Činjenice i brojke

Ključna statistika, podaci i više

Dopustite nam da ponosno podijelimo svoja postignuća u unapređenju upravljanja održivošću u tvrtki Samsung Electronics.

 
Product innovation information
Inovacija proizvoda 2014 2015 2016
Razvoj ekološki neškodljivih proizvoda1) (%) 58 74 86
Procijenjeno smanjenje emisija stakleničkih plinova
u fazi korištenja proizvoda2) 3) (milijun tCO2e)
123 156 188
Procijenjeno smanjenje4)
u potrošnji energije za proizvode2) (%)
42 47 49
Akumulirana obnova proizvoda kojima je istekao rok trajanja3)
(10.000 tona)
191 226 264
Recikliranje proizvoda5) (tona) 59.044 73.6776) 93.852
Pretvorba u resurse5) (tona) 50.965 69.010 79.165
 • 1) Projekti razvoja proizvoda ocijenjeni s dobar ekološki proizvod ili bolje
 • 2) Opseg prikupljanja podataka: Osam velikih kategorija proizvoda (mobilni telefoni, prijenosna računala, televizori, monitori, hladnjaci, perilice, klimatizacijski uređaji i pisači)
 • 3) Akumulirano od 2009.
 • 4) Prosječna godišnja potrošnja energije u usporedbi s prosječnom godišnjoj potrošnjom energije 2008.
 • 5) Opseg prikupljanja podataka: Koreja
Eco-friendly and safe workplace information
Ekološki neškodljivo i sigurno radno mjesto 2014 2015 2016
Okoliš i sigurnost Ulaganje1)
(100 milijuna KRW)
6.883 6.590 9.334
Emisije stakleničkih plinova generirane na radnom mjestu2)
(1.000 tCO2e)
9.290 10.192 11.600
Potrošnja energije na radnom mjestu3) (GWh) 17.082 19.478 21.073
Potrošnja vode (1.000 tona) 74.684 92.414 104.253
Stopa ponovno korištene vode (%) 50,3 50 46,6
Stopa obnove izrazito čiste vode (%) 44,3 42,5 41,1
Stvaranje otpada (tona) 778.430 937.341 1.078.309
Pretvorba otpada u resurse (%) 92 93 95
Consumption of chemicals4) (1.000 ton) 472 588 577
Ovaj graf prikazuje emisije stakleničkih plinova generirane na radnom mjestu.

GHE emissions generated in the workplace

 • 2014 :Scope1 2.620.000tCO2e, Scope2 6.670.000tCO2e
 • 2015 :Scope1 2.445.000tCO2e, Scope2 7.747.000tCO2e
 • 2016 :Scope1 2.554.000tCO2e, Scope2 9.046.000tCO2e
 • 1) Na temelju kriterija za izračun koji je usvojila zemlja dotičnih lokacija rada
 • 2) Dodatno prijavljeno sakupljanjem podataka iz 2014. i 2015.
 • 3) Na temelju globalnih lokacija rada, brojke iz 2014. i 2015. su izmijenjene zbog promjene u jedinici izvješćivanja iz TJ u GWh
 • 4) Ukupna potrošnja ÷ konsolidirane globalne prodaje, bez prodaja odjela Vizualnih zaslona

Preuzimanje izvješća