R01 R0101 hr 04120200 EK-GC100ZWATRA
 • EK-GC100 1 Naprijed CrnaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_001_Front_black?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_001_Front_black18001200370370#00000014419195
 • EK-GC100 2 Naprijed CrnaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_002_Front_black?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_002_Front_black18001200370370#00000014419202
 • EK-GC100 3 Desni kut CrnaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_003_Right-Angle_black?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_003_Right-Angle_black18001200370370#00000014419211
 • EK-GC100 4 Desni kut CrnaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_004_Right-Angle_black?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_004_Right-Angle_black18001200370370#00000014419223
 • EK-GC100 5 Desni kut CrnaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_005_Right-Angle_black?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_005_Right-Angle_black18001200370370#00000014419226
 • EK-GC100 6 Lijevi kut CrnaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_006_Left-Angle_black?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_006_Left-Angle_black18001200370370#00000014419240
 • EK-GC100 7 Natrag CrnaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_007_Back_black?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_007_Back_black18001200370370#00000014419247
 • EK-GC100 8 Dinamički CrnaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_008_Dynamic_black?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_008_Dynamic_black18001200370370#00000014419256
 • EK-GC100 9 Dinamički CrnaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_009_Dynamic_black?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_009_Dynamic_black18001200370370#00000014419257
 • EK-GC100 10 Dinamički CrnaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_010_Dynamic_black?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_010_Dynamic_black18001200370370#00000014419267
 • EK-GC100 11 Dinamički CrnaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_011_Dynamic_black?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_011_Dynamic_black18001200370370#00000014419277
 • EK-GC100 12 Dinamički CrnaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_012_Dynamic_black?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_012_Dynamic_black18001200370370#00000014419283
 • EK-GC100 13 Dinamički CrnaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_013_Dynamic_black?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_013_Dynamic_black18001200370370#00000014419290
 • EK-GC100 14 Dinamički CrnaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_014_Dynamic_black?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_014_Dynamic_black18001200370370#00000014419299
 • EK-GC100 15 Dinamički CrnaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_015_Dynamic_black?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_015_Dynamic_black18001200370370#00000014419305
 • EK-GC100 16 Dinamički CrnaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_016_Dynamic_black?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_016_Dynamic_black18001200370370#00000014419313
 • EK-GC100 17 Dinamički CrnaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_017_Dynamic_black?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_017_Dynamic_black18001200370370#00000014419325
 • EK-GC100 18 Dinamički CrnaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_018_Dynamic_black?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_018_Dynamic_black18001200370370#00000014419335
 • EK-GC100 19 Dinamički CrnaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_019_Dynamic_black?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_019_Dynamic_black18001200370370#00000014419344
 • EK-GC100 20 Dinamički CrnaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_020_Dynamic_black?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_020_Dynamic_black30002000370370#00000014419346
 • EK-GC100 21 Dinamički CrnaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_021_Dynamic_black?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_021_Dynamic_black18001200370370#00000014419359
 • EK-GC100 22 Dinamički CrnaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_022_Dynamic_black?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_022_Dynamic_black18001200370370#00000014419363
 • EK-GC100 23 Dinamički CrnaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_023_Dynamic_black?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_023_Dynamic_black30002000370370#00000015655852
 • EK-GC100 24 Naprijed BijelaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_001_Front_white?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_001_Front_white18001200370370#ffffff14419369
 • EK-GC100 25 Naprijed BijelaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_002_Front_white?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_002_Front_white18001200370370#ffffff14419380
 • EK-GC100 26 Desni kut BijelaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_003_Right-Angle_white?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_003_Right-Angle_white18001200370370#ffffff14419387
 • EK-GC100 27 Desni kut BijelaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_004_Right-Angle_white?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_004_Right-Angle_white18001200370370#ffffff14419395
 • EK-GC100 28 Desni kut BijelaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_005_Right-Angle_white?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_005_Right-Angle_white18001200370370#ffffff14419405
 • EK-GC100 29 Lijevi kut BijelaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_006_Left-Angle_white?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_006_Left-Angle_white18001200370370#ffffff14419409
 • EK-GC100 30 Natrag BijelaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_022_Back_white?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_022_Back_white18001200370370#ffffff14419539
 • EK-GC100 31 Dinamički BijelaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_007_Dynamic_white?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_007_Dynamic_white18001200370370#ffffff14419423
 • EK-GC100 32 Dinamički BijelaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_008_Dynamic_white?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_008_Dynamic_white18001200370370#ffffff14419432
 • EK-GC100 33 Dinamički BijelaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_009_Dynamic_white?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_009_Dynamic_white18001200370370#ffffff14419433
 • EK-GC100 34 Dinamički BijelaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_010_Dynamic_white?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_010_Dynamic_white18001200370370#ffffff14419443
 • EK-GC100 35 Dinamički BijelaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_011_Dynamic_white?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_011_Dynamic_white18001200370370#ffffff14419449
 • EK-GC100 36 Dinamički BijelaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_012_Dynamic_white?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_012_Dynamic_white18001200370370#ffffff14419460
 • EK-GC100 37 Dinamički BijelaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_013_Dynamic_white?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_013_Dynamic_white18001200370370#ffffff14419467
 • EK-GC100 38 Dinamički BijelaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_014_Dynamic_white?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_014_Dynamic_white18001200370370#ffffff14419476
 • EK-GC100 39 Dinamički BijelaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_015_Dynamic_white?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_015_Dynamic_white18001200370370#ffffff14419485
 • EK-GC100 40 Dinamički BijelaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_016_Dynamic_white?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_016_Dynamic_white18001200370370#ffffff14419495
 • EK-GC100 41 Dinamički BijelaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_017_Dynamic_white?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_017_Dynamic_white18001200370370#ffffff14419501
 • EK-GC100 42 Dinamički BijelaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_018_Dynamic_white?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_018_Dynamic_white18001200370370#ffffff14419506
 • EK-GC100 43 Dinamički BijelaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_019_Dynamic_white?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_019_Dynamic_white18001200370370#ffffff14419518
 • EK-GC100 44 Dinamički BijelaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_020_Dynamic_white?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_020_Dynamic_white18001200370370#ffffff14419528
 • EK-GC100 45 Dinamički BijelaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_021_Dynamic_white?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_021_Dynamic_white30002000370370#ffffff14419529
 • EK-GC100 46 S 002EK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_000167383_S_002?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_000167383_S_00230002000370370#7205a714419179
 • EK-GC100 47 EK-GC100 Product Image EK-GC100Lhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_500167401_gallery?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_500167401_gallery330330330330#7205a714419547
 • EK-GC100 48 S 002EK-GC100Lhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_000167392_S_002?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_000167392_S_002330330330330#7205a714419191
 • EK-GC100 49 EK-GC100 Product Image EK-GC100Lhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_500167600_gallery?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_500167600_gallery330330330330#7205a714419559
#000000,#ffffffCrna,Bijela
EK-GC100 Naprijed Crna

Cijene za online i lokalnih trgovaca u vašoj blizini.

BojeCrna Bijela 

Funkcije proizvoda

Vidi sve

Specifikacije

Vidi sve

Network/Bearer and Wireless Connectivity

 • GSM 3G, HSPA-PLUS
 • HSPA + 21 (850 / 900 / 1900 / 2100)
 • 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz / 5 GHz
 • Wi-Fi Direct dostupan
 • GAP, SSP, HSP, A2DP, SPP, OPP, AVRCP 1.3, HID
 • DLNA, HDMI 1.4 podrška
 • KIES, KIES Air podrška

Senzor slike

 • BSI CMOS
 • 1/2,3"
 • Otprilike 16,3 mega piksela
 • Otprilike 17 mega piksela

Stabilizacija slike

 • Optička stabilizacija slike

OS

 • Android 4.1 (Jellybean)

Objektiv

 • F = 4,1 ~ 86,1 mm (35 mm film ekvivalent: 23 ~ 483 mm)
 • 2,8 (W) ~ 5,9 (T)
 • 21x Objektiv sa zumom
Network/Bearer and Wireless Connectivity
EDGE/GPRS
HSPA
Wi-Fi
Wi-Fi Direct
Profili bluetootha
AllShare
KIES
OS
Senzor slike
tip senzora
Veličina senzora
Učinkoviti pikseli
Ukupni pikseli
Objektiv
Duljina fokusa
F No.
Optički zum
Stabilizacija slike
Način

Slični proizvodi

Vidi sve

SAMSUNG WB350F Naprijed Crnanovi

WB350F

SAMSUNG WB800F Frente Negro

SMART CAMERA WB800F

SAMSUNG WB250F Naprijed Bijela

SMART CAMERA WB250F

SAMSUNG ST150F Naprijed Bijela

SMART CAMERA ST150F