naših lokacija rada, upotrebe proizvoda i naših dobavljača.

Ova informativna grafika navodi emisije stakleničkih plinova u odgovarajućim opsezima. Scope 1 odnosi se na izravne emisije stakleničkih plinova, Scope 2 na neizravne emisije iz električne energije, pare itd. i Scope 3 na sve ostale neizravne emisije logistike, dobavljača, upotrebe proizvoda itd.
Scope 1(izravne emisije stakleničkih plinova) i Scope 2(neizravne emisije iz električne struje, pare itd.)

· Mjesečna analiza emisija globalnih lokacija rada na temelju sustava upravljanja stakleničkim plinovima
· Instalirana oprema za dekompoziciju stakleničkih plinova u obradi poluvodiča, sa stopom dekompozicije od 90 % i više
· Instalirana visoko učinkovita oprema i prijelaz na LED unutarnju rasvjetu na globalnim lokacijama rada

Panoramska fotografija lokacije rada tvrtke Samsung Electronics.
Scepe 3(sve ostale neizravne emisije logistike, dobavljača, upotrebe proizvoda itd.)

· Provedeno je 39 zadataka za poboljšanje energetske učinkovitosti u područjima vezanima uz logistiku
· Identificirana su potencijalna smanjenja emisije stakleničkih plinova od 4 920 tona CO2 e kod glavnih dobavljača
· Smanjenje prekomorskih poslovnih putovanja za 12 % upotrebom alternativa poput video konferencije itd.
· Poboljšana energetska učinkovitost proizvoda za 49 % 2016. u odnosu na 2008. godinu

Fotografija logističkog kamiona (Safety Truck tvrtke Samsung Electronics)
Smanjenje emisije stakleničkih plinova
u fazi upotrebe proizvoda
Smanjenje emisije stakleničkih plinova u fazi upotrebe proizvoda
Procjena potrošnje
za zadnje dvije godine.

* Jedinica: milijun tCO2
*Opseg prikupljanja podataka: osam glavnih kategorija proizvoda (mobilni telefoni, prijenosna računala, televizori, monitori, hladnjaci, perilice, klima-uređaji i pisači)
*Akumulirano od 2009.

Upotrebljavamo naprednu tehnologiju za poboljšanje energetske učinkovitosti

Napredna tehnologija tvrtke Samsung Electronics nastavlja se razvijati s ciljem ekološki osviještenog i praktičnog življenja. Samsung Electronics posvećen je razvoju visoko energetski učinkovitih proizvoda i procesnih tehnologija za smanjenje emisija stakleničkih plinova tijekom proizvodnje i upotrebe proizvoda.
Godine 2016. poboljšali smo energetsku učinkovitost za 49 % u odnosu na 2008. Ta su poboljšanja rezultirala manjom potrošnjom energije, manjim troškovima potrošača i nižim emisijama stakleničkih plinova. Osim toga, predani smo razvoju ekološki osviještenih tehnologija i njihovoj primjeni na naše proizvode kako bismo značajno smanjili naš utjecaj na globalno zagrijavanje.
Jedan su primjer naši hladnjaci koji upotrebljavaju ekološki osviješteno rashladno sredstvo. Povijesno gledano glavni je uzrok oštećenja ozona bila upotreba klorofluorougljika (CFC) kao rashladnog sredstva. Kao alternativa CFC-ima razvijeno je ekološki osviješteno rashladno sredstvo R134, no došlo je do tehničkih problema u upotrebi u velikim hladnjacima u kućanstvima i stoga se upotrebljava samo u manjim modelima. Nakon niza studija i pokusa, Samsung Electronics uspješno je primijenio našu tehnologiju kako bi se omogućila upotreba rashladnog sredstva R600a koje ima znatno manji utjecaj na globalno zagrijavanje u usporedbi s velikim hladnjacima. Zahvaljujući tim naporima 20 naših najnovijih modela hladnjaka dobilo je priznanje američkog EPA „ENERGY STAR Most Efficient” 2017. godine.

Ova informativna grafika sadrži poboljšanu energetsku učinkovitost u fazi upotrebe proizvoda. U usporedbi s 2008. potrošnja energije 2016. smanjena je na prosječno 49 %, a ukupno smanjenje emisija stakleničkih plinova je 188 milijuna tona.
Ova informativna grafika sadrži smanjenje energije na prekooceanskim lokacijama rada. Godine 2016. uštedjeli smo 34,9 milijardi KRW na električnoj energiji i 23,64 milijarde KRW na komunalnim uslugama. Godine 2017. cilj nam je uštedjeti 39,7 milijardi KRW na električnoj energiji, 2,1 milijardu KRW na gorivu i 2,1 milijardu KRW na vodi. Udjeli su 35 % u električnoj energiji, 13 % u hlađenju i klimatizaciji, 12 % u radu i upravljanju, 11 % u stlačenom zraku, 7 % u plinu, 4 % u generatoru dušika, 2 % u pari, 11 % razno.

Veća proizvodna količina zahtijeva nove proizvodne pogone, što zauzvrat troši više energije u većim razmjerima. Kako bi smanjio potrošnju energije u proizvodnoj fazi, Samsung Electronics definirao je 24 standarda za smanjenje energije. Osim toga, za nove lokacije rada razvili smo tehnologije za smanjenje potrošnje energije prilagođene svakoj lokaciji i primijenili ih od faze dizajniranja, čime se poboljšavala energetska učinkovitost. Kao rezultat toga 2016. smo ostvarili smanjenje potrošnje energije u vrijednosti od ukupno 58,5 milijardi KRW, uključujući električnu energiju i komunalne usluge.

Ova informativna grafika sadrži smanjenje energije na prekooceanskim lokacijama rada. Godine 2016. uštedjeli smo 34,9 milijardi KRW na električnoj energiji i 23,64 milijarde KRW na komunalnim uslugama. Godine 2017. cilj nam je uštedjeti 39,7 milijardi KRW na električnoj energiji, 2,1 milijardu KRW na gorivu i 2,1 milijardu KRW na vodi. Udjeli su 35 % u električnoj energiji, 13 % u hlađenju i klimatizaciji, 12 % u radu i upravljanju, 11 % u stlačenom zraku, 7 % u plinu, 4 % u generatoru dušika, 2 % u pari, 11 % razno.

Neprestano širimo upotrebu obnovljivih izvora energije

Godine 2016. upotreba obnovljivih izvora energije tvrtke Samsung Electronics gotovo se udvostručila u odnosu na prethodnu godinu i gotovo je šest puta veća u odnosu na 2014. godinu. Također smo diversificirali svoje izvore nove i obnovljive energije i uključili solarnu energiju, energiju vjetra i hidroenergiju. Osim toga, pri izgradnji novih zgrada instalirali smo opremu kako bismo osigurali upotrebu određenog udjela obnovljive energije. Na našim lokacijama rada promičemo upotrebu obnovljivih izvora energije u uličnoj rasvjeti, prijevozu i kafićima. Nadalje, u zemljama s dobro uspostavljenim sustavima kupnje energije, povećavamo nabavu obnovljivih izvora energije.

Upotreba obnovljivih izvora energije na globalnim lokacijama rada

Ova informativna grafika sadrži upotrebu obnovljivih izvora energije globalnih lokacija rada. Godine 2014. iskorišteno je 31,60 GWh iz obnovljivih izvora energije, 2015. 92,06 GWh, a 2016. 188,77 GWh.

Upotreba novih i obnovljivih izvora energije

Ova informativna grafika prikazuje stopu upotrebe obnovljivih izvora energije. Od 2016. energija vjetra čini 62 %, hidroenergija 14 %, geotermalna energija 3 %, fotonaponska energija 1 %, ostalo 20 %.

When I began my career, I found that, with the help of advanced technology, I could help patients learn more about their conditions. We think that the training program has made great contributions in the training of doctors here in Guangxi. Every time I see the heartbeat of a fetus on the screen, I feel very proud to be a doctor in the Ultrasound Department.

Provodimo istraživanja i projekte s ciljem prilagodbe klimatskim promjenama

Za pronalazak načina na koji bismo odgovorili i nadvladali klimatske promjene od 2015. provodimo zajedničku studiju pod nazivom CSR aktivnosti za prilagodbu klimatskim promjenama. Zajedno s Poslijediplomskim ekološkim studijem na Nacionalnom sveučilištu u Seoulu naši su istraživači preuzeli zadatke podijeljene na tri teme: pristup pitkoj vodi, energetski učinkovito stanovanje i obrazovanje o klimatskim promjenama.

U sklopu projekta pitke vode instalirali smo polutrajne objekte za pitku vodu na deset lokacija u Vijetnamu koje su imale poteškoća s osiguravanjem stabilne opskrbe pitkom vodom. Kao rezultat toga lokalno stanovništvo više ne brine o pristupu vodi koja je od ključne životne važnosti čak i za vrijeme najozbiljnije suše.
Naši projekti obnove stambenih objekata za siromašne osobe prošireni su i nazivamo ih projekt izgradnje objekata za energetski učinkovito stanovanje. Ovaj projekt osigurava kućanstva s uvjetima života koji štede energiju i izolira ih od vrućih ljeta i hladnih zima uz niske troškove. Pilot projekt proveden 2016. uključivao je deset kućanstava i smanjio je prosječnu godišnju potrošnju energije po kućanstvu na pola i time smanjio troškove energije za siromašne. Uz gospodarske prednosti projekt je pridonio smanjenju stakleničkih plinova od 8,6 tona CO2e godišnje.

Na kraju, u Samsungovim Smart Schools razvijamo poseban specijalizirani obrazovni sadržaj o klimatskim promjenama za nastavnike i učenike. Pomoću ovih smo materijala 2017. pokrenuli pilot obrazovne programe o klimatskim promjenama za učenike osnovnih škola, čime se nastojalo pomoći budućim generacijama da shvate ozbiljnost klimatskih promjena i važnost napora za rješavanje problema.

Fotografija fontane za piće u vrtiću u Thai Nguyenu (Vijetnam)
Naši ekološki osviješteni proizvodi stvaraju zdravi planet
Pozadinska slika stranice Ekološki osviješteni proizvodi