Kako ručno ažurirati aplikacije na Samsung F Range Smart TV-u?

Last Update date : 2014.06.30

P: Kako ručno ažurirati aplikacije na Samsung F Range Smart TV-u?


Slijedite ove korake za ručno preuzimanje ažuriranja za aplikacije na vašem Samsung Smart TV-u. Imajte na umu da ne morate ručno ažurirati svoje aplikacije: vaš TV to standardno radi automatski osim ako ga u tome spriječite promjenom postavki. Za upute o uključivanju i isključivanju automatskog ažuriranja aplikacija pogledajte dalje u ovom vodiču.


Slijedite sljedeće korake za ručnu instalaciju ažuriranja aplikacija.


Ručno ažuriranje aplikacija


1. Otvorite Smart Hub.

 

1 

 

2. Navigirajte do polja s aplikacijama (Apps)

 

2 

 

3. Broj s desne strane tipke More Apps (Još aplikacija) (na dnu polja s aplikacijama) prikazuje koliko je ažuriranja aplikacija dostupno. Ako nema broja onda nema dostupnih ažuriranja aplikacija. Odaberite tipku More Apps (Još aplikacija) ako je pored nje broj.

 

3 

 

4. Odaberite Apps to update: (Aplikacije za ažuriranje:) (na vrhu zaslona).


5. Prikazat će se okvir Update Apps (Ažuriranje aplikacija). Odaberite svaku aplikaciju koju želite ažurirati ili odaberite Select All (Odaberi sve) da ih odaberete sve. Odaberite Update (Ažuriranje) da ažurirate sve odabrane aplikacije.

 

Postavljanje automatskog ažuriranja aplikacija na vašem TV-u


1. Navigirajte do Options (Opcije) u gornjem desnom dijelu zaslona i odaberite ih da biste otkrili padajući izbornik.

 

4 

 

5. Odaberite Auto Update Apps (Automatsko ažuriranje aplikacija).

 

5 

 


6. Odaberite On (Uključeno) ili Off (Isključeno). Opcija On (Uključeno) aktivirat će automatsko ažuriranje svih aplikacija. Kada je TV uključen, kontaktirat će Samsungove poslužitelje da provjeri ima li ažuriranja te ih primijeni, ako ih ima. Opcija Off (Isključeno) spriječit će automatsko ažuriranje aplikacija: umjesto toga, vaš TV obavijestit će vas o dostupnim ažuriranjima postavljanjem broja pored dijela More Apps (Još aplikacija). Morat ćete ih odabrati i odobriti njihovo preuzimanje kada poželite ažurirati aplikacije. Preporučujemo da značajku Auto Update Apps (Automatsko ažuriranje aplikacija) držite uključenu.

 

6 

 

 

 

Povratne informacije o sadržaju

Q1. Je li vam ovaj sadržaj pomogao?

Q2. Koliko ste bili zadovoljni ovim sadržajem?

Q3. Recite nam što mislite o tome. Što bismo mogli poduzeti kako bi što bolje odgovorili na vaša pitanja?

Potreban vam je servis? Lokacije servisa

Podijeli s prijateljima

Zatvori skočni prozor Dijeli

Hvala!

Zahvaljujemo vam ispunjavanja ovog upitnika i hvala vam što ste nam pomogli poboljšati Samsung.com web stranice.