Adatkezelési Tájékoztató

Image

Kötelezettségvállalás

Személyes adatainak védelme a Samsung Electronics cégcsoport elsődleges és legfontosabb feladata.

Teljes mértékben tisztában vagyunk azzal a ténnyel, hogy személyes adatai felett Ön rendelkezik, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy a velünk megosztott adatokat gondosan dolgozzuk fel és biztonságosan tároljuk.

Nagyra értékeljük bizalmát, ezért a lehető legkevesebb adatot gyűjtjük és ezt csak az Ön engedélyével tesszük. Az adatokat kizárólag az előre meghatározott célra használjuk fel és az Ön tudta nélkül nem adjuk ki azokat harmadik félnek.

A Samsung Electronics cégcsoportnál minden erőfeszítést megteszünk adatainak védelme érdekében, ideértve az adatok technikai védelmét és a belső folyamatokat, valamint a fizikai adatvédemi intézkedéseket. Gyakorlatilag kifejlesztettünk egy stabil adattitkosítási technológiát, amely a Samsung Knox rendszerén alapul. A Samsung Knox technológiát alkalmazzuk rendszereinken és termékeinken, így különböztetve meg a Samsungot másoktól.

Úgy törekszünk emelni életminőségét, hogy inspiráló és lenyűgöző digitális technológiát nyújtsunk Önnek. Ennek megvalósítása érdekében, mivel bizalma számunkra kiemelkedősen fontos, minden tőlünk telhetőt megteszünk személyes adatai védelmének érdekében.

Köszönjük folyamatos érdeklődését és támogatását!

Samsung Electronics

Adatkezelési Tájékoztató

Samsung Electronics Magyar Zrt.

1138 Budapest, Dunavirág utca 2. 7. emelet alatt
található fióktelepe

Adatkezelési Tájékoztató összefoglalója
 

Utolsó módosítás: 2017.11.01. 

Általános rendelkezések és elérhetőségek 

A jelen dokumentum a Samsung Electronics Magyar Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág utca 2. 7. emelet alatt található fióktelepe („Samsung”) adatkezelési tájékoztatójának rövid összefoglalója. Az egyes adatkezelési körülmények részletesebben az adatkezelési tájékoztató teljes változatában szerepelnek.

Az adatkezelési tájékoztató teljes változata itt érhető el. Felhívjuk figyelmüket, hogy a Samsung által végzett adatkezelésekről kizárólag az adatkezelési tájékoztató teljes változata tekinthető teljes körű tájékoztatásnak. A jelen összefoglaló csak elősegíti a teljes adatkezelési tájékoztató könnyebb megértését. Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a teljes adatkezelési tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.

A Samsung elérhetőségei: http://www.samsung.com/hu/info/contactus.html vagy 06-80-SAMSUNG (06-80-7267864)

A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

Bizonyosinternetes oldalakon vagy bizonyos szolgáltatásokkal kapcsolatban Önnelkapcsolatos adatokat kérhetünk, valamint Ön a Samsunggal való kommunikációja
során is önkéntesen rendelkezésünkre bocsáthat vagy (például közösségi oldalakon) nyilvánosságra hozhat bizonyos adatokat. Az általunk gyűjtött
információk egy része az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 3. § 2. pontja szerint „személyes adat”.

A Samsung alapvetően az alábbi személyes adatokat kezeli: 

 • MySamsung fiók létrehozása a felhasználók egymástól történő megkülönböztetése céljából - név, cím, email cím, telefonszám, MySamsung jelszó, regisztráció típusa, születési idő, számlázási adatok, hírlevél feliratkozás státusza, promóciókban / játékokban adott válaszok
 • Termékregisztráció céljából - teljes név, születési dátum, e-mail cím, lakcím, telefonszám, termékregisztráció ideje és a regisztrált termék adatai
 • Értéknövelt szolgáltatások nyújtása céljából - név, cím, telefonszám, email cím, megadott, jelszó, születési idő
 • Reklámanyagok küldése emailben, telefonos megkereséssel, SMS-ben, vagy postai úton - a lehetséges címzett neve, címe, email címe, telefonszáma, születési ideje, neme, termékekkel kapcsolatos érdeklődési kör
 • Call center üzemeltetése és panaszkezelés céljából – telefonszám, telefonbeszélgetés, chat-en és e-mailen történő kommunikáció rögzítése.
 • Szervizszolgáltatás nyújtása céljából - fogyasztó neve, e-mail címe, címe, telefonszáma, a meghibásodott készülék adatai (termék (modellkód), vásárlás dátuma, sorozatszám, gyári jótállás, IMEI szám, termékregisztrációs plusz jótállás, a vásárlás helye, jótállási idő lejárta, termékregisztráció ideje, SIM lock) és hibaleírás, a szervizigény adatai, javítás helye és időpontja.
 • Fogyasztói elégedettség mérése céljából – telefonszám és a beszélgetés rögzítése, chat-en és e-mailen történő kommunikáció rögzítése; szervizszolgáltatás igénybevétele esetén a fogyasztó neve, e-mail címe, címe, telefonszáma, a meghibásodott készülék adatai (termék, modellkód), vásárlás dátuma, sorozatszám, gyári jótállás, IMEI szám, termékregisztrációs plusz jótállás, a vásárlás helye, jótállási idő lejárta, termékregisztráció ideje, SIM lock) és hibaleírás, a szervizigény adatai, javítás helye és időpontja.
 • Távoli támogatás - IMEI szám, üzenetek (sms, e-mail), telefonkönyv/névjegyzék, alkalmazások, fotók, videók, a készüléken tárolt dokumentumok.
 • Adat-összekapcsolás, melynek célja (1) az egyes Samsung társaságok által végzett adatkezelésekhez történő hozzájárulás központosított visszavonásának lehetővé tétele és (2) további személyre szabott marketing kommunikáció küldése mobiltelefonra különböző marketing csatornákon keresztül, mint email, SMS, felugró üzenetek (értesítés, amely nem email, nem is SMS, hanem felugró értesítésként jelenik meg), valamint más elektronikus kommunikáció – (a) Azonosító adatok: fogyasztó neve, e-mail címe és felhasználói fiókjának száma, születési ideje, lakóhely szerinti ország, a Samsunggal való kommunikáció ideje/napja, neme, telefonszáma, címe; (b) fiók és szerviz történet: a fogyasztó termékei (jelenlegi és korábbi termékek), ideértve a frissítést és javítást, Samsung fiókok (létrehozás és törlés ideje/napja); és (c) beállítások: kapcsolattartás (telefon, e-mail, SMS), marketing beállítások. Az adatok továbbításra kerülnek az angol és a koreai Samsung társaságok számára.
 • Promóciók, kampányok és média megjelenések lebonyolítása - az érintett promóció részvételi feltételei szerint.
 • A Samsung Facebook oldal (https://www.facebook.com/SamsungMagyarorszag/) működtetése során kommunikáció a fogyasztókkal, például a fogyasztóval való informális kapcsolatfelvétel - a fogyasztók kommenteket és üzeneteket tudnak küldeni a Samsungnak a Facebookon keresztül, például kérdezhetnek a Samsung termékekről és/vagy szolgáltatásokról. A Samsung vagy a Samsung részére szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó megválaszolhatja a kérdéseket és a kommenteket, amennyiben ez szükséges.  
 • Reklámanyagok küldése emailben, telefonos megkereséssel, SMS-ben, vagy postai úton – csak azoknak a fogyasztóknak, aki a Samsung Experience Store-okban adták meg erre a célra személyes adataikat. 
 • Törzsvásárlói kártya igénylése és a törzsvásárlói programban való részvételi jogosultság ellenőrzése a Samsung Experience Store-okban - csak azokat a fogyasztókat érinti, akik részt kívánnak venni a törzsvásárlói programban 
 • Felhasználói értékelések és véleményezések egyes termékekkel kapcsolatban („CRR szolgáltatás”) - Az adott terméket értékelő személy beceneve, az értékelés szövege, és email címe, amennyiben értékeli az adott terméket a samsung.com honlapon
 • A Samsung által a szervizpartnerekkel kötött szerződések megkötése, teljesítése, valamint a szerződések teljesítésének ellenőrzése - a szerződéssel kapcsolatban a szervizpartner oldaláról eljáró természetes személy elérhetőségi adatai (név, cím, telefonszám, email cím), valamint a szerződés előkészítésével és teljesítésével kapcsolatos tevékenysége.

Az adatokat a Samsung általában az Ön hozzájárulásának visszavonásáig; a hozzájárulás visszavonásának hiányában általában az Önnel való kapcsolat megszűnését követően 5 évig kezeli. Bizonyos adatokat – például olyan adatokat, amelyek a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a Samsung és az ügyfél közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (pl megrendelésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek – a Samsung köteles a számviteli jogszabályok alapján 8 évig megőrizni, az Ön hozzájárulásától függetlenül. Az adatokhoz a Samsung illetékes üzletágainak munkatársai férhetnek hozzá.

Azon érintettek nevét, email címét, lakcímét és telefonszámát, akik 2016. január 12-ét megelőzően kiterjesztett jótállást szereztek, a Samsung termékhez a Samsung által önként vállalt garancia érvényesítése céljából az érintett további külön hozzájárulása nélkül is kezelheti.

A Samsung által végzett adatkezelések részletes áttekintését az adatkezelési tájékoztató teljes változata tartalmazza.

Adatfeldolgozók 

A Samsung az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére igénybe vett adatfeldolgozók feladatai különösen az alábbiak:

 • ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) rendszerének üzemeltetése,
 • segítség a termékregisztrációban,
 • információnyújtás a szolgáltatással kapcsolatban,
 • call center üzemeltetése, termék/tartozék/szolgáltatás értékesítése, illetve megismertetése az ügyfelekkel,
 • termékek szervizelése,
 • reklámanyagok küldése, vagy
 • a Samsung által kezelt adatok tárolása. 

Az adatfeldolgozókkal minden esetben írásbeli szolgáltatási szerződés kerül megkötésre, és az általuk feldolgozott adatokat a szerződés megszűnéséig tárolhatják. Az adatfeldolgozók részletes listáját és tevékenységük leírását az adatkezelési tájékoztató teljes változata tartalmazza.

Adattovábbítások 

Az „értéknövelt szolgáltatások nyújtása, úgymint: Premium Assistance szolgáltatások, Kiterjesztett jótállás vásárlása” adatkezelési cél megvalósulásával összefüggésben az interneten lebonyolított vásárlásokkal kapcsolatos adatok az OTP Bank Nyrt. számára kerülnek továbbításra, az OTP Bank Nyrt. bankkártya elfogadói hálózatán keresztül, a tranzakció pénzügyi lebonyolítása céljából.

Az adat-összekapcsolással összefüggésben a Samsung a következő társaságoknak továbbít adatokat: Samsung Electronics (UK) Limited (Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, KT160PS, nyilvántartási szám: 03086621) és Samsung Electronics Co., Ltd 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742, South Korea, nyilvántartási szám: 130111-0006246). Célja: a reklámanyagok küldéséhez való hozzájárulás visszavonásának központosítása, és további személyre szabott marketing kommunikáció küldése.

Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei 

Reklámlevelekről bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a következő elérhetőségünkön: https://my.samsung.hu vagy a következő elérhetőségek bármelyikén: Samsung Electronics Magyar Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2.; http://www.samsung.com/hu/support/erms1; ügyfélszolgálat: 06-80-726-786. Továbbá, ha Ön reklámüzentet kap tőlünk e-mailben vagy SMS útján, mind az e-mailben, mind az SMS-ben emlékeztetni fogjuk Önt arra, hogy bármikor lehetősége van korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozni. 

Ön kérelmezheti továbbá: (a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, (b) személyes adatainak helyesbítését, valamint (c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Jogainak megsértése esetén Ön bírósághoz is fordulhat. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az adatkezelési tájékoztató teljes változata, valamint az Infotv. 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.

 

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen működő részvénytársaság

1138 Budapest, Dunavirág utca 2. 7. emelet alatt található fióktelepe

Adatkezelési Tájékoztató 

TARTALOMJEGYZÉK 

1.     Általános rendelkezések és elérhetőségek
2.    A Tájékoztató frissítése és elérhetősége
3.    A Tájékoztató megismerése és elfogadása
4.    A kezelt adatok köre és adatkezelési célok
5.    Automatizált adatfeldolgozással hozott döntés
6.    Adatfeldolgozásra jogosult személyek
7.    Adattovábbítások
8.    Reklámlevelek küldése
9.    Sütik és web beacon-ok, névtelen információk a weboldalaink használatán keresztül
10.   Gyermekekkel kapcsolatos információk
11.    Adatbiztonsági intézkedések
12.   Kapcsolatok
13.   Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei

Samsung Electronics Magyar Zrt. – Adatkezelési Tájékoztató

Utolsó módosítás: 2017.11.01.

 1. Általános rendelkezések és elérhetőségek

  A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket Önről a Samsung Electronics Magyar Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág utca 2. 7. emelet alatt található fióktelepe („Samsung”) gyűjt és kezel.

  A Samsung címe: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2. 7. emelet
  A Samsung-ot nyilvántartja:
  a Szolnoki Törvényszék Cégbírósága a Cg. 16-10-001767 cégjegyzékszámon
  A Samsung adószáma: 10276451-2-44

  Ha Önnek bármilyen kérdése vagy észrevétele van ezzel a Tájékoztatóval kapcsolatban, mielőtt használná a http://www.samsung.com/hu/home vagy a https://my.samsung.hu/ weboldalt, vagy valamilyen adatot a jelen Tájékoztató szerint átadna, kérjük lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal következő elérhetőségek valamelyikén:

  http://www.samsung.com/hu/info/contactus.html
  Telefonszám: 06-80-SAMSUNG (06-80-7267864)


 2. A Tájékoztató frissítése és elérhetősége

  A Samsung fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a http://www.samsung.com/hu/home és a https://my.samsung.hu/ weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat. Ha az Ön e-mail címe rendelkezésünkre áll, kérésére a módosításokról e-mailben értesítést küldünk.

  Kérésére megküldjük Önnek a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.


 3. A Tájékoztató megismerése és elfogadása

  Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen Tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.

  Egyes külön szolgáltatások igénybevétele során – például Samsung Androidos telefonokon elérhető alkalmazásbolt – specifikus adatvédelmi feltételek is alkalmazandók lehetnek, melyekről Ön az adott szolgáltatás igénybevétele előtt kaphat tájékoztatást.


 4. A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

  Bizonyos internetes oldalakon vagy bizonyos szolgáltatásokkal kapcsolatban Önnel kapcsolatos adatokat kérhetünk, valamint Ön a Samsunggal való kommunikációja során is önkéntesen rendelkezésünkre bocsáthat vagy (például közösségi oldalakon) nyilvánosságra hozhat bizonyos adatokat. Az általunk gyűjtött információk egy része az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 3. § 2. pontja szerint „személyes adat”.

  A kezelt adatok köre, az adatkezelési célok, valamint az adatkezelés időtartama és az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak köre az alábbi táblázatban kerül bemutatásra.


Az adatkezelés megnevezése és célja Az adatkezelés jogalapja A kezelt adatok köre Az adatkezelés időtartama Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz a Samsung szervezetén belül?
MySamsung fiók létrehozása a felhasználók egymástól történő megkülönböztetése céljából Infotv. 5. § (1) a) – az érintett hozzájárulása, ami a MySamsung fiók létrehozatalakor kerül megadásra Név (vezeték és keresztnév külön) E-mail cím Felhasználó által megadott jelszó (titkosítva tárolva) Felhasználó lakcíme: város, irányítószám, cím Felhasználó születési ideje Felhasználó számlázási adatai: cégnév, adószám, teljes cím (város, irányítószám, cím) Felhasználó mobilszáma Felhasználó vezetékes száma

Promóciós kampányoldalakon, illetve játékok (jellemzően kvíz) a felhasználónak a kérdésekre adott válaszai

Hírlevél feliratkozás státusza

Felhasználói regisztráció típusa: jelszóval nem rendelkező vendég felhasználó vagy jelszóval rendelkező felhasználó
Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatokat a Samsung a MySamsung fiók megszűnését követően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:22. § alapján 5 év múlva törli. Ha az adatokat a Samsung a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Samsung az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a MySamsung fiók megszűnését követően 8 év múlva törli. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a Samsung és az ügyfél közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (pl. megrendelésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek. A Samsung következő üzletágainak munkatársai:

 • Marketing üzletág
 • Szórakoztató elektronikai termékek értékesítési üzletága
 • Mobil telefon, tablet és tartozékait értékesítő üzletág
 • Üzleti ügyfelek részére történő értékesítésért felelős üzletág
 • Légkondicionáló értékesítés üzletág
 • Szerviz és Logisztikai üzletág
 • Jogi Osztály
Termékregisztráció

A Samsung kiterjesztett jótállást csak olyan készülékre tud vállalni, ahol a regisztráció során megadott adatok alapján módjában állt meggyőződni arról, hogy az adott fogyasztó által regisztrált termék az adott régióban, az adott piacon történő értékesítésre van tervezve, és megfelel a kötelező biztonsági és tanúsítványi elvárásoknak. Ezen túlmenően, a termékregisztráció során megadott adatok alapján a Samsung az érintetteket az általuk megvásárolt termékkel kapcsolatos probléma felmerülése esetén a lehető leghamarabb értesíteni tudja. A szolgáltatás véleményezésével kapcsolatos adatok alapján a Samsung áttekintéssel fog rendelkezni a termékkel és a kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos visszajelzésekről, a kampányrészvétellel kapcsolatos adat alapján a Samsung azonosítani tudja azt a promóciót, aminek során a termékkör / szolgáltatás piacra került.
Infotv. 5. § (1) a) – az érintett hozzájárulása, ami a termék regisztrációjakor kerül megadásra Teljes név, születési dátum, e-mail cím, lakcím, telefonszám

Termékregisztráció ideje (dátum és idő)

Regisztrált termék adatai: sorozatszám, termékmodell neve, vásárlás helye, vásárlás ideje (dátum), klíma esetén a szerelő azonosítója, klíma esetén a szerelés ideje, szolgáltatás véleményezés (termék értékelése - 5-ös skálán + szöveges), szerviz azonosító kód (rendszer generálja), termékre járó jótállás ideje, kampányrészvétel (adott időszakban regisztrált termék esetén)
Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatokat a Samsung a jótállási idő lejártát követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli. Ha az adatokat a Samsung a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Samsung az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a jótállási idő lejártát követően 8 év múlva törli. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a Samsung és az ügyfél közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (pl. megrendelésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek. A Samsung következő üzletágainak munkatársai:

 • Marketing üzletág
 • Szórakoztató elektronikai termékek értékesítési üzletága
 • Mobiltelefon, tablet és tartozékait értékesítő üzletág
 • Üzleti ügyfelek részére történő értékesítésért felelős üzletág
 • Légkondicionáló értékesítés üzletág
 • Szerviz és Logisztikai üzletág
 • Jogi Osztály
Értéknövelt szolgáltatások nyújtása:

Premium Assistance szolgáltatások Kiterjesztett jótállás vásárlása
Infotv. 5. § (1) a) – az érintett hozzájárulása, ami az értéknövelt szolgáltatás megvásárlásakor kerül megadásra Név (vezeték és keresztnév külön)
E-mail cím
Felhasználó által megadott jelszó
Felhasználó lakcíme: város, irányítószám, cím
Felhasználó születési ideje
Felhasználó számlázási adatai: cégnév, adószám, teljes cím (város, irányítószám, cím)
Felhasználó mobilszáma
Felhasználó vezetékes száma
Ha az értéknövelt szolgáltatások nyújtása egy, a Samsung-nál már regisztrált terméket érint, a termékregisztráció során felvett adatokat a Samsung összekapcsolhatja az értéknövelt szolgáltatások nyújtása céljából felvett adatokkal, az érintett termék beazonosítása céljából. A készülékek kategóriája alapján az ügyfelek különböző szintű szolgáltatásokat vehetnek igénybe illetve vásárolhatnak a termékükre.
Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatokat a Samsung a szolgáltatásnyújtás megszűnését követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli. Ha az adatokat a Samsung a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Samsung az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a szolgáltatásnyújtás megszűnését követően 8 év múlva törli. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a Samsung és az ügyfél közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (pl megrendelésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek. A Samsung következő üzletágainak munkatársai:

 • Marketing üzletág
 • Szórakoztató elektronikai termékek értékesítési üzletága
 • Mobiltelefon, tablet és tartozékait értékesítő üzletág
 • Üzleti ügyfelek részére történő értékesítésért felelős üzletág
 • Légkondicionáló értékesítés üzletág
 • Szerviz és Logisztikai üzletág
 • Jogi Osztály
Reklámanyagok küldése e-mailben, telefonos megkereséssel, vagy SMS-ben A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”) 6. § (1) – az érintett személy előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása A lehetséges címzett neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, születési ideje, neme, termékekkel kapcsolatos érdeklődési kör. A lehetséges címzett érdeklődési köre az általa a termékregisztráció során megadott termékek és vásárolt szolgáltatások alapján kerül megállapításra. Ha az érintett hozzájárulását visszavonja, akkor a személyes adatokat törölni kell. A Samsung következő üzletágainak munkatársai:

 • Marketing üzletág
 • Szórakoztató elektronikai termékek értékesítési üzletága
 • Mobiltelefon, tablet és tartozékait értékesítő üzletág
 • Üzleti ügyfelek részére történő értékesítésért felelős üzletág
 • Légkondicionáló értékesítés üzletág
 • Szerviz és Logisztikai üzletág
 • Jogi Osztály
Reklámanyagok küldése postai úton Grt. 6. § (4), figyelemmel a Grt. 6. § (9) bekezdésében foglaltakra.

Reklám postai úton az érintettek előzetes es kifejezett hozzájárulásának hiányában is küldhető, feltéve, ha reklámozó biztosítja azt, hogy az érintett a reklám küldését bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül megtilthassa.
A lehetséges címzett neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, születési ideje, neme, termékekkel kapcsolatos érdeklődési kör. A lehetséges címzett érdeklődési köre az általa a termékregisztráció során megadott termékek és vásárolt szolgáltatások alapján kerül megállapításra. Ha az érintett hozzájárulását visszavonja, akkor a személyes adatokat törölni kell. A Samsung következő üzletágainak munkatársai:

 • Marketing üzletág
 • Szórakoztató elektronikai termékek értékesítési üzletága
 • Mobiltelefon, tablet és tartozékait értékesítő üzletág
 • Üzleti ügyfelek részére történő értékesítésért felelős üzletág
 • Légkondicionáló értékesítés üzletág
 • Szerviz és Logisztikai üzletág
 • Jogi Osztály
Call center üzemeltetése és panaszkezelés. Az Ön elérhetőségének, valamint az ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetésének jegyzőkönyvben való rögzítése. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (3)-(7). A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerint, ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Samsung (vagy megbízottja) a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, amely tartalmazza az alábbiakat:

a) a fogyasztó neve, lakcíme,
b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
d) a Samsung nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
A Samsung a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A Samsung következő üzletágának munkatársai:

 • Szerviz és Logisztikai üzletág
 • Jogi Osztály
Call center üzemeltetése és panaszkezelés. Az Ön elérhetőségének, valamint az ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetésének pontos dokumentálása, annak érdekében, hogy a Samsung tevékenységével kapcsolatos kérések, észrevételek bármely utólagos kérdés vagy vita esetén eredeti formájukban rendelkezésre álljanak és szükség esetén az üggyel összefüggésben kapcsolatba tudjunk lépni Önnel. Infotv. 5. § (1) a) – az érintett hozzájárulása, ami a telefonos ügyfélszolgálat igénybevételével kerül megadásra Telefonos ügyfélszolgálatunk hívása esetén rögzítjük az Ön telefonszámát és a beszélgetést, ideértve a beszélgetés során az Ön által megadott személyes adatokat (ideértve különösen az Ön vagy más érintett személy elérhetőségeit és annak az ügynek a körülményeit, amivel Ön az ügyfélszolgálathoz fordult). A chat-en és e-mailen történő kommunikáció is rögzítésre és archiválásra kerül. Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatokat a Samsung a telefonbeszélgetést követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli. Ha az adatokat a Samsung a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Samsung az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a telefonbeszélgetést követően 8 év múlva törli. A gyakorlatban ilyen eset, ha a telefonbeszélgetés a könyvelést alátámasztó iratok részét képezi, például a Samsung és az ügyfél közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (pl megrendelésben) vagy a kiállított számlán szerepel. A Samsung következő üzletágának munkatársai:

 • Szerviz és Logisztikai üzletág
 • Jogi Osztály
Termékek szervizelése a Samsung által megbízott szerviz útján (általános szerviz, valamint adott esetben a “Termékregisztráció” és az „értéknövelt szolgáltatások nyújtása, úgymint: Premium Assistance szolgáltatások, Kiterjesztett jótállás vásárlása” adatkezelési célokkal kapcsolatban) Infotv. 5. § (1) a) – az érintett hozzájárulása, ami a szervizszolgáltatás igénybevételével kerül megadásra. A fogyasztó neve, e-mail címe, címe, telefonszáma, a meghibásodott készülék adatai (termék (modellkód), vásárlás dátuma, sorozatszám, gyári jótállás, IMEI szám, termékregisztrációs plusz jótállás, a vásárlás helye, jótállási idő lejárta, termékregisztráció ideje, SIM lock) és hibaleírás, a szervizigény adatai, javítás helye és időpontja. Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatokat a Samsung a szervizszolgáltatást követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli. Ha az adatokat a Samsung a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Samsung az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a szervizszolgáltatást követően 8 év múlva törli. A gyakorlatban ilyen eset, ha a szervizszolgáltatással kapcsolatban felvett adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a Samsung és az ügyfél közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (pl. megrendelésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek. A Samsung következő üzletágának munkatársai:

 • Szerviz és Logisztikai üzletág
 • Jogi Osztály
2016. január 12-ét megelőző termékregisztráció a termékhez a Samsung által önként vállalt garancia érvényesítése céljából Az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja, amelynek értelmében a Samsung az érintett hozzájárulásával felvett adatokat a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából az érintett további külön hozzájárulása nélkül is kezelheti. Azon érintettek személyes adatai, akik 2016. január 12-ét megelőzően kiterjesztett jótállást szereztek.

Teljes név, e-mail cím, lakcím, telefonszám
A kiterjesztett jótállás időtartamáig. A Samsung következő üzletágainak munkatársai:

 • Marketing üzletág
 • Szórakoztató elektronikai termékek értékesítési üzletága
 • Mobil telefon, tablet és tartozékait értékesítő üzletág
 • Üzleti ügyfelek részére történő értékesítésért felelős üzletág
 • Légkondicionáló értékesítés üzletág
 • Szerviz és Logisztikai üzletág
 • Jogi Osztály
Az Ön elégedettségének felmérése

A Samsung és a megbízott adatfeldolgozók által nyújtott szolgáltatások véleményezésével kapcsolatos adatok alapján a Samsung áttekintéssel fog rendelkezni a termékekkel és a kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos visszajelzésekről, melyek alapján a Samsung még magasabb szolgáltatások nyújtására törekszik.
Infotv. 5. § (1) a) – az érintett hozzájárulása, ami a szervizszolgáltatás vagy a telefonos ügyfélszolgálat igénybevételével kerül megadásra. Telefonos ügyfélszolgálatunk hívása esetén rögzítjük az Ön telefonszámát és a beszélgetést, ideértve a beszélgetés során az Ön által megadott személyes adatokat (ideértve különösen az Ön elérhetőségeit és annak az ügynek a körülményeit, amivel Ön az ügyfélszolgálathoz fordult). A chat-en és e-mailen történő kommunikáció is rögzítésre és archiválásra kerül. Szervizszolgáltatás igénybevétele esetén: a fogyasztó neve, e-mail címe, címe, telefonszáma, a meghibásodott készülék adatai (termék (modellkód), vásárlás dátuma, sorozatszám, gyári jótállás, IMEI szám, termékregisztrációs plusz jótállás, a vásárlás helye, jótállási idő lejárta, termékregisztráció ideje, SIM lock) és hibaleírás, a szervizigény adatai, javítás helye és időpontja. Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatokat a Samsung a szervizszolgáltatást követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli. A Samsung következő üzletágainak munkatársai:

 • Szerviz és Logisztikai üzletág
 • Jogi Osztály
Távoli támogatás

Az ügyfélszolgálat által végzett olyan szerviztevékenység ellátása, amely nem igényel fizikai beavatkozást, hanem a Smart Tutor alkalmazás ügyfél általi letöltésével az ügyfélszolgálat az ügyfél ilyen irányú kérése esetén belelát az ügyfél készülékébe ezzel orvosolva az ügyfél technikai jellegű panaszát.
Infotv. 5. § (1) a) – az érintett hozzájárulása, ami a szervizszolgáltatás igénybevételével kerül megadásra. IMEI szám, üzenetek (sms, e-mail), telefonkönyv/névjegyzék, alkalmazások, fotók, videók, a készüléken tárolt dokumentumok. Kizárólag a szolgáltatásnyújtás időtartamára. A Samsung következő üzletágainak munkatársai:

 • Szerviz és Logisztikai üzletág
Adat-összekapcsolás, melynek célja (1) az egyes Samsung társaságok által végzett adatkezelésekhez történő hozzájárulás központosított visszavonásának lehetővé tétele és (2) további személyre szabott marketing kommunikáció küldése az Ön mobiltelefonjára különböző marketing csatornákon keresztül, mint email, SMS, felugró üzenetek (értesítés, amely nem email, nem is SMS, hanem felugró értesítésként jelenik meg), valamint más elektronikus kommunikáció Infotv. 5. § (1) a) és Grt. 6. § (1) – az érintett kifejezett, előzetes és egyértelmű hozzájárulása (a) Azonosító adatok: fogyasztó neve, e-mail címe és felhasználói fiókjának száma (azonosító, életkor), születési ideje, lakóhely szerinti ország, a Samsunggal való kommunikáció ideje/napja, neme, telefonszáma, címe;
(b) Fiók és szerviz történet: az Ön termékei (jelenlegi és korábbi termékek), ideértve a frissítést és javítást, Samsung fiókok (létrehozás és törlés ideje/napja); és
(c) Beállítások: kapcsolattartás (telefon, e-mail, SMS), marketing beállítások.

Samsung a következő társaságoknak továbbítja a fenti adatokat:

Samsung Electronics (UK) Limited (Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, KT160PS, nyilvántartási szám: 03086621) (“Samsung UK”)

Samsung Electronics Co., Ltd 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742, South Korea, nyilvántartási szám: 130111-0006246) (“Samsung Korea”)

A Samsung UK és a Samsung Korea összekapcsolja a fenti adatokat egy ún. S/A adatbázissal. Az ún. S/A adatbázis azoknak a fogyasztóknak a nevét, e-mail címét, születési dátumát és IMEI számát tartalmazza, akik nem Magyarországon létrehozott Samsung fiókkal rendelkeznek. A magyarországi Samsung az S/A adatbázis vonatkozásában nem végez adatkezelést. Az S/A adatbázis adatkezelői a Samsung UK és a Samsung Korea. Az S/A adatbázisra vonatkozó adatkezelési tájékoztató az alábbi linken érhető el:https://account.samsung.com/membership/pp

Az összekapcsolás és adattovábbítás célja:

1. A hozzájárulás visszavonásának központosítása. Ha az összekapcsolás alapján Ön akár az S/A Adatbázisban, akár a Samsung UK által üzemeltett GCIC Adatbázisban visszavonta hozzájárulását ahhoz, hogy marketing kommunikációt kapjon, az illetékes adatkezelő az érintett ügyfél adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonása alapján leállítja a más adatbázisokból küldött marketingüzenetek küldését is. Az adatkezelő a fogyasztót az e-mail címe alapján azonosítja be.

2. További személyre szabott marketing kommunikáció küldése az Ön mobiltelefonjára különböző marketing csatornákon keresztül, mint email, SMS, felugró üzenetek (értesítés, amely nem email, nem is SMS, hanem felugró értesítésként jelenik meg), valamint más elektronikus kommunikáció.
Ennek értelmében a Samsung részletesebb és jobb termék- és szolgáltatási ajánlatokkal (beleértve a közvetlen megkeresést) javítja a fogyasztóknak a tágabb Samsung csoporttal kapcsolatos tapasztalatait. Az adatkezelés célja továbbá a Samsung által tárolt adatok minőségének javítása annak érdekében, hogy jobb elemzést lehessen végezni a fogyasztók jobb megértése érdekében, valamint a Samsung termékek és szolgáltatások fogyasztói felhasználása tekintetében.

Az adatkezeléssel kapcsolatos további részletek a 7. pontban találhatóak.
Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig. A Samsung következő üzletágainak munkatársai:

 • Marketing üzletág
 • Háztartási és szórakoztató elektronikai termékek értékesítési üzletág
 • Mobil telefon, tablet és tartozékait értékesítő üzletág
 • Üzleti ügyfelek részére történő értékesítésért felelős üzletág
 • Légkondicionáló értékesítés üzletág
 • Szerviz és Logisztikai üzletág
 • Jogi Osztály
Promóciók, kampányok és média megjelenések lebonyolítása (az érintett promóció részvételi feltételei szerint) Infotv. 5. § (1) a) – az érintett hozzájárulása, ami a promócióban, a kampányban vagy média megjelenésben való részvétel során kerül megadásra (az érintett promóció részvételi feltételei szerint) A személyes adatok köre esetről esetre kerül meghatározásra az adott promóció részvételi feltételeiben meghatározottak szerint. Az adatkezelés időtartama esetről esetre kerül meghatározásra az adott promóció részvételi feltételeiben meghatározottak szerint. Az érintett személyek köre esetről esetre kerül meghatározásra az adott promóció részvételi feltételeiben meghatározottak szerint. Ilyen rendelkezés hiányában az adott promóció vonatkozásában feladatokat ellátó személyek jogosultak hozzáférni a személyes adatokhoz.
A Samsung Facebook oldal
(https://www.facebook.com/SamsungMagyarorszag/) működtetése során kommunikáció a fogyasztókkal, például a fogyasztóval való informális kapcsolatfelvétel.
Infotv. 5. § (1) a) – az érintett hozzájárulása, ami az érintett által a Samsung részére elküldött üzenettel kerül megadásra. A fogyasztók kommenteket és üzeneteket tudnak küldeni a Samsungnak a Facebookon keresztül, például kérdezhetnek a Samsung termékekről és/vagy szolgáltatásokról. A Samsung vagy a Samsung részére szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó megválaszolhatja a kérdéseket és a kommenteket, amennyiben ez szükséges. (A Facebook nem minősül a fogyasztói panaszok kezelése hivatalos fórumának.) Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatokat a Samsung a kommunikációt követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli. A Samsung következő üzletágainak munkatársai:

 • Szerviz és Logisztikai üzletág
 • Jogi Osztály
Törzsvásárlói kártya igénylése és a törzsvásárlói programban való részvételi jogosultság ellenőrzése a Samsung Experience Store-okban.
Az EU Általános 2016/679. számú Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 6. cikk (1) b) – az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, valamint az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Az igénylő neve, lakcíme (levelezési címe), e-mail címe, születési dátuma, telefonszáma, törzskártyaszáma, vásárlásai.

Az adatok kezelése a törzsvásárlói kártya kiállításának és a törzsvásárlói programban való részvételnek az előfeltétele. Az adatkezelés nem jár egyéb következményekkel. Ön nem köteles megadni az adatokat, de ennek hiányában nem lehet elkészíteni az Ön törzsvásárlói kártyáját és nem lehet ellenőrizni az Ön részvételi (és kedvezményekre való) jogosultságát a törzsvásárlói programban.

A születési dátum segítségével a Samsung születésnapi üdvözletet és adott esetben ehhez kapcsolódó kedvezményes vásárlási lehetőséget tud küldeni, valamint életkorára figyelemmel tud az Ön számára termékeket felajánlani.
Az adatokat a Samsung a fogyasztónak a törzsvásárlási programban való részvételét követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli. Ha az adatokat a Samsung a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Samsung az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a szervizszolgáltatást követően 8 év múlva törli. A gyakorlatban ilyen eset, ha a szervizszolgáltatással kapcsolatban felvett adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a Samsung és az ügyfél közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (pl. megrendelésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek. Az adatokat a Samsung Experience Store (mint adatfeldolgozó) alkalmazottai veszik fel.

A Samsung következő üzletágainak munkatársai:

 • Marketing üzletág
 • Mobiltelefon, tablet és tartozékait értékesítő üzletág
 • Jogi Osztály
Reklámanyagok küldése e-mailben, telefonos megkereséssel, vagy SMS-ben – csak azoknak a fogyasztóknak, akik a Samsung Experience Store-okban („SES”) adták meg erre a célra személyes adataikat
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”) 6. § (1) – az érintett személy előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása

A kezelt adatokat, ezzel az adatkezelési céllal kapcsolatban a Samsung az úgynevezett „SES CRM” rendszerben tárolja. Ez a rendszer csak azoknak a fogyasztóknak az adatait tartalmazza, akik a Samsung Experience Store-okban adták meg személyes adataikat abból a célból, hogy reklámanyagot kapjanak. Az adatbázist a Samsung nevében eljáró partnerek üzemeltetik, adatfeldolgozóként. A reklámanyagokat minden esetben a Samsung hagyja jóvá, függetlenül attól, hogy a partner küldi-e ki a fogyasztóknak.

Ha az érintett hozzájárulását visszavonja, akkor a személyes adatokat törölni kell. A Samsung következő üzletágainak munkatársai:

 • Marketing üzletág
 • Mobiltelefon, tablet és tartozékait értékesítő üzletág
 • Szerviz és Logisztikai üzletág
 • Jogi Osztály
Reklámanyagok küldése postai úton – csak azoknak a fogyasztóknak, akik a Samsung Experience Store-okban adták meg erre a célra személyes adataikat
Grt. 6. § (4), figyelemmel a Grt. 6. § (9) bekezdésében foglaltakra.

Reklám postai úton az érintettek előzetes es kifejezett hozzájárulásának hiányában is küldhető, feltéve, ha reklámozó biztosítja azt, hogy az érintett a reklám küldését bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül megtilthassa.
A lehetséges címzett neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, születési ideje, neme, termékekkel kapcsolatos érdeklődési kör. A lehetséges címzett érdeklődési köre az általa a Samsung Experience Store-ban vásárolt termékek és szolgáltatások alapján kerül megállapításra.

A kezelt adatokat, ezzel az adatkezelési céllal kapcsolatban a Samsung az úgynevezett „SES CRM” rendszerben tárolja. Ez a rendszer csak azoknak a fogyasztóknak az adatait tartalmazza, akik a Samsung Experience Store-okban adták meg személyes adataikat abból a célból, hogy reklámanyagot kapjanak. Az adatbázist a Samsung nevében eljáró partnerek üzemeltetik, adatfeldolgozóként. A reklámanyagokat minden esetben a Samsung hagyja jóvá, függetlenül attól, hogy a partner küldi-e ki a fogyasztóknak.
Ha az érintett hozzájárulását visszavonja, akkor a személyes adatokat törölni kell. A Samsung következő üzletágainak munkatársai:

 • Marketing üzletág
 • Mobiltelefon, tablet és tartozékait értékesítő üzletág
 • Szerviz és Logisztikai üzletág
 • Jogi Osztály
Felhasználói értékelések és véleményezések egyes termékekkel kapcsolatban („CRR szolgáltatás”)
Infotv. 5. § (1) a) – az érintett hozzájárulása, ami az értékelés elküldésével kerül megadásra Az adott terméket értékelő személy beceneve, az értékelés szövege, és email címe (ha a Samsung kapcsolatba kívánna lépni vele az értékeléssel kapcsolatban). Az értékelés szövege moderálható (részletesebben lásd: http://knowledge.bazaarvoice.com/wp-content/conversations/en_US/Learn/moderation.html) 6 hónap A Samsung következő üzletágainak munkatársai:

 • Marketing üzletág
 • Mobiltelefon, tablet és tartozékait értékesítő üzletág
 • Háztartási elektronikai termékeket értékesítő üzletág
 • Informatikai termékeket értékesítő üzletág
 • Szerviz és Logisztikai üzletág
 • Jogi Osztály
A Samsung által a szervizpartnerekkel kötött szerződések megkötése, teljesítése, valamint a szerződések teljesítésének ellenőrzése
Infotv. 6. § (1) (b) - a Samsung jogos érdeke A szerződések megkötése, teljesítése, valamint a teljesítés ellenőrzése során a Samsung kapcsolatba kerül a szervizpartner oldalán eljáró természetes személyekkel. A kezelt adatok köre: a szerződéssel kapcsolatban a szervizpartner oldaláról eljáró természetes személy elérhetőségi adatai (név, cím, telefonszám, email cím), valamint a szerződés előkészítésével és teljesítésével kapcsolatos tevékenysége. A személyes adatokat vagy a szervizpartner, vagy maguk az érintett személyek bocsátják a Samsung rendelkezésére.

A Samsung érdeke minden esetben jogszerű, a személyes adatok kezelése csak a korlátozott és nélkülözhetetlen (az érintett személyek által ésszerűen elvárt) információra korlátozódik. A jelen Tájékoztatóban részletezett technikai és szervezési intézkedések, valamint a szervizpartnerrel kötött szerződésben foglalt részletes, kölcsönösen megállapodott feltételek (a szerződés teljesítésének ellenőrzésével, valamint a szerződéssel összefüggő információk bizalmas kezelésével kapcsolatos részletes szabályok) biztosítják az érintett személyekre esetlegesen gyakorolt bármilyen hátrányos hatás megelőzését. Nem kerül sor titkos adatgyűjtésre, valamint különösen érzékeny információkat tartalmazó adatgyűjtésre. Az adatokat nem használják fel az eredeti céltól eltérően, különös tekintettel profilozásra, automatizált döntéshozatalra, vagy megkülönböztetésre.
Az adatokat a Samsung a szervizszolgáltatás teljesítését követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli. Ha az adatokat a Samsung a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Samsung az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a szervizszolgáltatást követően 8 év múlva törli. A gyakorlatban ilyen eset, ha a szervizszolgáltatással kapcsolatban felvett adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a Samsung és a szervizpartner közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (pl. megrendelésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek. A Samsung következő üzletágainak munkatársai:

 • Szerviz és Logisztikai üzletág
 • Samsung Audit Divízió
 • Jogi Osztály


A Samsung szigorúan korlátozza a kapcsolódó adatokhoz való hozzáférést, azok biztonságát és a más célra való további felhasználását.

 1. Automatizált adatfeldolgozással hozott döntés

  Automatizált adatfeldolgozás részét képzik a regisztrációt visszaigazoló levelek, amelyeket a Samsung által használt rendszer automatikusan, előre rögzített szabályok mentén a fogyasztó által megvásárolt termék kapcsán megadott nem-személyes (a vásárolt termékre vonatkozó) adatok birtokában generál és küld ki a fogyasztónak. Így működik a garancia-hosszabbítas vagy a szolgáltatásokhoz kapcsolódó elégedettség-felmérés. Ez egy standard formátumú levél az ügyfél és regisztrált termékei adataival, amit a Samsung ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) rendszere küldi ki.

 2. Adatfeldolgozásra jogosult személyek

  A Samsung az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére az alábbi táblázatban felsorolt adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az Infotv., valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között a Samsung mint adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért a Samsung mint adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a Samsung mint adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a Samsung mint adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.


Az adatfeldolgozó Milyen személyes adatokhoz férhet hozzá?

Milyen módon használhatja fel az adott személyes adatot (milyen tevékenységet végez a Samsung részére)?
Mennyi ideig tárolhatja az adatokat?
Sykes Enterprises Eastern Europe S.R.l.

Sigma Center, RO-400489, Cluj-Napoca, Str. Republicii, nr. 109, camera 1, et.6, ap 9, jud. Cluj

Telefonszám: +40 374 165 000
Honlap: http://www.sykes.com/
Az alábbi adatkezelési célokhoz kapcsolódóan lát el adatfeldolgozási feladatokat:

 • a MySamsung fiók létrehozása a felhasználók egymástól történő megkülönböztetése céljából,
 • értéknövelt szolgáltatások nyújtása, úgymint: Premium Assistance szolgáltatások, kiterjesztett jótállás vásárlása,
 • 2016. január 12-ét megelőző termékregisztráció a termékhez a Samsung által önként vállalt garancia érvényesítése céljából,
 • ügyfél-elégedettség mérése (telefonon vagy személyesen),
 • távoli támogatás: mobiltelefon és televíziókészülék szervizelése távoli hozzáféréssel.


Az adatfeldolgozó segít azon ügyfeleknek a termékregisztrációban, akiknek nincs e-mail címe, javítást eszközöl, ha esetlegesen hibásan rögzítette az ügyfél a terméket, illetve az értéknövelt szolgáltatások tekintetében információt ad az ügyfélnek a szolgáltatásnyújtásról.

Ezen túlmenően a „call center üzemeltetése” adatkezelési célhoz kapcsolódóan a call centert az adatfeldolgozó üzemelteti. Ezzel a feladattal kapcsolatban az alábbi adatokhoz fér hozzá: a telefonos ügyfélszolgálattal folytatott beszélgetésről készült hangfelvétel és az abban foglalt adatok, valamint a chat és az e-mail-en történő kommunikáció.
Határozatlan idejű szolgáltatási szerződés – a szerződés megszűnéséig.
Sykes Central Europe

1138 Budapest Váci út 117-119.

Telefonszám: 36 1-382-1000
Honlap: http://www.sykes.com/
Az alábbi adatkezelési célokhoz kapcsolódóan lát el adatfeldolgozási feladatokat:

 • a MySamsung fiók létrehozása a felhasználók egymástól történő megkülönböztetése céljából,
 • értéknövelt szolgáltatások nyújtása, úgymint: Premium Assistance szolgáltatások, kiterjesztett jótállás vásárlása,
 • 2016. január 12-ét megelőző termékregisztráció a termékhez a Samsung által önként vállalt garancia érvényesítése céljából,
 • ügyfél-elégedettség mérése (telefonon vagy személyesen),
 • piackutatás.


Az adatfeldolgozó segít azon ügyfeleknek a termékregisztrációban, akiknek nincs e-mail címe, javítást eszközöl, ha esetlegesen hibásan rögzítette az ügyfél a terméket, illetve az értéknövelt szolgáltatások tekintetében információt ad az ügyfélnek a szolgáltatásnyújtásról.

Ezen túlmenően a „call center üzemeltetése” adatkezelési célhoz kapcsolódóan a call centert az adatfeldolgozó üzemelteti. Ezzel a feladattal kapcsolatban az alábbi adatokhoz fér hozzá: a telefonos ügyfélszolgálattal folytatott beszélgetésről készült hangfelvétel és az abban foglalt adatok, valamint a chat és az e-mail-en történő kommunikáció.
Határozatlan idejű szolgáltatási szerződés – a szerződés megszűnéséig.
Strong & Unique Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

1037 Budapest Csillagszem utca 15.

Telefonszám: +36 1 439 0000
E-mail cím: info@strongandunique.com
Honlap: http://strongandunique.com/
Az alábbi adatkezelési célokhoz kapcsolódóan lát el adatfeldolgozási feladatokat:

 • értéknövelt szolgáltatások nyújtása, úgymint: Premium Assistance szolgáltatások, kiterjesztett jótállás vásárlása,
 • reklámanyagok küldése e-mailben, telefonos megkereséssel, vagy SMS-ben,
 • reklámanyagok küldése e-mailben, telefonos megkereséssel, vagy SMS-ben – csak azoknak a fogyasztóknak, akik a Samsung Experience Store-okban adták meg erre a célra személyes adataikat,
 • reklámanyagok küldése postai úton – csak azoknak a fogyasztóknak, aki a Samsung Experience Store-okban adták meg erre a célra személyes adataikat,
 • ügyfél-elégedettség mérése (telefonon vagy személyesen).


Feladatai: a termék/tartozék/szolgáltatás értékesítése, illetve megismertetése az ügyfelekkel. Ezzel a feladattal kapcsolatban az adott adatkezelési célnál felsorolt adatokhoz férhet hozzá, a Samsungtól való egyedi adatkérés útján, vagy a Samsung Experience Store-okban gyűjtött adatok adatbázisából.
Határozatlan idejű szolgáltatási szerződés – a szerződés megszűnéséig.
BRAVOPHONE Korlátolt Felelősségű Társaság

1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.

Telefonszám: +36 1 262-6266
E-mail cím: info-hu@bravophone.com
Honlap: http://bravophone.hu/
Az alábbi adatkezelési célokhoz kapcsolódóan lát el adatfeldolgozási feladatokat:

 • értéknövelt szolgáltatások nyújtása, úgymint: Premium Assistance szolgáltatások, kiterjesztett jótállás vásárlása,
 • reklámanyagok küldése e-mailben, telefonos megkereséssel, vagy SMS-ben,
 • ügyfél-elégedettség mérése (telefonon vagy személyesen).


Feladatai: a termék/tartozék/szolgáltatás értékesítése, illetve megismertetése az ügyfelekkel. Ezzel a feladattal kapcsolatban az adott adatkezelési célnál felsorolt adatokhoz férhet hozzá, a Samsungtól való egyedi adatkérés útján.
Határozatlan idejű szolgáltatási szerződés – a szerződés megszűnéséig.
Bravotel Üzletházak Kft.

1204 Budapest, Szent Erzsébet tér 1-2.

Telefonszám: +36 1 262 66 66
E-mail cím: info@bravotvel.hu
Honlap: http://www.bravotel.hu/
Az alábbi adatkezelési célokhoz kapcsolódóan lát el adatfeldolgozási feladatokat:

 • értéknövelt szolgáltatások nyújtása, úgymint: Premium Assistance szolgáltatások, kiterjesztett jótállás vásárlása,
 • reklámanyagok küldése e-mailben, telefonos megkereséssel, vagy SMS-ben,
 • reklámanyagok küldése e-mailben, telefonos megkereséssel, vagy SMS-ben – csak azoknak a fogyasztóknak, akik a Samsung Experience Store-okban adták meg erre a célra személyes adataikat,
 • reklámanyagok küldése postai úton – csak azoknak a fogyasztóknak, aki a Samsung Experience Store-okban adták meg erre a célra személyes adataikat,
 • ügyfél-elégedettség mérése (telefonon vagy személyesen).


Feladatai: a termék/tartozék/szolgáltatás értékesítése, illetve megismertetése az ügyfelekkel. Ezzel a feladattal kapcsolatban az adott adatkezelési célnál felsorolt adatokhoz férhet hozzá, a Samsungtól való egyedi adatkérés útján, vagy a Samsung Experience Store-okban gyűjtött adatok adatbázisából.
Határozatlan idejű szolgáltatási szerződés – a szerződés megszűnéséig.
TMX Mobile Solution Szerviz Szolgáltató Kft.

2040 Budaörs, Kinizsi u 2/B.

Telefonszám: +36 23 880 319
E-mail cím: vass.gabor@consulente.hu
vass.gabor@tmx.hu
Honlap: http://tmx.hu/
Feladata a “Termékregisztráció” és az „értéknövelt szolgáltatások nyújtása, úgymint: Premium Assistance szolgáltatások, Kiterjesztett jótállás vásárlása” adatkezelési célokkal kapcsolatban: termékek szervizelése a Samsung megbízásából, továbbá ügyfél-elégedettség mérése (telefonon vagy személyesen).

Ezzel a feladattal kapcsolatban az alábbi adatokhoz fér hozzá: fogyasztó neve, e-mail címe, címe, telefonszáma, a meghibásodott készülék adatai (termék (modellkód), vásárlás dátuma, sorozatszám, gyári jótállás, IMEI szám, termékregisztrációs plusz jótállás, a vásárlás helye, jótállási idő lejárta, termékregisztráció ideje, SIM lock) és hibaleírás, a szervizigény adatai, javítás helye és időpontja.
Határozatlan idejű szolgáltatási szerződés – a szerződés megszűnéséig.
OKTOGON-SZERVIZ Híradástechnikai Kft.

1066 Budapest, Teréz krt. 24.

Telefonszám: +36 1 332 82 89
E-mail cím: ugyfelszolgalat@oktogonszerviz.hu
Honlap: http://www.oktogonszerviz.hu
Feladata a “Termékregisztráció” adatkezelési céllal kapcsolatban: termékek szervizelése a Samsung megbízásából.

Ezzel a feladattal kapcsolatban az alábbi adatokhoz fér hozzá: fogyasztó neve, e-mail címe, címe, telefonszáma, a meghibásodott készülék adatai (termék (modellkód), vásárlás dátuma, sorozatszám, gyári jótállás, IMEI szám, termékregisztrációs plusz jótállás, a vásárlás helye, jótállási idő lejárta, termékregisztráció ideje, SIM lock) és hibaleírás, a szervizigény adatai, javítás helye és időpontja.
Határozatlan idejű szolgáltatási szerződés – a szerződés megszűnéséig.
Ekron Elektronika Kft.

7100 Szekszárd, Rákóczi út 31.

Telefonszám: +36 74 316 723
E-mail cím: ekron@ekronkft.eu
Honlap: http://www.ekronkft.eu/
Feladata a “Termékregisztráció” adatkezelési céllal kapcsolatban: termékek szervizelése a Samsung megbízásából.

Ezzel a feladattal kapcsolatban az alábbi adatokhoz fér hozzá: fogyasztó neve, e-mail címe, címe, telefonszáma, a meghibásodott készülék adatai (termék (modellkód), vásárlás dátuma, sorozatszám, gyári jótállás, IMEI szám, termékregisztrációs plusz jótállás, a vásárlás helye, jótállási idő lejárta, termékregisztráció ideje, SIM lock) és hibaleírás, a szervizigény adatai, javítás helye és időpontja.
Határozatlan idejű szolgáltatási szerződés – a szerződés megszűnéséig.
Samsung SDS Europe Ltd.

1st Floor, No.5 The Heights, Brooklands, Weybridge
Surrey KT13 0NY.
Telefonszám: +44-1932-823-500
E-mail cím: contactsds@samsung.com
Honlap: www.sdse-samsung.com/
A Samsung által a jelen Tájékoztató alapján kezelt összes személyes adathoz hozzáfér. Feladata a Samsung által kezelt személyes adatok tárolása. Határozatlan idejű szolgáltatási szerződés – a szerződés megszűnéséig.
Mito Communications Zrt.

1051 Budapest, Nádor u. 23. 5. em. 4.

Telefonszám: +36 30 471 8895
E-mail cím: m.mezei@mito.hu
Honlap: http://www.mito.hu
Feladata: reklámanyagok küldése e-mailben
Ezzel a feladattal kapcsolatban az alábbi adatokhoz fér hozzá: fogyasztó neve, e-mail címe.
Határozott idejű szolgáltatási szerződés 2017.12.31. napjáig.
DONE DIGITAL Kft.

1094 Budapest, Tűzoltó u. 66. fsz. 4.

Telefonszám: +36 30 200 8218
E-mail cím: hello@thisisdone.com
Honlap: https://thisisdone.com/
A Samsung által a jelen Tájékoztató alapján kezelt összes személyes adathoz hozzáfér. Feladata a Samsung ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) rendszerének üzemeltetése. Határozott idejű vállalkozási szerződés 2017.12.31. napjáig.
Centrade Integrated H LLC Magyarországi Fióktelepe

1138 Budapest, Dunavirág utca 2. V. emelet

Telefonszám: (+36) 30 444 1034
E-mail cím: info.hungary@centrade-cheil.com
Honlap: http://centrade-cheil.hu/
Megszervezi a Samsung bizonyos promócióit, kampányait és média megjelenéseit, melynek keretében hozzáférhet a résztvevők személyes adataihoz. Ezeket az adatokat az érintett promócióra, kampányra és média megjelenésre vonatkozó adminisztratív feladatok teljesítése érdekében dolgozhatja fel (pl. sorsolásos játékok esetén a sorsolás lebonyolítása).

Továbbá a Samsung Facebook oldalát működteti, ahol a fogyasztók kommenteket és üzeneteket tudnak küldeni a Samsungnak, például kérdezhetnek a Samsung termékekről és/vagy szolgáltatásokról. Ezeket a kommenteket és üzeneteket továbbítja a Samsungnak és segíti a Sykes Enterprises Eastern Europe S.R.l.-t és/vagy a Sykes Central Europe-ot a fogyasztóval történő kapcsolatba lépéssel és a fogyasztó által feltett kérdésben vagy más problémával kapcsolatban.
Határozatlan idejű szolgáltatási szerződés – annak megszűnéséig.
Perfect International Trading Management & Co. Ltd.

52/575 Moo. 12., Soi Bun Kanchana, Chonburi, Pattaya, Thailand 20150

Telefonszám: +66 95 384 3057
E-mail cím: support@asiahabit.com
Honlap: http://www.asiahabit.com/
A „Törzsvásárlói kártya igénylése és a törzsvásárlói programban való részvételi jogosultság ellenőrzése a Samsung Experience Store-okban” adatkezelési céllal kapcsolatban üzemelteti a törzsvásárlói kártya informatikai rendszerét, melynek keretében hozzáférhet ezen adatkezelési célból kezelt személyes adatokhoz. Határozatlan idejű szolgáltatási szerződés – annak megszűnéséig.

 1. Adattovábbítások

  Az „értéknövelt szolgáltatások nyújtása, úgymint: Premium Assistance szolgáltatások, Kiterjesztett jótállás vásárlása” adatkezelési cél megvalósulásával összefüggésben az interneten lebonyolított vásárlásokkal kapcsolatos adatok az OTP Bank Nyrt. számára kerülnek továbbításra, az OTP Bank Nyrt. bankkártya elfogadói hálózatán keresztül, a tranzakció pénzügyi lebonyolítása céljából.

  Az „Adat-összekapcsolás, melynek célja (1) az egyes Samsung társaságok által végzett adatkezelésekhez történő hozzájárulás központosított visszavonásának lehetővé tétele és (2) további személyre szabott marketing kommunikáció küldése az Ön mobiltelefonjára különböző marketing csatornákon keresztül, mint email, SMS, felugró üzenetek (értesítés, amely nem email, nem is SMS, hanem felugró értesítésként jelenik meg), valamint más elektronikus kommunikáció”elnevezésű adatkezeléssel kapcsolatos adattovábbítás céljának leírását lásd fent, a vonatkozó táblázatban.

  A Samsung Korea részére történő adattovábbítás specifikus jogalapja az Infotv. 8. § (1) a) bekezdése alapján az érintett személy kifejezett hozzájárulása. Koreában az Infotv. 8. §-a szerinti “megfelelő” adatvédelem nem biztosított. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a koreai jogszabályok nem tartalmazzák az EGT országokban szokásos adatvédelmi rendelkezéseket. Az érintett személyek erre figyelemmel járulnak hozzá a Samsung Korea részére történő adattovábbításhoz.


 2. Reklámlevelek küldése

  Reklámlevelekről bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a következő elérhetőségünkön: https://my.samsung.hu vagy a következő elérhetőségek bármelyikén: Samsung Electronics Magyar Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2.; http://www.samsung.com/hu/support/erms1; ügyfélszolgálat: 06-80-726-786. Továbbá, ha Ön reklámüzentet kap tőlünk e-mailben vagy SMS útján, mind az e-mailben, mind az SMS-ben emlékeztetni fogjuk Önt arra, hogy bármikor lehetősége van korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozni.


 3. Sütik és web beacon-ok, névtelen információk a weboldalaink használatán keresztül

  A http://www.samsung.com/hu/home és a https://my.samsung.hu/ weboldalak bizonyos területein használunk sütiket (cookiekat). A sütik olyan fájlok, melyek információt tárolnak az Ön merevlemezén vagy webes keresőjén. A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, ha Ön korábban azt már meglátogatta. A sütik segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek. Például a sütik segítségével biztosítani tudjuk, hogy az Ön következő látogatása alkalmával megjelenő információk meg fognak felelni az Ön felhasználói elvárásainak.

  Mikor Ön felkeresi valamely weboldalunkat, sor kerülhet olyan technikai információk automatikus gyűjtésére is, melyekből az Ön személye nem azonosítható. Például egy olyan másik weboldal neve, mely Önt erre a weboldalra irányította, a weboldalhoz való hozzáférés helyszíne, a weboldalon végzett keresések. Ezen információk gyűjtése segítséget nyújt számunkra a weboldalunk felhasználói által preferált keresési szokások személyes adatok felhasználása nélkül történő felismerésében. Ezen információk kizárólag belsőleg kerülnek felhasználásra. A névtelen vagy általános jellegű adatok, melyekből az Ön személye nem azonosítható, nem minősülnek személyes adatnak, így nem tartoznak ezen Tájékoztató hatálya alá.

  Ön beállíthatja webes keresőjét, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse Önt, ha süti érkezik az Ön gépére. Mindegyik webes kereső különböző, így kérjük. használja keresője “Segítség” menüjét a sütik beállításainak módosításához. Például a Microsoft Internet Explorer esetében, Ön törölheti vagy kikapcsolhatja a sütiket az “Eszközök/Internet Beállítások” opció választásával és módosíthatja biztonsági beállításait. A sütik természetével, valamint kikapcsolásukkal kapcsolatos további információt a http://www.youronlinechoices.com/hu/ oldalon talál. A http://www.samsung.com/hu/ és a https://my.samsung.hu/ weboldal a sütik használatával történő működésre készült, így azok kikapcsolása hatással lehet a weboldal használhatóságára, és megakadályozhatja, hogy Ön annak minden előnyét kihasználja.

  A weboldalakon használt cookie-k:


  • Analitika, követő
  • Felhasználó azonosító session cookie

  Harmadik fél által üzemeltetett weboldalakkal, valamint harmadik felekkel nem cserélünk sütiket.

  A http://www.samsung.com/hu/home és a https://my.samsung.hu/ weboldal és a kommunikáció, mely annak használatából és/vagy azon való regisztrációból származik, mint például promóciós e-mailek, elektronikus képeket tartalmazhatnak, melyek “web beacon” néven ismeretesek. A web beacon-ok a sütikkel összhangban működnek, és például a következőkre használhatók fel:


  • számlálják a weboldal látogatóit;
  • figyelik, ha Ön bármilyen tevékenységet végzett egy e-maillel kapcsolatban vagy rákattintott egy linkre, például ahol egy vetélkedő belépési feltételei találhatóak;
  • következtetni engednek arra, hogy mennyire volt sikeres egy bizonyos értékesítési kampány vagy egy vetélkedő;
  • megalapozzák, hogy mennyire keltik fel az érdeklődést bizonyos szempontok alapján a weboldal egyes részei;
  • meghatározzák, hogy a hirdetések illetve vetélkedők mennyire vezetnek eredményre az értékesítés terén; vagy
  • segítenek megállapítani, mennyire népszerű egy termék vagy szolgáltatás, és az érdeklődés hogyan oszlik meg az egyes Samsung termékek és szolgáltatások között.

 4. Gyermekekkel és harmadik személyekkel kapcsolatos személyes adatok

  16. éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha szülőktől ehhez engedélyt kértek.

  Személyes adatok rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott.

  Amennyiben Ön bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, Ön köteles az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok, egyéb személy – például fogyasztó – akinek a nevében eljár) beleegyezését megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Előfordulhat, hogy a Samsung Önnel személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést Ön köteles biztosítani, és a Samsung-ot ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. Ettől függetlenül, a Samsung mindenkor jogosult ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e. Például, ha Ön harmadik személy - például fogyasztó - nevében jár el, jogosultak vagyunk kérni az Ön meghatalmazását és/vagy az érintett személy megfelelő adatkezelési hozzájárulását az adott ügyre vonatkozóan.

  Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy töröljünk valamennyi információt, amely jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésünkre, és biztosítjuk, hogy ezen információ más számára nem kerül továbbításra, sem általunk történő felhasználásra (sem reklámozási, sem egyéb célból). Kérjük, közölje velünk haladéktalanul, ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek önmagáról, vagy egy harmadik személy Önről jogosulatlanul bocsátott rendelkezésre személyes adatot. A Tájékoztató elején kiemelt elérhetőségeinken kapcsolatba léphet velünk.


 5. Adatbiztonsági intézkedések

  Az Ön információinak biztonságát a következő eszközökkel védjük:


  • a felhasználó által megadott jelszavak titkosításával;
  • titkosított SSL csatornán való kommunikációval; és
  • az információkhoz való hozzáférés korlátozásával (például csak azon alkalmazottaink férhetnek hozzá, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges).

  Kérjük, segítsen nekünk az információk megóvásában azzal, hogy nem használ nyilvánvaló bejelentkezési nevet illetve jelszót, valamint a jelszavát rendszeresen megváltoztatja, kérjük továbbá, hogy jelszavát ne tegye hozzáférhetővé más személy számára.

  A telefonos ügyfélszolgálattal folytatott beszélgetésről készült hangfelvételhez, kizárólag a Samsung és a Sykes Enterprises Eastern Europe S.R.l. valamint Sykes Central Europe kijelölt és dedikált, külön titoktartási nyilatkozatot aláírt munkavállalói férhetnek hozzá.


 6. Kapcsolatok

  A http://www.samsung.com/hu/home és a https://my.samsung.hu/ weboldal tartalmazhat kapcsolódási lehetőséget más, általunk nem ellenőrzött weboldalakra, és más, általunk nem ellenőrzött weboldalak is adhatnak ilyen lehetőséget a http://www.samsung.com/hu/home vagy a https://my.samsung.hu/ weboldalra. Ha Ön elhagyja a http://www.samsung.com/hu/home vagy a https://my.samsung.hu/ weboldalt, nem tudunk felelősséget vállalni semmi olyan információ biztonságáért, melyet Ön más oldalakon ad meg. Ajánlott körültekintően és a titoktartási dokumentumok áttanulmányozásával eljárni a kérdéses weboldalakon.

 7. Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei

  Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőnél: (a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, (b) személyes adatainak helyesbítését, valamint (c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

  Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

  Az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben az érintett személy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

  Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

  Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az Infotv. 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.

  Valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű lehet az adatkezelőnek elküldeni a panaszt.

A Samsung nyomtató és fénymásoló termékei mostantól a HP termékcsalád tagjai. A HP adatvédelmi nyilatkozatát itt tekintheti meg: www.hp.com/go/privacy.