R01 R0101 hr 04120200 EC-WB800FBPWE3
 • SAMSUNG WB800F 1 Frente NegroSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EC-WB800FBPWE3_514_Front_black?$L1-Gallery$hr_EC-WB800FBPWE3_514_Front_black18001200370370#00000017263349
 • SAMSUNG WB800F 2 Frente NegroSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EC-WB800FBPWE3_517_Front_black?$L1-Gallery$hr_EC-WB800FBPWE3_517_Front_black18001200370370#00000017263388
 • SAMSUNG WB800F 3 Ángulo derecho NegroSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EC-WB800FBPWE3_515_Right-Angle_black?$L1-Gallery$hr_EC-WB800FBPWE3_515_Right-Angle_black18001200370370#00000017263361
 • SAMSUNG WB800F 4 Ángulo izquierdo NegroSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EC-WB800FBPWE3_516_Left-Angle_black?$L1-Gallery$hr_EC-WB800FBPWE3_516_Left-Angle_black18001200370370#00000017263369
 • SAMSUNG WB800F 5 Atrás NegroSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EC-WB800FBPWE3_518_Back_black?$L1-Gallery$hr_EC-WB800FBPWE3_518_Back_black18001200370370#00000017263379
 • SAMSUNG WB800F 6 Dinámico NegroSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EC-WB800FBPWE3_519_Dynamic_black?$L1-Gallery$hr_EC-WB800FBPWE3_519_Dynamic_black18001200370370#00000017263389
 • SAMSUNG WB800F 7 Dinámico NegroSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EC-WB800FBPWE3_520_Dynamic_black?$L1-Gallery$hr_EC-WB800FBPWE3_520_Dynamic_black18001200370370#00000017263399
 • SAMSUNG WB800F 8 Dinámico NegroSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EC-WB800FBPWE3_521_Dynamic_black?$L1-Gallery$hr_EC-WB800FBPWE3_521_Dynamic_black18001200370370#00000017263405
 • SAMSUNG WB800F 9 Dinámico NegroSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EC-WB800FBPWE3_522_Dynamic_black?$L1-Gallery$hr_EC-WB800FBPWE3_522_Dynamic_black18001200370370#00000017263413
 • SAMSUNG WB800F 10 Dinámico NegroSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EC-WB800FBPWE3_523_Dynamic_black?$L1-Gallery$hr_EC-WB800FBPWE3_523_Dynamic_black18001200370370#00000017263426
 • SAMSUNG WB800F 11 Dinámico NegroSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EC-WB800FBPWE3_524_Dynamic_black?$L1-Gallery$hr_EC-WB800FBPWE3_524_Dynamic_black18001200370370#00000017263432
 • SAMSUNG WB800F 12 Dinámico NegroSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EC-WB800FBPWE3_525_Dynamic_black?$L1-Gallery$hr_EC-WB800FBPWE3_525_Dynamic_black18001200370370#00000017263442
 • SAMSUNG WB800F 13 Dinámico NegroSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EC-WB800FBPWE3_526_Dynamic_black?$L1-Gallery$hr_EC-WB800FBPWE3_526_Dynamic_black18001200370370#00000017263448
 • SAMSUNG WB800F 14 Dinámico NegroSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EC-WB800FBPWE3_527_Dynamic_black?$L1-Gallery$hr_EC-WB800FBPWE3_527_Dynamic_black18001200370370#00000017263457
 • SAMSUNG WB800F 15 Lente NegroSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EC-WB800FBPWE3_528_Lens_black?$L1-Gallery$hr_EC-WB800FBPWE3_528_Lens_black30002000370370#00000017263467
 • SAMSUNG WB800F 16 Frente RojoSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EC-WB800FBPWE3_541_Front_red?$L1-Gallery$hr_EC-WB800FBPWE3_541_Front_red18001200370370#fb0b0c17263471
 • SAMSUNG WB800F 17 Frente RojoSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EC-WB800FBPWE3_542_Front_red?$L1-Gallery$hr_EC-WB800FBPWE3_542_Front_red18001200370370#fb0b0c17263483
 • SAMSUNG WB800F 18 Ángulo derecho RojoSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EC-WB800FBPWE3_543_Right-Angle_red?$L1-Gallery$hr_EC-WB800FBPWE3_543_Right-Angle_red18001200370370#fb0b0c17263489
 • SAMSUNG WB800F 19 Ángulo izquierdo RojoSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EC-WB800FBPWE3_544_Left-Angle_red?$L1-Gallery$hr_EC-WB800FBPWE3_544_Left-Angle_red18001200370370#fb0b0c17263494
 • SAMSUNG WB800F 20 Atrás RojoSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EC-WB800FBPWE3_545_Back_red?$L1-Gallery$hr_EC-WB800FBPWE3_545_Back_red18001200370370#fb0b0c17263506
 • SAMSUNG WB800F 21 Dinámico RojoSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EC-WB800FBPWE3_546_Dynamic_red?$L1-Gallery$hr_EC-WB800FBPWE3_546_Dynamic_red18001200370370#fb0b0c17263516
 • SAMSUNG WB800F 22 Dinámico RojoSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EC-WB800FBPWE3_547_Dynamic_red?$L1-Gallery$hr_EC-WB800FBPWE3_547_Dynamic_red18001200370370#fb0b0c17263517
 • SAMSUNG WB800F 23 Dinámico RojoSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EC-WB800FBPWE3_548_Dynamic_red?$L1-Gallery$hr_EC-WB800FBPWE3_548_Dynamic_red18001200370370#fb0b0c17263527
 • SAMSUNG WB800F 24 Dinámico RojoSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EC-WB800FBPWE3_549_Dynamic_red?$L1-Gallery$hr_EC-WB800FBPWE3_549_Dynamic_red18001200370370#fb0b0c17263533
 • SAMSUNG WB800F 25 Dinámico RojoSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EC-WB800FBPWE3_550_Dynamic_red?$L1-Gallery$hr_EC-WB800FBPWE3_550_Dynamic_red18001200370370#fb0b0c17263544
 • SAMSUNG WB800F 26 Dinámico RojoSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EC-WB800FBPWE3_551_Dynamic_red?$L1-Gallery$hr_EC-WB800FBPWE3_551_Dynamic_red18001200370370#fb0b0c17263551
 • SAMSUNG WB800F 27 Dinámico RojoSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EC-WB800FBPWE3_552_Dynamic_red?$L1-Gallery$hr_EC-WB800FBPWE3_552_Dynamic_red18001200370370#fb0b0c17263560
 • SAMSUNG WB800F 28 Dinámico RojoSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EC-WB800FBPWE3_553_Dynamic_red?$L1-Gallery$hr_EC-WB800FBPWE3_553_Dynamic_red18001200370370#fb0b0c17263569
 • SAMSUNG WB800F 29 Dinámico RojoSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EC-WB800FBPWE3_554_Dynamic_red?$L1-Gallery$hr_EC-WB800FBPWE3_554_Dynamic_red18001200370370#fb0b0c17263579
 • SAMSUNG WB800F 30 Lente RojoSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EC-WB800FBPWE3_555_Lens_red?$L1-Gallery$hr_EC-WB800FBPWE3_555_Lens_red18001200370370#fb0b0c17263581
 • SAMSUNG WB800F 31 Frente BlancoSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EC-WB800FBPWE3_529_Front_white?$L1-Gallery$hr_EC-WB800FBPWE3_529_Front_white18001200370370#ffffff17263589
 • SAMSUNG WB800F 32 Frente BlancoSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EC-WB800FBPWE3_530_Front_white?$L1-Gallery$hr_EC-WB800FBPWE3_530_Front_white18001200370370#ffffff17263601
 • SAMSUNG WB800F 33 Ángulo derecho BlancoSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EC-WB800FBPWE3_531_Right-Angle_white?$L1-Gallery$hr_EC-WB800FBPWE3_531_Right-Angle_white18001200370370#ffffff17263609
 • SAMSUNG WB800F 34 Ángulo izquierdo BlancoSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EC-WB800FBPWE3_532_Left-Angle_white?$L1-Gallery$hr_EC-WB800FBPWE3_532_Left-Angle_white18001200370370#ffffff17263619
 • SAMSUNG WB800F 35 Atrás BlancoSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EC-WB800FBPWE3_533_Back_white?$L1-Gallery$hr_EC-WB800FBPWE3_533_Back_white18001200370370#ffffff17263628
 • SAMSUNG WB800F 36 Dinámico BlancoSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EC-WB800FBPWE3_534_Dynamic_white?$L1-Gallery$hr_EC-WB800FBPWE3_534_Dynamic_white18001200370370#ffffff17263629
 • SAMSUNG WB800F 37 Dinámico BlancoSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EC-WB800FBPWE3_535_Dynamic_white?$L1-Gallery$hr_EC-WB800FBPWE3_535_Dynamic_white18001200370370#ffffff17263639
 • SAMSUNG WB800F 38 Dinámico BlancoSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EC-WB800FBPWE3_536_Dynamic_white?$L1-Gallery$hr_EC-WB800FBPWE3_536_Dynamic_white18001200370370#ffffff17263645
 • SAMSUNG WB800F 39 Dinámico BlancoSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EC-WB800FBPWE3_537_Dynamic_white?$L1-Gallery$hr_EC-WB800FBPWE3_537_Dynamic_white18001200370370#ffffff17263653
 • SAMSUNG WB800F 40 Dinámico BlancoSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EC-WB800FBPWE3_538_Dynamic_white?$L1-Gallery$hr_EC-WB800FBPWE3_538_Dynamic_white18001200370370#ffffff17263666
 • SAMSUNG WB800F 41 Dinámico BlancoSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EC-WB800FBPWE3_539_Dynamic_white?$L1-Gallery$hr_EC-WB800FBPWE3_539_Dynamic_white18001200370370#ffffff17263672
 • SAMSUNG WB800F 42 Dinámico BlancoSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EC-WB800FBPWE3_540_Dynamic_white?$L1-Gallery$hr_EC-WB800FBPWE3_540_Dynamic_white18001200370370#ffffff17263682
 • SAMSUNG WB800F 43 Dinámico BlancoSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EC-WB800FBPWE3_541_Dynamic_white?$L1-Gallery$hr_EC-WB800FBPWE3_541_Dynamic_white18001200370370#ffffff17263688
 • SAMSUNG WB800F 44 Dinámico BlancoSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EC-WB800FBPWE3_542_Dynamic_white?$L1-Gallery$hr_EC-WB800FBPWE3_542_Dynamic_white18001200370370#ffffff17263697
 • SAMSUNG WB800F 45 Lente BlancoSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EC-WB800FBPWE3_543_Lens_white?$L1-Gallery$hr_EC-WB800FBPWE3_543_Lens_white30002000370370#ffffff17263707
#000000,#fb0b0c,#ffffffCrna,Crvena,Bijela
SAMSUNG WB800F Frente Negro

Snimite svaki detalj
dragocjenih trenutaka
i podijelite ih u trenu

Zahvaljujući 23-milimetarskom širokokutnom objektivu, 21x zumu, poboljšanoj Wi-Fi povezivosti i intuitivnom hibridnom sučelju osjetljivom na dodir, sa Samsungovim SMART FOTOAPARATOM WB800F jednostavno je fotografirati i dijeliti fantastične slike i Full HD videozapise.

Cijene za online i lokalnih trgovaca u vašoj blizini.

Funkcije proizvoda

Vidi sve

Specifikacije

Vidi sve

Senzor slike

 • Tip senzora: 1/2,3-inčni (otprilike 7,76 mm) BSI CMOS senzor
 • Efektivnih piksela: Otprilike 16,3 megapiksela
 • Ukupno piksela: Otprilike 17,0 megapiksela

Stabilizacija slike

 • Optička stabilizacija slike

Fokusiranje

 • Tip: TTL automatski fokus (Centar AF, Višestruki AF, Praćenje AF, Detekcija lica AF, Dodir AF), ručni fokus
 • Raspon: Normalno: 80 cm ~ beskonačno (širokokutno), 350 cm ~ beskonačno (tele) Makro: 5 cm ~ 80 cm (širokokutno), 180 cm ~ 350 cm (tele) Automatski makro: 5 cm ~ beskonačno (širokokutno), 180 cm ~ beskonačno (tele) ‏Ručno: 5 cm ~ beskonačno (širokokutno), 180 cm ~ beskonačno (tele)

Izloženost

 • Program AE, Prioritet blende AE, Prioritet zatvarača AE ili ručna ekspozicija
 • Višestruki, Mjesto, Centrirano, Detekcija lica AE
 • ±2 EV (koraci od 1/3 EV)
 • Automatski, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200

Balans bijele boje

 • Auto WB, Danje svjetlo, Oblačno, Fluorescentno_H, Fluorescentno_L, Žarulja, Prilagođeno, K

Objektiv

 • SAMSUNGOV OBJEKTIV s 21x zoomom f = 4,1 ~ 86,1 mm (ekvivalent za 35-milimetarski film: 23 ~ 483 mm)
 • F br.: 2,8 (W) ~ 5,9 (T)
 • 21x optički zum
 • "Način Mirna slika: 1x ~ 5x
  Način reproduciranja: 1x ~ 9,4x (ovisi o veličini slike)
  * Intelli-zoom: 2x inča

Zaslon

 • Tip: TFT LCD (dodirni C-tip)
 • Veličina: 75 mm (3 inča), 460.000 točkica

Brzina okidača

 • Pametni auto: 1/8 ~ 1/2.000 s, Program: 1 ~ 1/2.000 s, Ručni način: 16 ~ 1/2.000 s

Bljeskalica

 • Način rada: Auto, Auto i Smanjenje crvenog oka, Napuniti bljeskalicu, Spora sinkronizacija, Bljeskalica isklj., Popravak crvenog oka
 • Raspon: Širokokutno: 0,3 m ~ 3,38 m (ISO Auto), Tele: 0,5 m ~ 1,51 m (ISO Auto)
 • Otprilike 4 s
Senzor slike
tip senzora
Učinkoviti pikseli
Ukupni pikseli
Objektiv
Duljina fokusa
F No.
Optički zum
Digitalni zum
Stabilizacija slike
Način
Zaslon
Tip
Veličina
Fokusiranje
Tip
Raspon
Brzina okidača
Izloženost
Kontrola
Sustav mjerenja
Kompenzacija
Odgovarajući ISO
Bljeskalica
Način
Raspon
Vrijeme punjenja
Balans bijele boje
Način