Funkcija CHILD LOCK (blokada za djecu)

Last Update date : 2014.10.16

lock 

 

Prikazana poruka za zaštitu djece i starijih osoba.
Funkcija blokiranja za djecu omogućuje vam da blokirate tipke tako da se ciklus pranja koji ste odabrali ne može promijeniti.


 

[Aktiviranje/Deaktiviranje]


Ako želite aktivirati ili deaktivirati funkciju za blokiranje za djecu, istovremeno pritisnite tipke Temp (Temperatura) i Rinse (Ispiranje) i držite ih pritisnutima 3 sekunde. „Child Lock    icon ” (Blokada za djecu) zasvijetlit će kada se ta značajka aktivira..

 

NAPOMENA: Kada je funkcija blokade za djecu aktivirana, radi samo tipka za napajanje Power.

Funkcija blokade za djecu ostaje uključena čak i nakon što se perilica uključi i isključi ili nakon iskapčanja i ponovnog umetanja strujnog kabela.

 


 

[Oprez]


• Kada je blokada za djecu uključena, aktivirat će se alarm i poruka o grešci (CL, dE) iskočit će čim se vrata otvore. Zatim će automatski započeti pražnjenje nakon 30 sekundi.


• Dok je alarm aktiviran i poruke o greškama iskaču, pražnjenje se ne može zaustaviti usred ciklusa.(Pražnjenje se nastavlja usprkos isključivanju napajanja.)


• Uklonite blokadu za djecu ako želite dodati još rublja nakon postavljanja blokade za djecu.  


 

Povratne informacije o sadržaju

Q1. Je li vam ovaj sadržaj pomogao?

Q2. Koliko ste bili zadovoljni ovim sadržajem?

Q3. Recite nam što mislite o tome. Što bismo mogli poduzeti kako bi što bolje odgovorili na vaša pitanja?

Potreban vam je servis? Lokacije servisa

Podijeli s prijateljima

Zatvori skočni prozor Dijeli

Hvala!

Zahvaljujemo vam ispunjavanja ovog upitnika i hvala vam što ste nam pomogli poboljšati Samsung.com web stranice.