Software Upgrade

Koje su pogodnosti nadogradnje softvera?

Neprestano ažurirajte verziju softvera za:

  1. poboljšane performanse i stabilnost.
  2. rješavanje mogućih problema popravljanjem pogreški.
  3. nadogradnju OS-a i doživljaj novih značajki.

Kako ažurirati na najnoviju verziju softvera?

Mogućnost 1. Bežično ažuriranje (eng. over the air, OTA), bez kabela

Idite na Postavke > (Više) > O uređaju > Ažuriranje softvera > ažuriraj

Prije bežične nadogradnje (OTA):

  • preporučujemo upotrebu odgovarajuće Wi-Fi mreže kako bi se izbjegla prevelika naknada za prijenos podataka telekomunikacijske mreže.
  • pobrinite se da napunite bateriju (na više od 50% kapaciteta) i imate dovoljno memorije na uređaju (najmanje 1 GB).
  • ne uklanjajte bateriju tijekom nadogradnje.
  • ne upotrebljavajte uređaj na kojem korisnik ima administratorski („root“) pristup.

Mogućnost 2. Uz računalo putem kabela

Instalirajte Kies i pokrenite ga nakon povezivanja telefona. Jednostavno slijedite upute prikazane u izborniku za nadogradnju softvera programa Kies.

Idi na Kies

Mogućnost 3. Odlazak u trgovine

Trgovine Samsung Experience (SES) podržavaju pametni servis* uz uslugu nadogradnje softvera. Zatražite da vam Samsung experience Consultant u u trgovini Samsung Experience nadogradi softver; tijekom nadogradnje možete uživati u Samsungovu uređaju, njegovoj dodatnoj opremi i sadržajima.

* Pametni servis možda neće biti dostupan u svim trgovinama zbog nedostatka prostora.

Pitanja i odgovori

P.: Brinem se da ću nakon nadogradnje softvera izgubiti vlastite podatke kao što su kontakti i fotografije.
O.: Svi korisnikovi podaci ostaju sačuvani nakon nadogradnje. Međutim, preporučujemo da prije nadogradnje izradite sigurnosnu kopiju podataka.
P.: Prilikom bežične nadogradnje softvera (OTA), neophodan je prijenos podataka putem mobilne mreže. Plaća li se za to naknada?
O.: To ovisi o pravilima vašeg davatelja mrežnih usluga. Zbog toga preporučujemo upotrebu besplatne Wi-Fi mreže.