Ellátási lánc

Felelős ellátásilánc-menedzsment

Gondoskodunk arról, hogy beszállítóink erősebb versenyelőnyt nyerjenek a támogatáson és az együttműködésen keresztül, és hogy ezáltal szilárd vállalati ökoszisztéma és fenntartható ellátási lánc jöjjön létre.

 

A korrektség, nyitottság és a kölcsönösen előnyös együttműködés filozófiája alapján működtetett beszállítói láncunk közel 2500 beszállítóból áll világszerte. Segítünk valamennyi beszállítónknak, hogy megfeleljen a Samsung „Beszállítók magatartási kódexének”, a vonatkozó helyi előírásoknak, és hogy a nemzetközi szabványoknak megfelelően tudjon működni. A beszállítóink értékelése révén kezeljük az ellátási lánc kockázatait a fenntarthatósági szempontok, azaz a környezetvédelem, az emberi jogok, a pénzügyek stb. figyelembevételével. Emellett folyamatosan támogatjuk beszállítóinkat a kölcsönös versenyképesség és a növekedés megteremtése érdekében.

Ellátásilánc-stratégia és öt kritérium

 •  

  Gazdasági

  Átfogó versenyelőnyt biztosítunk a költségek, szállítás, minőség, technológia és az emberi erőforrások terén, hogy maximalizáljuk a beszállítóinkkal kialakított szinergiát, a sebességet, a hatékonyságot, és hogy egy olyan vállalati ökoszisztémát hozzunk létre, amely lehetővé teszi a fenntartható növekedést.

 •  

  Társadalmi

  Elvárjuk, hogy beszállítóink betartsák az emberi jogok kezelése, a munkakörnyezet, az etika és a konfliktusásványok terén létező nemzetközi normákat és előírásokat annak érdekében, hogy egy olyan nyílt, átlátható és elszámoltatható rendszer jöjjön létre, amely az ellátási láncban érintett valamennyi felet összefogja.

 •  

  Környezetvédelmi

  Kizárólag Eco Partner-tanúsítvánnyal rendelkező beszállítókkal dolgozunk, hogy felmérhessük és kezelhessük az általuk nyújtott összetevőkben, nyersanyagokban és a gyártási folyamataikban rejlő környezeti hatásokat.

Értékteremtés a fenntartható gazdálkodás révén – infografika
<h3> Creating value through Sustainable management info-graph</h3> <ul> <li>List 1) Költség-versenyképesség (gazdasági)</li> <li>List 2) Időben végzett szállítás (gazdasági)</li> <li>List 3) Szállítói versenyképesség (gazdasági, társadalmi, környezetvédelmi)</li> <li>List 4) Válasz a kockázatokra (gazdasági, társadalmi, környezetvédelmi)</li> <li>List 5) Emberierőforrás-kapacitás (gazdasági)</li> </ul>
Ez a kép az ellátási lánc kezelési stratégiáját és az öt kritériumot szimbolizálja, további magyarázó infografika a fenntarthatóságon belül az ellátási lánc szekcióban.

Szállító működése

A Samsungnál a kölcsönös bizalomra alapozva stratégiai partnerség kialakítására törekszünk a legkiválóbb teljesítményt nyújtó beszállítókkal. Ezért az új beszállítók regisztrálására szolgáló rendszer működtetésével korrekt és átlátható folyamatot alkalmazunk, ami mellett évente értékeléseket végezünk, hogy beszállítóinkat segítsük a versenyképességük megerősítésének és az őket érintő kockázatok minimalizálásának terén.
Bármely vállalat, amely szeretné különleges technológiai megoldásait megvalósítani, és üzleti kapcsolatot kíván létesíteni a Samsunggal, bármikor tehet üzleti ajánlatot a beszerzési portálunkon (www.secbuy.com). Az általunk működtetett (IPC) International Procurement Center beszerzési központként szolgál, és lehetővé teszi számunkra, hogy a kiemelkedő szállítókat a stratégiai szempontból fontos régiókban világszerte azonosítani tudjuk.

Az új beszállítói regisztrációs program értékelési kulcselemei

 
Környezet és biztonság
22 pontba foglalt feltételrendszer teljesítését várjuk el a beszállítóktól, ami kiterjed a munkahelyi biztonságra, a tűzvédelmi berendezésekre, a munkahelyi egészségre, a veszélyes anyagokra és a környezeti feltételekre.
A megfelelés nyolc kötelező érvényű eleme: Tűzvédelmi berendezések, veszélyes hulladék és hulladékkezelés, szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás stb.
 
Munkaügy és emberi jogok
20 pontra kiterjedő kötelező helyszíni ellenőrzések elvégzése, ideértve az önkéntes munkát, a munkaidőre vonatkozó szabályok betartását és a megkülönböztetés tilalmát.
A megfelelés három kötelező érvényű eleme: A gyermekmunka tilalma, garantált minimálbér és az embertelen bánásmód tilalma.
 
Eco-Partner
A termékek környezetvédelmi előírásaira, az oktatásra és képzésre, valamint a veszélyes anyagok felhasználására vonatkozó felülvizsgálatok lefolytatása.
Üzleti tevékenység kizárólag Eco-Partner-tanúsítvánnyal rendelkező beszállítókkal.

Átfogó értékelési folyamat

Átfogó értékelési folyamatot (egész évre kiterjedő értékelés, önfejlesztés, értékelés, nyomon követés) szimbolizáló kép az ellátási lánc szekcióban.

Partneri együttműködési program

Üzleti filozófiánk értelmében hisszük, hogy „a Samsung Electronics versenyelőnye a beszállítóink versenyelőnyéből származik”. Kitoljuk a kölcsönös előnyökön alapuló menedzsment terén tett kezdeményezéseink határait, hogy mind a belföldi, mind pedig a tengerentúli beszállítókat bevonjunk. Számos programot nyújtunk a finanszírozás, az oktatás és az innováció támogatására annak érdekében, hogy beszállítóink versenyképessé váljanak.

 • Ez a kép a partner együttműködési programok finanszírozását mutatja be Ez a kép a partner együttműködési programok finanszírozását mutatja be
  • 823,2 milliárd KRW
  • Befizetések a Kölcsönös növekedési alapba

  Finanszírozás

  1 milliárd KRW értékű alap kereskedelmi bankokkal létrehozva

 • Ez a kép a partneri együttműködési programok munkaerő-fejlesztését mutatja be Ez a kép a partneri együttműködési programok munkaerő-fejlesztését mutatja be
  • 13.089 fő
  • A beszállítóképzés résztvevői

  Munkavállalói teljesítményfejlesztés

  Vezetői, munkatapasztalatot adó, globális és egyéb kurzusok a beszállítók számára fenntartott oktatási létesítményeinkben

 • Ez a kép az innovációs kezdeményezéseket mutatja be a partneri együttműködési programokon belül Ez a kép az innovációs kezdeményezéseket mutatja be a partneri együttműködési programokon belül
  • 479 vállalat
  • Smart Factory támogatásban részesült beszállítók

  Innovációs kezdeményezések

  Tervünk, hogy 2017 végére közel 1000 nemzeti, a Samsunggal nem üzleti kapcsolatban álló beszállítónak és kkv-nak nyújtsunk segítséget abban, hogy gyártási kapacitásukat javítsák.

[2016 A kulcsfontosságú partnerek együttműködési programjainak eredményei]

* Segítséget nyújtunk 1. és a 2. szintű beszállítóinknak, hogy sérelmeiknek hangot adhassanak közvetlen telefonvonalunkon (+ 82-80-200-3300), e-mailben (ssvoc@samsung.com), a partneri együttműködési portálon működtetett online jelentésküldő rendszeren keresztül (www.secbuy.com), helyszíni beszállítói konzultációkon és különböző találkozókon.

Szállító munkahelyi környezete

A Samsungnál teljes mértékben elkötelezettek vagyunk az emberi jogok érvényesítésének előmozdítása és a nemzetközi emberi jogi megállapodások betartása mellett a teljes ellátási láncon belül, hogy elősegítsük a munkahelyi biztonságot, és megfeleljünk az Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) magatartási kódexének. Az EICC ellenőrzési szabványainak megfelelően rendszeresen nyomon követjük valamennyi beszállítónkat, hogy a problémákat feltárjuk, és a szükséges fejlesztések elvégzését előmozdítsuk. Bár támogatjuk 1. szintű beszállítóinkat a biztonságos munkahelyek megteremtésében, a munkahelyi biztonságra irányuló kötelezettségvállalást a 2. szintű beszállítókra az 1. szintű beszállítókon keresztül terjesztjük ki. Ezáltal a teljes ellátási láncon belül hozzájárulunk az egészséges ökoszisztéma kiépítéséhez.

Szállító munkahelyi környezete
<h3>Szállító munkahelyi környezete</h3> <dl> <li>Önértékelés</li> <li>Valamennyi 1. szintű beszállító évente önértékelést végez</li> </dl> <dl> <li>Helyszíni ellenőrzések</li> <li>A tranzakciós volumen és az önértékelési eredmények figyelembevételével kiválasztjuk azokat a kritikus beszállítókat, akik helyszíni ellenőrzésen esnek át.</li> <li>Egész évben speciális ellenőrzéseket végzünk a gyakornokok és diákmunkások szünidei foglalkoztatási helyzetének felülvizsgálata érdekében.</li> </dl> <dl> <li>Külső ellenőrzések</li> <li>Egy EICC-tanúsítvánnyal rendelkező auditor ellenőrzéseket végez a véletlenszerűen kiválasztott beszállítóknál</li> <li>akiknek az ellenőrzés eredményeként azonosított fejlesztési feladatokat három hónapon belül végre kell hajtaniuk.</li> </dl>

Konfliktusásványok felügyelete

A Samsung tiltja a Kongói Demokratikus Köztársaságban vagy a szomszédos, kilenc konfliktus sújtotta területen etikátlan módon bányászott ásványok (tantál, ón, volfrám és arany) használatát. Emiatt integrált beszerzési rendszerünk részeként az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatása alapján Kereskedelmi Megfelelőségi Rendszert (TCS) hoztunk létre és működtetünk, és a TCS-en belül elérhető Konfliktus ásványok bejelentése sablon (CMRT) segítségével minden beszállítónknál megvizsgáljuk, használnak-e konfliktusásványokat. A konfliktus ásványokkal kapcsolatos információkat valós időben osztjuk meg valamennyi beszállítónkkal annak biztosítása érdekében, hogy ne használjanak konfliktusásványokat tartalmazó anyagokat.
Emellett csatlakoztunk az Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) és a GeSI (Global e-Sustainability Initiative) által közösen létrehozott „Konfliktusmentes tanácshoz”, s így a konfliktusásványok problémájára válaszul az ellátási láncon belül más globális szereplőkkel is együttműködünk. Ezen törekvések eredményeként 2016-ban a velünk üzleti kapcsolatban álló öntödék 100%-a csatlakozott a Conflict Free Smelter Program (CFSP) kezdeményezéshez.

A konfliktus ásványokra vonatkozó CFSP tanúsítvánnyal rendelkező öntödék az ellátási láncban

(2016. december végén)

Megszerzett CFSP tanúsítvány Folyamatban lévő CFSP tanúsítás Összesen
Tantál (Ta) 46 - 46
Ón (Sn) 64 11 75
Volfrám (W) 38 - 38
Arany (Au) 88 7 95